Vellykket HR Innovation Day

 

 

 

 

 

 

 

I år har Sariba deltatt aktivt på SBN HR Innoteam, og på HR Innovation Day i slutten av mai stilte over 80 deltakere fra Oslo og Stavanger.

På seminaret fokuserte Sariba spesielt på Employee Experience og ny personvernlov som treer i kraft 25. mai 2018. Her var Bernhard Rikardsen og Marit Søderberg viktige bidragsytere – en stor takk til dem.

Presentasjonen om den nye personvernloven og paneldebatten om hvordan endringene i Europas regelverk bør tolkes, ivaretas fra et HR-perspektiv og hvordan systemet kan støtte engasjerte stort blant deltakerne.

Mange virksomheter ser det nye regelverket med tre ulike briller: Juridiske, HR og system. Disse vinklingene bør sees i sammenheng ved å adressere:

  • Holdninger: Bevisstgjøre alle, trene og følge opp ledere og involverte medarbeidere
  • Regelverk: Kjenne prinsippene i lovverket og ha oversikt over egen innsamling og bruk av personopplysninger
  • Prosesser: Utvikle og endre rutiner og prosedyrer som sikrer at reglene etterleves løpende
  • Systemer: Kartlegge systemer, identifisere berørte deler internt og eksternt, spesifisere tiltak

Er du interessert å vite mer om Employee Experience eller endring av personvernloven? Ta gjerne kontakt med Bernhard Rikardsen eller følg med på vår side Innsikt der vi vil publisere flere artikler og informasjon om disse sentrale temaene.

Se også SBNs oppsummering av dagen med link til foredrag og opptak