Sariba Care i skyen

Sariba har i flere år hatt stor suksess med sitt egenutviklede program for sykefraværsoppfølging, Sariba Care. Nå tar vi Sariba Care inn i fremtiden og tilbyr det som en skybasert løsning. For deg som allerede har eller vurderer å ta i bruk hele eller deler av SuccessFactors er Sariba Care Cloud en glimrende løsning. Sariba Care Cloud baserer seg på Employee Central og benytter fravær registrert i SuccessFactors.

Med Sariba Care Cloud får du en skreddersydd skybasert løsning for oppfølging av ansatte i sykemelding. Målet er at den ansatte skal bli godt ivaretatt underveis i sykdomsperioden, få en god retur til arbeidsplassen og en så kort sykdomsperiode som mulig.
Viste du at NHOs beregninger viser at en gjennomsnittlig kostnad for sykdom er 2.900 kr pr dag, og refusjonen fra NAV utover arbeidsgiverperioden er 2.400 kr? Med redusert sykefraværsprosent kan din bedrift oppnå store kostnadsbesparelser
Sariba Care Cloud gir lederne i din bedrift et verktøy som hjelper dem å følge opp sine ansatte i sykefravær. Verktøyet loser lederne gjennom prosessen i henhold til myndighetenes lover og krav.

Hvorfor Sariba Care Cloud? 
• Strømlinjeformet sykeoppfølging kan redusere sykefraværsprosenten og spare bedriften for betydelige kostnader
• Bedre oppfølging av syke gir tryggere arbeidsmiljø og økt trivsel
• Ivaretar regler, frister, ansvar og oppgaver
• Alltid oppdatert i henhold til myndighetenes krav og regler
• Veiledning og beste praksis for oppfølging og tilrettelegging av sykefravær
• Rapporteringsverktøy mot NAV og fastlege som tilfredsstiller lovkrav
• Automatisk påminnelse til ledere når et oppfølgingspunkt nærmer seg fristen
• Pedagogisk og brukervennlig tilnærming
• Benytter fravær registrert i SAP SuccessFactors som grunnlag
• Kom raskt i gang – løsningen ligger i skyen

 

Ønsker du å vite mer om Sariba Care Cloud? Ta kontakt med Håvard Aspenes for en uforpliktende prat.

Gratis webinar 27. juni: Nyheter i SAP

Webinar

Hvert kvartal lanserer SAP informasjon om hva de har jobbet med, hva de jobber med i dag og hva de kommer til å fokusere på i morgen.

Synes du det er vanskelig å følge med på dette? I jungelen av moduler og produkter tar Sariba for seg hva som skjer på HR området og oversetter det til et språk vi alle kan forstå.

Kom og vær med på en komprimert utgave av SAP Roadmap!

Praktisk informasjon

Når: Onsdag 27.06.18 klokken 10.00-11.00

Pris: Gratis

Arrangør: Halvard Løchen

Du kan delta på webinarene fra din egen PC, og vi vil dele skjerm, lyd og bilde med deg. Praktisk informasjon følger i forkant av kurset. Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt.

Meld meg på!

 

Møt oss på SBN InnoTeam

Onsdag 23. mai arrangerer SBN HR InnoTeam med hovedtema «Et sterkt og helhetlig HR system». Arrangementet gjennomføres parallelt i Oslo og Stavanger, så er det enklere for deg som deltaker å finne en lokasjon som passer.

Som gullsponsor er Sariba sterkt til stede med interessante foredrag og deltakere både i Oslo og Stavanger. Dagen åpnes med et inspirerende foredrag av Anna Kirah om å sette fokus på de raske endringene vi er inne i og hva det gjør med oss som medarbeidere, samt hva HR må gjøre for å møte endringene.

På InnoTeam får du også gleden av å delta på en rekke spennende foredrag, blant annet innen digitalisering og skyløsninger for HR-området. Du vil få høre fra Höegh Autoliners som har gjort akkurat dette; digitalisert sine HR prosesser ved å ta i bruk SuccessFactors. ISS vil fortelle om sine erfaringer med overgangen fra portal til nye brukergrensesnitt.

På agendaen finner du også en workshop der målet er å lufte tanker, ideer og spørsmål knyttet til digitalisering av HR-prosessene og valg av systemretning. Hva gjør og tenker andre? Hvor skal man begynne? Hvilken løsning bør man velge? Marita Johansen og Lasse Schøning fra Sariba er moderatorer i disse workshopene.
I tillegg vil Marit Andersen fra SAP holde et spennende og informativt foredrag om digital sykemelding, og gi oss en grundig oppdatering i endringer i lønn og myndighetsrapportering.

