Sommerhilsen fra Lionel


 
Etter et intenst og givende første halvår er det snart tid for ferie, familie og venner. Sariba Support holder åpent i hele sommer, men vi oppfordrer alle våre supportkunder til å sende inn sine saker så tidlig som mulig, slik at vi får løst mest mulig før ferieavviklingen begynner.

De første 6 månedene i 2018 har vært innholdsrike for Sariba, med mange spennende prosjekter og utfordringer. Vi ser at flere virksomheter er i gang med digitalisering av HR. For å gi små og mellomstore virksomheter tilgang til samme verktøy som de store bedriftene, har Sariba jobbet med pakketering som sikrer rask og effektiv implementering av fleksible, robuste og skalerbare HR-løsninger.

Sariba fortsetter sin utvikling, og har blant annet blitt første SAP Concur partner i Norge. Vi har videreutviklet Sariba CARE i en cloudversjon som er integrert mot SuccessFactors. Vi tror kompetansedeling gjør samarbeid med våre kunder rikere, og kommer til å fortsette å dele vår kompetanse gjennom webinarer og faglige artikler som oppsummering fra besøk hos SAP i Waldorf.

I Stavangerområdet har Sariba flyttet til nye lokaler, og der har vi allerede gjennomført et vellykket nettverksmøte. Sammen med 30 flotte og engasjerte kolleger takker jeg for tillit og godt samarbeid så langt i år.

Vi i Sariba er stolte av våre kunder og de virksomheter vi har dialog med, og føler oss privilegerte som får bidra positivt til deres utvikling. Dere utfordrer oss og inspirerer oss hver dag!

Jeg ønsker deg med dette en riktig god sommer og ser frem til en spennende høst.

Sommerhilsen fra Lionel

Sariba i Waldorf

Vår kollega Lasse Schøning hadde tidligere i vår gleden av å delta på SBNs årlige konferanse «Meet the developer» i Waldorf. På agendaen sto blant annet overordnede trender og visjoner for SAP, samt planlagte nyvinninger og forbedringer innenfor HR.

«Meet the developer» er et årlig arrangement der brukergrupper fra ulike land møtes i Waldorf for å komme i direkte dialog med SAP.  Her får deltakerne høre mer om hvilket fokus SAP har, og får mulighet til å spille inn hva de ønsker at SAP skal ha fokus på i tiden som kommer.

Konferansen er delt i to: I første del forteller SAP om trender i markedet og satsningsområder fremover, mens del to består av break-out sessions innen de ulike fagområdene.

Lasse oppsummerer konferansen med følgende stikkord:

 

 • Fiorisering
 • Overgangsløsninger for On Premise
 • Fullt fokus på cloudløsninger og SuccesFactors
 • Innovasjon, kunstig intelligens og automatisering

Konferansen var både innholdsrik og spennende, og Lasse returnerer til Sariba med bagasjen full av nyttig input til glede for kollegaer og kunder.

Vil du vite mer om hva Lasse lærte i Waldorf? Hør hans presentasjon fra SBN InnoTeam her eller kontakt Lasses leder, Håvard Aspenes.

Har du kontroll på dine fraværssøknader i SAP?

Fraværssøknad (leave request) er en løsning mange SAP HR-kunder har tatt i bruk for å ha kontroll på fraværsprosessen. Den ansatte søker om ferie, leder godkjenner eller avviser søknaden og fraværet overføres til SAP HR, hvor feriekvoten reduseres. Prosessen er intuitiv og god så lenge stegene følges, men det hender dessverre at det stopper opp.

Vi opplever ofte at fraværssøknader blir liggende ubehandlet. Dette kan skape utfordringer, spesielt i tilfeller der en leder har sluttet uten å ha behandlet ferdig fraværssøknader fra sine ansatte.
Ubehandlede fraværssøknader vil føre til at den ansatte ikke får søkt om ferie ved neste anledning, og ferie blir heller ikke trukket fra feriekvoten.

Hvis fraværssøknaden ikke behandles, vil ikke den ansatte få beskjed om at søknaden er hverken godkjent eller avvist. I enkelte tilfeller ser vi at den ansatte har avviklet ferie fordi vedkommende går ut i fra at søknaden er godkjent. Dette vil føre til at ferie avvikles uten at feriekvoten reduseres.

Når feriekvoten ikke reduseres kan både automatiske og manuelle prosesser for overføring av ubrukt ferie, føre til at for mange dager ferie overføres til det påfølgende år.

