Vi gjentar suksessen – Kurs i spørringer i SAP

Fikk du ikke med deg kurset om Spørringer i SAP 06. november? Etter ønske fra flere av våre kunder setter Sariba opp kurset på nytt
Rapportering i SAP HR kan oppleves som utfordrende og med dette som bakteppe setter Sariba igjen opp kurs med fokus på spørringer via SAP Object Manager og SAP Adhoc Query. Vår dyktige kollega, Neman Baig, vil vise deg hvordan du på en enkel og lettfattelig måte finner frem til informasjonen du trenger i SAP HR ved å ta disse rapporteringsmulighetene i bruk.

Object Manager

Object Manager er et flott verktøy som gjør det enkelt å søke opp ansatte i SAP HR og deretter bearbeide disse dataene i «Vedlikehold av personaladministrasjon» (PA30).

Adhoc Query

Adhoc Query er et svært nyttig verktøy for å lage egne rapporter med data fra ulike infotyper.

Delta på kurset og lær mer om hvordan du kan forenkle ditt rapporteringsarbeid.

Praktisk informasjon og agenda

Når: Tirsdag 6. november 2018 klokken 10.00 – 12.00
Gjennomføring: Webinar
Pris pr. deltaker: Kr. 3.500 (kr. 3.000 for Supportkunder)
Kontaktperson: Neman Baig | 411 03 950
Påmeldingsfrist: Mandag 5. november (bindende)

> Innledning
> Mål med kurset
> Object Manager som rapportgenerator
> Adhoc rapportering
> Tips og triks, spørsmål og svar

Kurset gjennomføres som et webinar, og du kan delta fra din egen PC. Vi deler skjerm, lyd og bilde med deg. Instruksjoner følger i forkant av kurset.

Meld meg på!

Kurs | Årsoppgjøret i SAP

Sariba har gleden av å invitere deg til webinar med tema årsoppgjøret 2018. Kurset gir en oppdatering og oversikt over årsavslutningsprosessen i SAP, og vil blant annet fokusere på nyheter rundt A-meldingen. Målgruppen er brukere med noe erfaring fra årsoppgjør i SAP.

Saribas senior manager solution, Eva Hageselle, vil holde kurset.
Eva har 25 års erfaring med praktisk lønnsarbeid og har tidligere både jobbet som lønningssjef og løsningsarkitekt innen SAP Lønn.
Du kan lese mer om Eva på våre nettsider.

Om kurset:

Gjennomføring: Webinar
Pris pr. deltaker: Kr. 3.000 (kr. 2.700 for Supportkunder)
Kontaktperson: Marita Johansen | 993 99 598
Påmeldingsfrist: 27. november (bindende)

Agenda:

 • Lønnskjøring/korrigeringskjøring
 • Skattetrekk i november-desember/Halv skatt av gjennomsnittsgrunnlaget
 • Sammenstilling
 • Avstemming reise og lønn
 • Skattekortopplysninger 2019 og E-TAX
 • Ferie og feriedager
 • Reise
 • Andre punkter nytt år
 • Noter og supportpakker
 • Spørsmål og svar

Du kan delta fra din egen PC, og vi vil dele skjerm, lyd og bilde med deg. Instruksjoner følger i forkant av kurset.

Meld meg på!

 

SBN – en oppsummering

15. – 16. oktober gikk SBN konferansen av stabelen. Flere av våre ansatte deltok og tok i mot besøkende på vår egen stand. To av våre dyktige konsulenter holdt også foredrag. Det var veldig hyggelig at så mange tok turen innom standen, slo av en prat og deltok i konkurransen vår. Årets konkurranse gikk ut på å finne ut av hvor mange pakkeløsninger Sariba har. Til de av dere som lurte, er svaret 10.
Det var Else Lill Jørgensvaag fra Orkla som gikk av med seieren og hun fikk med seg en Sonos smarthøytaler. Gratulerer til Else Lill!
Våre dyktige kollegaer, Marita Johansen og Neman Baig holdt begge innlegg

Intelligent Enterprise tar HR inn i fremtiden
Marita Johansen snakket om Intelligent Enterprise og hvordan samspillet mellom riktig teknisk plattform, teknologi som machine learning og kunstig intelligens, samt det å ha alle data i samme system, vil være med å ta HR inn i fremtiden.
Maskiner som lærer, digitale assistenter og stemmestyrte systemer er allerede en realitet, noe som ble demonstrert i dette foredraget.

