Automatisk oppfølging av egenmeldingsdager i IA-ordningen

Hvis bedriften er med i IA-ordningen kan den ansatte bruke egenmelding totalt 24 dager i løpet av 12 måneder. Mange finner det utfordrende å følge opp dette 12 måneder tilbake i tid på rullerende basis.

Vi har utviklet en metode for dette i Tid som vi kan legge inn hos de som ønsker det.

Løsningen baseres på en fraværskvote som opprettes automatisk i tidevaluering fra 2 måneder etter ansattdato. Den vil til enhver tid vise rett saldo for de siste 365 dager, og man får ikke registrert mer egenmelding dersom kvoten er oppbrukt. Hver ansatt vil kun ha 1 kvote av denne typen, uavhengig av år.

Når man setter opp løsningen velger man en dato for hvor langt tilbake systemet skal summere egenmeldingsdager. Tidevaluering må så kjøres på ny for alle ansatte fra denne datoen.

Kontakt gjerne Marita Johansen hvis dere ønsker mer informasjon eller bistand til å sette opp løsningen.