Vi kan hjelpe deg med å rydde opp og samtidig bistå slik at du får etablert en god rutine for oppfølging av fraværssøknader.
Sariba har også utviklet en løsning for oppfølging av ubehandlede fraværssøknader, hvor en oppfølgingsmail sendes til de som har ubehandlede fraværssøknader i sin innboks. Programmet kan også benyttes for å få oversikt over ubehandlede fraværssøknader for administrator.

Ønsker du bistand til opprydding eller mer informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med Marita Johansen.

OneHöegh: Höegh Autoliners digitale HR-reise

Historien om shippingselskapet Höegh strekker seg tilbake til 1927, og har siden det vært et velrenommert navn innen internasjonal shippingindustri. I 2006 ble selskapet splittet i to, ett av dem var Höegh Autoliners.

Global tilstedeværelse er avgjørende for Höeghs virksomhet. Med 20 kontorer, 400 på land og over tusen offshoreansatte fra mange ulike land og kulturer er HR høyt prioritert i Höegh Autoliners.

– Shippingbransjen er tradisjonelt preget av manuelle prosesser med mye papirmølle, logistikk og krav til dokumentasjon og stempling – det er en bransjeutfordring at man er litt redd for å tenke nytt, sier Christian Olsen i Höegh.

Etter 6 år meldte det seg et åpenbart behov for et skybasert HR-system som kunne gjøre mer enn et tradisjonelt offshoresystem, og som kunne trekke hele virksomheten i en digital retning.

– Vi startet prosessen i 2015 med å finne et talent management system, men skjønte snart at dette handlet om mye mer, og at behovet var større enn først antatt. Vi tok et skritt tilbake, og fikk OK fra ledelsen til å se på digitalisering av HR i et større prosjekt, forteller Christian, som har vært prosjektleder for «OneHöegh» hele veien.

En digital reise


Utfordringen var sammensatt, og OneHøegh gikk fra å være et lite til et stort prosjekt med mange elementer. Et nytt HR-system måtte håndtere alle landbaserte ansatte verden over, og dekke alle nødvendige HR-funksjoner.

Höegh ønsket seg bort fra «døde» manuelle papirprosesser og utdaterte data. Et nytt, digitalt HR-system måtte være skybasert, redusere risiko og tidsbruk, og gi alle nøkkelpersoner innblikk og mulighet til å jobbe sammen med mål og prestasjoner i ett verktøy. Med alle disse faktorene på plass i en og samme løsning ville det være et enkelt business case. Hovedmålet var å utvikle talent, få inn gode folk og beholde dem på en smidig måte. Kort sagt ta Höegh et stort steg videre med global talenthåndtering, onboarding, prestasjonsstyring og digitalisering av HR. Valget falt på Saribas skybaserte pakkeløsninger for HR.

Höegh besluttet å implementere funksjonalitet steg for steg. I januar 2018 var første del av prosjektet klart til å rulles ut, og Goals & Performance og Succession Development ble tatt i bruk. Mot slutten av 2018 skal også Compensation & Benefits rullet ut. Alle onshoreansatte tok i bruk verktøyet for å sette målene sine for 2018, og løsningen ble godt mottatt fra første stund.

– Med Goals & Performance jobber vi med mål på en dynamisk måte, og sparer mye tid. Målene blir mer reelle for alle, og det er lettere å dra i samme retning. Mange av våre ansatte har omfattende mål som det tar tid å skrive. I manuelle og globale prosesser er det tidkrevende, og det kan fort oppstå feil i et ledd – litt som i hviskeleken. Denne risikoen er nesten eliminert med Goals & Performance. Når løsningen i tillegg engasjerer de ansatte og de faktisk synes det er gøy å fylle inn mål og sette ting i system, blir jobben mye enklere, understreker Christian.

Han understreker også hvor viktig det er med Talent Management i shippingbransjen:

– Det å ha rette personer i rett rolle på rett sted er viktig for Höegh – som for alle andre virksomheter. Men i en bransje som vår, som er sterkt preget av global endring, digitalisering og automatisering er det enda viktigere. Da blir det nesten et business case på hver ansatt, og da er det avgjørende å ha riktig info og målbare data samlet på ett sted for å synliggjøre talent.