Marita gikk også inn på betydningen av nyutviklingene for bl.a. norske løsninger og behov innen tid og lønn. SAP har uttalt at HR nå blir hjertet i deres systemløsning og når både SAP Successfactors og SAP on prem flyttes til plattformen S/4Hana vil man kunne se sammenhenger, ta ut analyser og rapportere på tvers av ulike moduler på en helt ny måte. Lederne vil slippe å forholde seg til mange ulike systemer når all informasjon finnes på et sted, nemlig SAP SuccessFactors.

Payroll Control Center gir bedre oversikt over lønnsprosessen
Neman holdt et foredrag om Payroll Control Center. Det er en ny løsning som gir lønnsadministratorer og lønnsledere en ny brukeropplevelse knyttet til administrasjon og støtte i lønnsprosessen. Payroll Control Center vil gi deg som bruker mulighet til å effektivt kontrollere en fullstendig lønnsprosess, samtidig som du produserer resultater av høy kvalitet, raskt og effektivt. Etter gjennomgangen fikk vi se en demo av hvordan Payroll Controll Center ser ut, og hvilke nye og spennende funksjonaliteter som finnes.
Har du spørsmål knyttet til Inteligent Enterprice eller Payroll Controll Center, er du velkommen til å kontakte Marita Johansen for mer informasjon.

Protan velger Sariba

Det norske industrikonsernet Protan er verdensledende innen membranteknologi. Med hovedsete i Drammen og over 750 ansatte i 15 land utvikler og produserer de membraner, taksystemer, ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler til hele verden for mer enn 1,4 milliarder NOK i året.

I nesten 80 år har Protan utviklet innovative og skreddersydde løsninger tilpasset et globalt marked med lokale behov, og ikke minst et stadig mer krevende klima. For å klare dette og samtidig håndtere veksten selskapet er i, må de være i forkant innen teknologi, miljø og kompetanse – også på HR-siden.

Det ble derfor definert et tydelig behov for et godt og fleksibelt HR-verktøy som kan støtte utvikling og drift av HR-prosessene, både innen Talentutvikling, HR Masterdata, og Tid, Lønn og Reise. Valget falt på Sariba og vårt HR-tilbud basert på SAP SuccessFactors plattformen og PeopleDoc.

Protan hadde i forkant av prosjektet jobbet grundig med mål for ansatte på alle nivåer, og økt fokus på mennesker, utvikling og læring var et gjennomgående ønske. Dette forarbeidet skapte en felles forståelse for at digitaliserte HR prosesser ville understøtte målet om raskere HR transformasjon og mer effektive administrative prosesser og transaksjoner, og bidra til at Protan blir et internasjonalt konsern – «One Protan».

Her er noe av det Protan forventer gjennom prosjektet:

 • Lett tilgjengelig og korrekt masterdata
 • Gode målprosesser med tydelige mål på gruppe- og individnivå
 • Oversikt over kompetanse og kompetansegap
 • Medarbeidersamtalen som et knutepunkt for HR strategiske prosesser
 • Bedret lærings- og mestringskultur
 • 360 feedback som en del av utviklingen av ledere
 • Sanntids sykefraværsstatistikk over alle våre virksomheter
 • Relevant lett tilgjengelig data for HR analyser

Vil du vite mer om hvordan vi kan forenkle dine HR-prosesser med SAP SuccessFactors og PeopleDoc personalarkiv?

Kontakt Steinar Sabbasen.

SAP Next-Gen – Fremtidens arbeidskraft

SAP Next-Gen Norway er et nytt program i regi av SAP Norge, rettet mot fremtidens arbeidskraft. For å gi studenter innsikt i hva SAP er samtidig som de får mulighet til å bygge nettverket sitt. Gjennom Next-Gen har SAP Norge etablert SAP Student Community. SAP Student Community består av både bachelor og masterstudenter fra ulike studier innen teknologi, markedsføring og økonomi fra universiteter og høgskoler i hele Norge.