Agendaen for dagen:

 • 08:20-08:40 Kaffe & Nettverksbygging
 • 08:40-08:50 Velkommen
 • 08:50-09:00 Litt om dagens program
 • 09:00-09:45 Keynote: Medarbeidere i en tidsalder av turbulens
 • 09:45-10:30 New user experiences as a basis for developing HR in business
 • 10:30-10:50 Pause
 • 10:50-11:20 Fiori/Neptune: Hovedinngang til HR systemer for brukere av HR-tjenester (overgang fra portal til nye Brukergrensesnitt)
 • 11:20-11:50 Roadmapping: Hvordan kommer du i gang / Viktige vurderinger
 • 11:50-12:40 Lunsj
 • 12:40-13:10 Tilbakemelding fra reise til Waldorf
 • 13:10-13:50 Digital sykemelding & Oppdatering i endringer i lønnsrelaterte prosesser og myndighetsrapportering
 • 13:50-14:10 Pause
 • 14:10-15:10 Workshop: Fiori, Roadmapping, SuccessFactors
 • 15:10-15:20 Felles tilbakemelding fra Workshops
 • 15:20-15:30 Takk for i dag

Du finner hele agendaen og påmelding på SBN sine hjemmesider. Vi håper vi ser deg!

Digitaliser pensjonsrapporteringen i SAP

Sariba_Eksponeringsregisteret i SAP

Pensjonsrapportering er noe de færreste har på sin daglige agenda, og det kan oppleves som en kompleks og litt uoversiktlig øvelse når det først må gjøres. Hva er det egentlig som skal rapporteres? Hva er med i pensjonsgrunnlaget? Og hvordan var det med ansatte i avtalt permisjon?

Dette er spørsmål som mange HR-medarbeidere stiller seg, og som også har vært gjenstand for ulike oppfatninger blant pensjonsleverandørene. På bakgrunn av dette har Finans Norge utarbeidet FNO-malen. FNO-malen er en bransjestandard for hva som skal innrapporteres til pensjonsleverandørene. Det vil si at det finnes en mal som både tar for seg hva som skal innrapporteres og når det skal innrapporteres. FNO-malen er leverandøruavhengig, noe som gjør det enkelt å bytte fra en pensjonsleverandør til en annen. Dette gir deg som kunde valgfrihet.

Med denne malen som utgangspunkt har Sariba utviklet Pensjonsrapporten i SAP. Pensjonsrapporten benytter din bedrifts lønnsresultat og registrert fravær for å innrapportere korrekt pensjonsinformasjon til din pensjonsleverandør på månedlig basis. Dette gjør pensjonsrapporteringen enklere og mer intuitiv, og kan innlemmes i din bedrifts lønnskjøringsrutiner.

Har din bedrift allerede lønn og fravær i SAP, men gjør pensjonsrapporteringen manuelt, vil rapporten kunne gi gevinster i form av gjenbruk av data og korrekt innrapportert pensjonsgrunnlag for dine ansatte.

Les mer om Saribas pensjonsrapport, og last ned vårt produktark her.

Ønsker du mer informasjon er du velkommen til å kontakte Marita Johansen.

 

 

Møt Neman!

Visste du at Sariba har en dyktig konsulent på laget med unik kompetanse innen SAP Lønn – men som egentlig er aksjemegler?

Neman Baig er Senior Manager Solution med spesialisering innen SAP Lønn. Han er en allsidig og svært kompetent konsulent som kan ta rollen både som både løsningsarkitekt og prosjektdeltaker. Han har erfaring fra blant annet Forsvaret og Capgemini, og har jobbet med SAP Lønn siden 2003.

Vi har tatt en prat med Neman så du kan bli bedre kjent med ham.

 

 

Vi inviterer til webinar 26. april!

Sariba | SAP Tid

 

Vi har gleden av å invitere til gratis webinar 26. april.

Sariba Care, 26. april klokken 13.00

Sariba Care gir ledere og HR et godt verktøy for oppfølging av ansatte under sykefravær, og loser dem trygt gjennom sykefraværsprosessen i henhold til lover og krav.