Suksessfaktorer

Höeghs digitale reise har noen kritiske suksessfaktorer – Christian lister dem opp slik:

 • En solid implementeringspartner – det fant vi i Sariba
 • Engasjement hos sluttbrukerne – minst 50 % av prosjektdeltakerne kom fra linjen
 • Snu skeptikere – vi involverte potensielle skeptikere tidlig, kalte dem ambassadører og ga dem eierskap slik at de ble mer positive til prosjektet. Det har vært viktig for motivasjonen internt.
 • Å følge prosjektplanen er avgjørende. Vi tok én modul av gangen for å ikke bite over for mye samtidig. Det har lønt seg, p.t. ligger vi helt i henhold til planen.
 • For å sikre tilstrekkelige ressurser har vi involvert sluttbrukere globalt. Det har vi stor glede av
 • Rense data – vi hadde mye gammelt som måtte oppdateres før integrasjoner kunne settes i gang.

Grundig internkommunikasjon har vært avgjørende, forklarer Christian:

– Mange har spurt oss hvordan vi klarer å engasjere og motivere sluttbrukerne på tvers av land og kulturer. Vi har vært grundige med internkommunikasjon i form av intranett, skjerminformasjon og intern reklame. Vi har også vært fysisk tilstede, og investert i å reise rundt til kontorene og snakket med medarbeiderne, slik at de ikke opplevde at dette ble tredd nedover hodene deres. I tillegg er det selvfølgelig en gulrot at man må legge inn målene sine i den nye løsningen for å få utbetalt bonus! Prikken over i’en har vært at folk kan gi badges og inspirere hverandre inne i selve løsningen – det synes de er moro.

En medarbeider oppsummerer det slik:

« OneHöegh delivered as promised! With 10 direct reports and 17 in total, the system made the goal setting process much more efficient. Going forward, it will streamline the periodic review process, maintaining a single source depository of the progress/growth of our team members. To quote the infamous Dr Watson, “Holmes, I think we are on to something!” We look forward to future enhancements to the system.»

Hvorfor Sariba?

I forkant av prosjektet kjørte Höegh en omfattende RFP-prosess med 6 potensielle leverandører. I siste runde gikk Sariba seirende ut.

– Vi fikk en veldig god følelse av samarbeid, og Sariba overbeviste oss om at de var den rette implementasjonspartneren. De hadde også et fornuftig scope i forhold til våre behov. Det at de selv var i en tidlig fase på disse løsningene gjorde at de var ekstra lydhøre og tilpasningsdyktige i forhold til våre behov, sier Christian.

Det menneskelige er viktig for Höegh, og her stemte alt:

– Vi har vært så heldige å ha Lionel som prosjektleder, og det har vært helt topp. Kunnskapen Sariba har er bra, og der de mangler noe vet de hvor de skal finne svaret. De løste ting raskt underveis, det var alltid noen som tok tak. Mange synes det er utfordrende å levere til shippingselskaper, men det var aldri noe tema hos Sariba.


Veien videre

I løpet av 2018 skal Höegh ta i bruk hele suiten, inkludert kjernedata med Employee Central i sommer. Innen midten av juni er sannsynligvis alt på plass, og Höegh er klare for fremtiden med digitale HR-prosesser som deler hele den ansattes livssyklus.

Med Sariba på laget er de godt rustet for shippingfremtiden:
– Vi endrer oss så fort, og det er spesielt merkbart i en tradisjonell bransje som shipping. Nå tvinges shipping til å endre seg raskere også, og vi må ha digitale prosesser på plass for å henge med, avslutter Christian.

 

Vil du vite mer om prosjektet OneHöegh eller Saribas skybaserte pakkeløsninger for HR?
Ta kontakt med Christian Olsen i Höegh på
christian.olsen@hoegh.com / 400 39 652 eller Managing Director i Sariba Lionel Layerle på lionel.layerle@sariba.com / 477 12 813.

Sariba Care i skyen

Sariba har i flere år hatt stor suksess med sitt egenutviklede program for sykefraværsoppfølging, Sariba Care. Nå tar vi Sariba Care inn i fremtiden og tilbyr det som en skybasert løsning. For deg som allerede har eller vurderer å ta i bruk hele eller deler av SuccessFactors er Sariba Care Cloud en glimrende løsning. Sariba Care Cloud baserer seg på Employee Central og benytter fravær registrert i SuccessFactors.