I løpet av en periode på fire måneders periode arrangeres det flere temakvelder hvor studentene får løse reelle business caser knyttet til FNs bærekraftmål. Oppgavene gir praktisk erfaring og innsikt i temaene Design Thinking, Front-end Development og Machine Learning.

Bakgrunnen for at vi i Sariba ønsker å delta i dette programmet er flere:

 • Vi ønsker å bidra til læring for studenter
 • Vi vil utvikle relasjoner i neste generasjon av arbeidskraft
 • Vi ønsker å forsterke vårt fokus på innovasjon
 • Vi vil etablere relasjoner for fremtidig rekruttering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Design Thinking» for å jobbe mot FNs bærekraftmål

Sariba sponset første samling hvor temaet var Design Thinking. Sariba hadde valgt en oppgave som skulle belyse FNs tredje bærekraftmål, «Sikre og fremme god helse for alle». Vi utfordret studentene med oppgaven:

Hvordan kan vi sikre et sunt liv og fremme trivsel for alle (ansatte) i alle aldre ved å arbeide smartere og dermed skape en bedre arbeidsplass?

Studentene ble delt inn i grupper og gjennom kyndig veiledning fra SAP med Gitte Winther Brun i spissen, ble studentene geleidet gjennom Design Thinking-prosessen. Design Thinking er en metode som brukes for å løse komplekse problemstillinger som resulterer i nye ideer.

Seansen ga fem ulike og kreative resultater som Sariba var svært fornøyde med. Vinnergruppens innspill tas med i Saribas videre arbeide, og de seks dteltakerne på vinnergruppen fikk alle en Sariba- goodiebag med flotte premier.
Sariba ønsker å takke alle studentene for innsatsen og vi gleder oss til videre samarbeide.

Gratis webinar 22. november: SuccessFactors Mål- og Medarbeidersamtale

Med SuccessFactors’ pakkeløsning Mål- og Medarbeidersamtale (Align & Perform) får du raskt og enkelt tilgang til viktige funksjoner som hjelper medarbeideren å lykkes.

Løsningen gjør det enklere for både leder og medarbeider å sette og følge opp mål og aktiviteter, og setter medarbeidersamtalen i system slik at den støtter opp målarbeidet.

Om webinaret

Når: Torsdag 22. november 2018 kl. 10.00 – 11.00
Gjennomføring: Webinar
Pris pr. deltaker: Gratis
Kontaktperson: Steinar Sabbasen

Agenda

 • Velkommen
 • Introduksjon til SuccessFactors
 • Medarbeider setter mål
 • Leder kaskaderer mål
 • Leder følger opp mål som ikke går som forventet
 • kontinuerlig oppfølging av aktiviteter
 • medarbeidersamtale
 • Spørsmål & svar

Meld meg på! 

Gratis webinar 14. november: SAP SuccessFactors Onboarding

 

Onboarding er en viktig del av en god opplæringsstrategi, men blir dessverre ofte nedprioritert. Travle ledere kombinert med manglende opplæring gir et dårlig førsteinntrykk og øker tiden det tar for en nyansatt å bli produktiv.

Med SAP SuccessFactors Onboarding kan du legge fundamentet for nyansattes suksess og redusere innføringstiden. Meld deg på webinaret og lær mer om hvordan din bedrift kan få en mer helhetlig Onboardingprosess.

Om webinaret

Når: Onsdag 14. november 2018 kl. 10.00 – 11.00
Gjennomføring: Webinar
Pris pr. deltaker: Gratis
Kontaktperson: Steinar Sabbasen

Agenda

 • Velkommen
 • Introduksjon
 • Demo av Onboardingmodulen i SF
 • Spørsmål & svar

Meld meg på!

Gratis webinar 5. november: Employee Central

 

Har dere alle masterdataene dere trenger i ett system? Er det enkelt for HR å finne de dataene de trenger? Kan leder se den informasjonen han/hun trenger på sine ansatte? Og kan den ansette selv oppdatere informasjon som «nærmeste pårørende», «adresse» osv.

I SuccessFactors Employee Central finner du alle nødvendige data fra en person blir ansatt til han/hun forlater virksomheten. I dette webinaret demonstrerer og forteller vi om de viktigste funksjonene og mulighetene i SuccessFactors Employee Central.

Om webinaret

Når: Mandag 5. november 2018 kl. 13.00 – 14.00
Gjennomføring: Webinar
Pris pr. deltaker: Gratis
Kontaktperson: Steinar Sabbasen 

Agenda

 • Velkommen og introduksjon
 • Presentasjon av Employee Central
 • Demonstrasjon
 • Spørsmål og svar

Du kan delta fra din egen PC, og vi vil dele skjerm, lyd og bilde med deg. Instruksjoner følger i forkant av kurset.

Meld meg på!

Webinar | SuccessFactors – LMS

Ønsker du å sette læring i system, slik at selskapet får bedre forretningsmessige resultater, økt produktivitet og bedre konkurranseevne? Organisasjoner som omfavner læring som en del av bedriftskulturen, utklasser sine konkurrenter både ved å tiltrekke seg de beste talentene og oppnå sterkere resultater.

HR pakkeløsningen SAP SuccessFactors Learning fra Sariba forbedrer virksomhetens fleksibilitet, innovasjon og produktivitet gjennom læring. De ansatte settes i sentrum av læringsprosessen. Ved å kombinere rollen som lærer og elev, vil medarbeiderne raskere utvikle ferdigheter og få innsikt, noe som igjen gjør dem mer motiverte og produktive. På tide å sette læring i fokus?

Meld deg på vårt webinar 24. oktober, og lær mer om hvordan din bedrift enkelt kan få en læringsplattform både online, klasserom og sosial læring i SuccessFactors Learning. Webinaret holdes av Steinar Sabbasen

Praktisk informasjon og agenda

Når: Onsdag 24. oktober 2018, klokken 10.00 – 11.00
Gjennomføring: Webinar
Pris pr. deltaker: Gratis
Kontaktperson: Steinar Sabbasen

 1. Velkommen & introduksjon
 2. Utfordringer innen Læring og potensielle gevinster med SuccessFactors Learning
 3. Demonstrasjon av SuccessFactors Learning
 4. Spørsmål & svar

Kurset gjennomføres som et webinar, og du kan delta fra din egen PC. Vi deler skjerm, lyd og bilde med deg. Instruksjoner følger i forkant av kurset.

Meld meg på!

Delta på kurs | Spørringer i SAP HR

Rapportering i SAP HR kan oppleves som utfordrende. Etter ønske fra flere av våre kunder setter Sariba igjen opp kurs med fokus på spørringer via SAP Object Manager og SAP Adhoc Query. Vår dyktige kollega, Neman Baig, vil vise deg hvordan du på en enkel og lettfattelig måte finner frem til informasjonen du trenger i SAP HR ved å ta disse rapporteringsmulighetene i bruk.

Object Manager

Object Manager er et flott verktøy som gjør det enkelt å søke opp ansatte i SAP HR og deretter bearbeide disse dataene i «Vedlikehold av personaladministrasjon» (PA30).

Adhoc Query

Adhoc Query er et svært nyttig verktøy for å lage egne rapporter med data fra ulike infotyper.

Delta på kurset og lær mer om hvordan du kan forenkle ditt rapporteringsarbeid.

Praktisk informasjon og agenda

Når: Tirsdag 6. november 2018 klokken 10.00 – 12.00
Gjennomføring: Webinar
Pris pr. deltaker: Kr. 3.500 (kr. 3.000 for Supportkunder)
Kontaktperson: Neman Baig | 411 03 950
Påmeldingsfrist: Mandag 5. november (bindende)

> Innledning
> Mål med kurset
> Object Manager som rapportgenerator
> Adhoc rapportering
> Tips og triks, spørsmål og svar

Kurset gjennomføres som et webinar, og du kan delta fra din egen PC. Vi deler skjerm, lyd og bilde med deg. Instruksjoner følger i forkant av kurset.

Meld meg på!