Fordeler ved å ta i bruk Sykefraværsoppfølging med Sariba Care
• Gir veiledning og beste praksis for oppfølging av sykefravær
•Til enhver tid oppdatert i henhold til myndighetenes krav og regler
•Kan konfigureres til kundens spesifikke behov
•Pedagogisk og brukervennlig

Når: Torsdag 26. april klokken 13:00 – 14:00

Pris: Gratis
Arrangør: Håvard Aspenes

Agenda
•Velkommen og introduksjon
•Utfordringer rundt oppfølging av langtidssykemeldte
•Hvordan kan Sariba Care bidra til å løse utfordringene med sykefravær?
•Produktdemonstrasjon
•Spørsmål & svar

Meld meg på!

 

Praktisk informasjon

Du kan delta på webinarene fra din egen PC, og vi vil dele skjerm, lyd og bilde med deg. Praktisk informasjon følger i forkant av kurset. Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt.

Nettverksmøte avholdt i Stavanger

Til tross for at datoen får vårens nettverkstreff for SAP HR-brukere i Stavangerområdet var satt til fredag den 13., blir det kun rapportert om interessante temaer, gode diskusjoner og en deilig frokost i Saribas nye og lyse  lokaler på Forus.

I tillegg til frokost stod en presentasjon av pakkeimplementering av SuccessFactors på agendaen. Dette temaet er for tiden i vinden hos mange SAP-kunder, og var dermed veldig spennende både for oss i Sariba og for deltakerne på nettverksmøtet. Sariba delte erfaringer knyttet til planlegging på veien til cloud: Hvilke hensyn bør man ta og hvordan knytter man dagens SAP løsning sammen med SuccessFactors? Dette temaet skapte stort engasjement og gode diskusjoner.

Deltakerne fikk også en presentasjon av  innovative løsninger kunder både har etterspurt og tatt i bruk i SAP. Dette gjaldt blant annet nyheter i SAP Lønn, Concur Travel og Sariba Care i cloud. I SAP Lønn ble Payroll Control Center presentert som en spennende nyhet.  Payroll Control Center er en ny brukeropplevelse for lønnsadministratorer og lønnsledere for å administrere og støtte lønnsprosessen – en nyhet som skapte begeistring blant deltakerne.

Det var også satt av tid til erfaringsutveksling mellom deltakerne. Her ble det mange gode samtaler og interessante diskusjoner blant annet knyttet til skatteberegningen i SAP Reise for offshorepersonell.

Vi håper at deltakerne både hadde det hyggelig og syntes det var interessant, og at minst like mange møter opp på vårt neste nettverksmøte.

 

 

 

Concur Travel & Expence – Ta reiseregningshåndteringen inn i fremtiden

Sariba leverer Concur Travel

Se for deg en arbeidshverdag der håndtering av reiseregninger og bilag ikke bare er raskt og effektivt, men til og med gøy. Se for deg en jobbreise der det å registrere en kvittering går lynraskt, og du blir så imponert at du tar deg selv i å smile. Se for deg en jobbreise der kilometergodtgjørelse kobles direkte til Google Maps på telefonen din, og der du kan booke flyreiser og hotell via den samme appen som automatisk laster inn kvitteringer fra ditt hotellopphold. Det er faktisk mulig. Fremtiden er her i form av en fremtidsrettet og spennende app: SAP Concur Travel & Expense.

 

Sariba er offisiell SAP Concur Partner, og har dermed gleden av å tilby nye og eksisterende kunder denne innovative reiseløsningen. SAP Concur Travel & Expense er SAPs satsningsområde innen reiseprosessen; en skybasert løsning som dekker reiseprosessen fra A til Å via en og samme app, både før, under og etter en reise.

Før reise

Concur lar deg og dine medarbeidere booke alt av flyreiser, leiebil og hotell direkte via én app. Du kan sette opp regler slik at søkeresultatene gjenspeiler ditt firmas reisepolicy. Hvis du for eksempel ønsker at de ansatte kun skal kunne booke hotellrom som det er mulig å avbooke, eller at de skal holde seg under et visst prisnivå, sørger reglene for at søket kun viser relevante resultater. Du har også mulighet til å markere hvilke flyselskap eller hotellkjeder du foretrekker at den ansatte bruker.
Concur er knyttet til de aller fleste reiselivsaktører (hotellkjeder, reisebyråer, leiebilselskap etc). Når en reise eller et hotellopphold er booket via appen vil kvitteringen automatisk lastes opp i Concur. Hvis din bedrift har en avtale med flyselskap eller en hotellkjede som gir dine ansatte gunstige priser vil det også fremkomme i Concur.

Under reise

Concurs bilagshåndtering er både enkel og intuitiv, og kan tas i bruk allerede mens man er på reise. En ny og unik funksjon i Concur er måten registrering av kvitteringer skjer på: Man tar enkelt bilde av kvitteringen med mobilkameraet. En scannerfunksjon tolker opplysningene og gir korrekt informasjon til bilaget som opprettes i appen.
Concur har også gjort registrering av kilometergodtgjørelse svært enkelt. Man legger inn start- og sluttadresse, og strekningen vises i Google Maps. Du kan enkelt endre reiseruten hvis du har kjørt en annen vei enn det som foreslås som raskeste rute.
Utgiftsrefusjon er også enkelt i Concur. Har du spist middag med en kunde vil du kunne hente opp informasjon om kunden direkte fra din kalender eller kontaktliste.

Etter reise

Når reisen er avsluttet sendes reiseregningen inn via appen, og går videre til nærmeste leder som får en melding i sin app om at reisen skal godkjennes. I appen får lederen enkelt oversikt over hva som er registrert. Reiseregningen kan enten godkjennes eller sendes tilbake til den ansatte for korreksjon.

Et system gir deg helheten

Ved å flytte hele reiseprosessen til ett og samme sted får man nye og unike muligheter for rapportering. Som leder kan du se hvilke reiser dine ansatte booker, og hvilke elementer som er kostnadsdrivende. Du vil også kunne ta ut rapporter som viser om de ansatte følger ditt firmas reisepolicy, og om det er dobbeltregistreringer av reisebilag.

Hvem bør bruke Concur

For deg som ikke har tatt i bruk mobile apper for å automatisere reiseprosessen er Concur et glimrende valg. Concur er også en god løsning for deg som ønsker å få hele reiseprosessen i ett og samme program.

Gevinster ved å ta i bruk Concur

– Reduserer reiseutgifter og kostnader ved å gi de ansatte tilgang til et reisebyrå
– Integrert online og mobil programvare for forretningsreiser og kostnadsstyring.
– Bidrar til å strømlinjeforme måten reiseutgifter håndteres på, slik at man kan fokusere på viktigere oppgaver

Concur Travel & Expence inkluderer

– Automatisering av reiseutgifter via egen app og mulighet for e-kvitteringer
– Reiseplanlegger med godkjenningsmulighet
– Tilgang på et globalt distribusjonssystem med gode betingelser
– Mer enn 25 standardrapporter som gir ledere oversikt over reisekostnader

Gjennom Concurs åpne, skybaserte plattform kan hele reise- og kostnadsøkosystemet integreres med deres lønns- og økonomisystem.

Vil du vite mer om Concur Travel & Expense? Ta kontakt med Steinar Sabbasen for en uforpliktende prat.

Maja tilbake fra permisjon

Maja Edborg-Torjussen_Sariba

Etter 9 måneder i barselspermisjon er vår kollega Maja tilbake på jobb.
Maja er vår support manager men er også Manager Solution innen SAP tid.

 

Hvis du ønsker hennes bistand er du velkommen til å ta kontakt med konsulentsjef, Marita Johansen, for en uforpliktende prat.

Vi ønsker Maja velkommen tilbake!

Kurs 24. april: Feriepenger i SAP

Sariba_kurs feriepenger

For nye og eksisterende kunder inviterer vi igjen til kurs om feriepenger i SAP. Formålet med kurset er å gi deg en introduksjon og oppdatering på regler for opptjening og beregning av feriepenger. Vi tar også for oss tariffavtaler og systemoppsett som kommenteres under de ulike punktene. Målgruppen er primært lønnsmedarbeidere med generell kompetanse innenfor lønn.

Saribas senior manager solution, Tor Flugsrud, vil holde kurset.

Gjennomføring: Webinar
Pris pr. deltaker: Kr. 3.000 (kr. 2.700 for Supportkunder)
Kontaktperson: Maja Edborg-Torjussen| 917 59 713
Påmeldingsfrist: 23. april (bindende)

Agenda:

 • Gjennomgang lovverk og tariffavtaler
 • Feriepengeopptjening
 • Feriekvoter
 • Feriepengeutbetaling
 • Sluttoppgjør
 • Særskilt om 60 år+
 • Særskilt om feriepenger opptjent i utlandet
 • Tips og triks, spørsmål og svar

Meld meg på!