Med Sariba Care Cloud får du en skreddersydd skybasert løsning for oppfølging av ansatte i sykemelding. Målet er at den ansatte skal bli godt ivaretatt underveis i sykdomsperioden, få en god retur til arbeidsplassen og en så kort sykdomsperiode som mulig.
Viste du at NHOs beregninger viser at en gjennomsnittlig kostnad for sykdom er 2.900 kr pr dag, og refusjonen fra NAV utover arbeidsgiverperioden er 2.400 kr? Med redusert sykefraværsprosent kan din bedrift oppnå store kostnadsbesparelser
Sariba Care Cloud gir lederne i din bedrift et verktøy som hjelper dem å følge opp sine ansatte i sykefravær. Verktøyet loser lederne gjennom prosessen i henhold til myndighetenes lover og krav.

Hvorfor Sariba Care Cloud? 
• Strømlinjeformet sykeoppfølging kan redusere sykefraværsprosenten og spare bedriften for betydelige kostnader
• Bedre oppfølging av syke gir tryggere arbeidsmiljø og økt trivsel
• Ivaretar regler, frister, ansvar og oppgaver
• Alltid oppdatert i henhold til myndighetenes krav og regler
• Veiledning og beste praksis for oppfølging og tilrettelegging av sykefravær
• Rapporteringsverktøy mot NAV og fastlege som tilfredsstiller lovkrav
• Automatisk påminnelse til ledere når et oppfølgingspunkt nærmer seg fristen
• Pedagogisk og brukervennlig tilnærming
• Benytter fravær registrert i SAP SuccessFactors som grunnlag
• Kom raskt i gang – løsningen ligger i skyen

 

Ønsker du å vite mer om Sariba Care Cloud? Ta kontakt med Håvard Aspenes for en uforpliktende prat.

Gratis webinar 27. juni: Nyheter i SAP

Webinar

Hvert kvartal lanserer SAP informasjon om hva de har jobbet med, hva de jobber med i dag og hva de kommer til å fokusere på i morgen.

Synes du det er vanskelig å følge med på dette? I jungelen av moduler og produkter tar Sariba for seg hva som skjer på HR området og oversetter det til et språk vi alle kan forstå.

Kom og vær med på en komprimert utgave av SAP Roadmap!

Praktisk informasjon

Når: Onsdag 27.06.18 klokken 10.00-11.00

Pris: Gratis

Arrangør: Halvard Løchen

Du kan delta på webinarene fra din egen PC, og vi vil dele skjerm, lyd og bilde med deg. Praktisk informasjon følger i forkant av kurset. Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt.

Meld meg på!

 

Møt oss på SBN InnoTeam

Onsdag 23. mai arrangerer SBN HR InnoTeam med hovedtema «Et sterkt og helhetlig HR system». Arrangementet gjennomføres parallelt i Oslo og Stavanger, så er det enklere for deg som deltaker å finne en lokasjon som passer.

Som gullsponsor er Sariba sterkt til stede med interessante foredrag og deltakere både i Oslo og Stavanger. Dagen åpnes med et inspirerende foredrag av Anna Kirah om å sette fokus på de raske endringene vi er inne i og hva det gjør med oss som medarbeidere, samt hva HR må gjøre for å møte endringene.

På InnoTeam får du også gleden av å delta på en rekke spennende foredrag, blant annet innen digitalisering og skyløsninger for HR-området. Du vil få høre fra Höegh Autoliners som har gjort akkurat dette; digitalisert sine HR prosesser ved å ta i bruk SuccessFactors. ISS vil fortelle om sine erfaringer med overgangen fra portal til nye brukergrensesnitt.

På agendaen finner du også en workshop der målet er å lufte tanker, ideer og spørsmål knyttet til digitalisering av HR-prosessene og valg av systemretning. Hva gjør og tenker andre? Hvor skal man begynne? Hvilken løsning bør man velge? Marita Johansen og Lasse Schøning fra Sariba er moderatorer i disse workshopene.
I tillegg vil Marit Andersen fra SAP holde et spennende og informativt foredrag om digital sykemelding, og gi oss en grundig oppdatering i endringer i lønn og myndighetsrapportering.

Agendaen for dagen:

 • 08:20-08:40 Kaffe & Nettverksbygging
 • 08:40-08:50 Velkommen
 • 08:50-09:00 Litt om dagens program
 • 09:00-09:45 Keynote: Medarbeidere i en tidsalder av turbulens
 • 09:45-10:30 New user experiences as a basis for developing HR in business
 • 10:30-10:50 Pause
 • 10:50-11:20 Fiori/Neptune: Hovedinngang til HR systemer for brukere av HR-tjenester (overgang fra portal til nye Brukergrensesnitt)
 • 11:20-11:50 Roadmapping: Hvordan kommer du i gang / Viktige vurderinger
 • 11:50-12:40 Lunsj
 • 12:40-13:10 Tilbakemelding fra reise til Waldorf
 • 13:10-13:50 Digital sykemelding & Oppdatering i endringer i lønnsrelaterte prosesser og myndighetsrapportering
 • 13:50-14:10 Pause
 • 14:10-15:10 Workshop: Fiori, Roadmapping, SuccessFactors
 • 15:10-15:20 Felles tilbakemelding fra Workshops
 • 15:20-15:30 Takk for i dag

Du finner hele agendaen og påmelding på SBN sine hjemmesider. Vi håper vi ser deg!

Digitaliser pensjonsrapporteringen i SAP

Sariba_Eksponeringsregisteret i SAP

Pensjonsrapportering er noe de færreste har på sin daglige agenda, og det kan oppleves som en kompleks og litt uoversiktlig øvelse når det først må gjøres. Hva er det egentlig som skal rapporteres? Hva er med i pensjonsgrunnlaget? Og hvordan var det med ansatte i avtalt permisjon?

Dette er spørsmål som mange HR-medarbeidere stiller seg, og som også har vært gjenstand for ulike oppfatninger blant pensjonsleverandørene. På bakgrunn av dette har Finans Norge utarbeidet FNO-malen. FNO-malen er en bransjestandard for hva som skal innrapporteres til pensjonsleverandørene. Det vil si at det finnes en mal som både tar for seg hva som skal innrapporteres og når det skal innrapporteres. FNO-malen er leverandøruavhengig, noe som gjør det enkelt å bytte fra en pensjonsleverandør til en annen. Dette gir deg som kunde valgfrihet.

Med denne malen som utgangspunkt har Sariba utviklet Pensjonsrapporten i SAP. Pensjonsrapporten benytter din bedrifts lønnsresultat og registrert fravær for å innrapportere korrekt pensjonsinformasjon til din pensjonsleverandør på månedlig basis. Dette gjør pensjonsrapporteringen enklere og mer intuitiv, og kan innlemmes i din bedrifts lønnskjøringsrutiner.

Har din bedrift allerede lønn og fravær i SAP, men gjør pensjonsrapporteringen manuelt, vil rapporten kunne gi gevinster i form av gjenbruk av data og korrekt innrapportert pensjonsgrunnlag for dine ansatte.

Les mer om Saribas pensjonsrapport, og last ned vårt produktark her.

Ønsker du mer informasjon er du velkommen til å kontakte Marita Johansen.

 

 

Møt Neman!

Visste du at Sariba har en dyktig konsulent på laget med unik kompetanse innen SAP Lønn – men som egentlig er aksjemegler?

Neman Baig er Senior Manager Solution med spesialisering innen SAP Lønn. Han er en allsidig og svært kompetent konsulent som kan ta rollen både som både løsningsarkitekt og prosjektdeltaker. Han har erfaring fra blant annet Forsvaret og Capgemini, og har jobbet med SAP Lønn siden 2003.

Vi har tatt en prat med Neman så du kan bli bedre kjent med ham.

 

 

Vi inviterer til webinar 26. april!

Sariba | SAP Tid

 

Vi har gleden av å invitere til gratis webinar 26. april.

Sariba Care, 26. april klokken 13.00

Sariba Care gir ledere og HR et godt verktøy for oppfølging av ansatte under sykefravær, og loser dem trygt gjennom sykefraværsprosessen i henhold til lover og krav.

Fordeler ved å ta i bruk Sykefraværsoppfølging med Sariba Care
• Gir veiledning og beste praksis for oppfølging av sykefravær
•Til enhver tid oppdatert i henhold til myndighetenes krav og regler
•Kan konfigureres til kundens spesifikke behov
•Pedagogisk og brukervennlig

Når: Torsdag 26. april klokken 13:00 – 14:00

Pris: Gratis
Arrangør: Håvard Aspenes

Agenda
•Velkommen og introduksjon
•Utfordringer rundt oppfølging av langtidssykemeldte
•Hvordan kan Sariba Care bidra til å løse utfordringene med sykefravær?
•Produktdemonstrasjon
•Spørsmål & svar

Meld meg på!

 

Praktisk informasjon

Du kan delta på webinarene fra din egen PC, og vi vil dele skjerm, lyd og bilde med deg. Praktisk informasjon følger i forkant av kurset. Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt.