SAP HR og SuccessFactors i Stavanger

To nissefiguerer stående på et Sariba-notatark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettverksmøte

Vi i Sariba har i flere år arrangert nettverksmøter for SAP HR- og SuccessFactors-brukere i Stavanger-regionen. Bakgrunnen for nettverksmøtene er å skape en arena for kunnskapsdeling og nettverksbygging for de som jobber med nettopp SAP HR og SuccessFactors i samme region. Her settes det av tid til å diskutere problemstillinger og utfordringer som oppstår i en travel arbeidshverdag. I tillegg deles erfaringer, tips og gode råd. Vi i Sariba stiller hvert år med noen av våre fremste eksperter slik at også vi kan bidra med faglig kompetanse og tilstedeværelse i samtalene. Agendaen varierer fra gang til gang, men fast på programmet er at vi i Sariba informerer om siste nytt fra SAP, samt om hva som skjer hos oss. Det settes også av tid til både mingling og erfaringsutveksling, alt dette over en god og hyggelig frokost.

SAP HR og SuccessFactors i Stavanger

Den 28. november gikk årets siste nettverksmøte av stabelen. Deltakerne som møtte opp fikk høre vår erfarne kollega, Tor Flugsrud, snakke om nyheter og endringer i SAP Lønn. Tor ga de oppmøtte en status på kommende endringer i sykerefusjonsløsningen. Han snakket også om hvilke effekter kommunesammenslåingen vil ha i SAP. I tillegg snakket Tor blant annet om hvordan vi må forholde oss til fødselsnummer med avvikende dato, og han ga deltakerne siste nytt om både a-meldingen og supportpakker ved årsslutt.
Siden forrige nettverksmøte har Sariba hatt gleden av å ansette flere nye konsulenter, både i Stavanger, Oslo, Spania og Sverige. De oppmøte på nettverkstreffet fikk hilse på våre to nye Stavangerbaserte kollegaer, Elena og May Lise. Vår kollega Marita Johansen ga deltakerne siste nytt fra Sariba, før hun snakket om siste nytt fra SAP som omhandler lønn i skyen.

Lønn i skyen for Norge

Som mange kjenner til ble SAP SuccessFactors Employee Cenral Payroll for Norge lansert nå i november. Det betyr at det nå er mulig å kjøre lønn i skyen i SuccessFactors. Dette er gode nyheter både for de som har SAP HR Onprem og de som vurderer SuccessFactors som HR system. Med dette som bakteppe presenterte Marita det SAP selv mener er topp 10 grunner for å ta denne løsningen i bruk, før hun gikk gjennom hvordan dette både vil se ut og kan gjøres i praksis. Denne delen ble avsluttet med en demo av Payroll controll Center.

Fra årets siste nettverksmøte meldes det om både god frokost og stemning, faglig nyttige diskusjoner. Ønsker du å vite mer om temaene som ble diskutert? Da er du velkommen til å kontakte Marita Johansen.

 

 

Rask og effektiv håndtering av reiseregninger

Globus. Rask og effektiv håndtering av reiseregninger

Se for deg en arbeidshverdag der håndtering av reiseregninger og bilag ikke bare er raskt og effektivt, men til og med gøy. Se for deg en jobbreise der det å registrere en kvittering går lynraskt, og du blir så imponert at du tar deg selv i å smile. Se for deg en jobbreise der kilometergodtgjørelse kobles direkte til Google Maps på telefonen din, og der du kan booke flyreiser og hotell via den samme appen som automatisk laster inn kvitteringer fra ditt hotellopphold.

Det er faktisk mulig. Fremtiden er her i form av en fremtidsrettet og spennende app: SAP Concur Travel & Expense – rask og effektiv håndtering av reiseregninger.

Sariba har i en lengre periode vært offisiell SAP Concur Partner. I juni tok vi steget fult ut, ved å sertifisere flere av våre ansatte, og vi er nå også SAP Concur implementeringspartner. Vi har dermed gleden av å tilby både nye og eksisterende kunder denne innovative reiseløsningen. SAP Concur Travel & Expense er SAPs satsningsområde innen reiseprosessen; en skybasert løsning som dekker reiseprosessen fra A til Å via en og samme app, både før, under og etter en reise.

Før reise

SAP Concur lar deg og dine medarbeidere booke alt av flyreiser, leiebil og hotell direkte via én app. Du kan sette opp regler slik at søkeresultatene gjenspeiler ditt firmas reisepolicy. Hvis du for eksempel ønsker at de ansatte skal holde seg under et visst prisnivå sørger reglene for at søket kun viser relevante resultater. Har du retningslinjer på hvilke flyselskap og hotellkjeder som skal brukes kan dette også markeres i løsningen.

SAP Concur er knyttet til de aller fleste reiselivsaktører (hotellkjeder, reisebyråer, leiebilselskap etc). Når en reise eller et hotellopphold er booket via appen vil kvitteringen automatisk lastes opp i SAP Concur. Hvis din bedrift har en avtale med flyselskap eller en hotellkjede som gir dine ansatte gunstige priser vil det også fremkomme i SAP Concur.

Under reise

SAP Concurs bilagshåndtering er både enkel og intuitiv, og kan tas i bruk allerede mens du er på reise. En ny og unik funksjon i SAP Concur er måten registrering av kvitteringer skjer på: Du tar enkelt bilde av kvitteringen med mobilkameraet. En scannerfunksjon tolker opplysningene og gir korrekt informasjon til bilaget som opprettes i appen. Her får du tilgang til en rask og effektiv håndtering av reiseregninger som starter allerede under reisen!

Kilometergodtgjørelse er også svært enkelt i SAP Concur. Du legger inn start- og sluttadresse, og strekningen vises i Google Maps. Du endrer enkelt reiseruten hvis du har kjørt en annen vei enn det som foreslås som raskeste rute.

Utgiftsrefusjon er også enkelt i SAP Concur. Har du spist middag med en kunde vil du kunne hente opp informasjon om kunden direkte fra din kalender eller kontaktliste.

Etter reise

Når reisen er avsluttet sendes reiseregningen inn via appen, og går videre til nærmeste leder som får en melding i sin app om at reisen skal godkjennes. I appen får lederen enkelt oversikt over hva som er registrert. Reiseregningen kan enten godkjennes eller sendes tilbake til den ansatte for korreksjon.

Et system gir deg helheten

Ved å flytte hele reiseprosessen til ett og samme sted får du nye og unike muligheter for rapportering. Som leder kan du se hvilke reiser dine ansatte booker, og hvilke elementer som er kostnadsdrivende. Du vil også kunne ta ut rapporter som viser om de ansatte følger ditt firmas reisepolicy, og om det er dobbeltregistreringer av reisebilag.

Hvem bør bruke SAP Concur

For deg som ikke har tatt i bruk mobile apper for å automatisere reiseprosessen er Concur et glimrende valg. Concur er også en god løsning for deg som ønsker å få hele reiseprosessen i ett og samme program.

Gevinster ved å ta i bruk SAP Concur

– Rask og effektiv håndtering av reiseregninger og bilag
– Reduserer reiseutgifter og kostnader ved å gi de ansatte tilgang til et reisebyrå
– Integrert online og mobil programvare for forretningsreiser og kostnadsstyring.
– Bidrar til å strømlinjeforme måten reiseutgifter håndteres på, slik at man kan fokusere på viktigere oppgaver

SAP Concur Travel & Expence inkluderer

– Automatisering av reiseutgifter via egen app og mulighet for e-kvitteringer
– Reiseplanlegger med godkjenningsmulighet
– Tilgang på et globalt distribusjonssystem med gode betingelser
– Mer enn 25 standardrapporter som gir ledere oversikt over reisekostnader

Gjennom SAP Concurs åpne, skybaserte plattform kan hele reise- og kostnadsøkosystemet integreres med deres lønns- og økonomisystem.

Vil du vite mer om Concur Travel & Expense? Ta kontakt med Steinar Sabbasen for en uforpliktende prat.

Outsource innleieprosessen – lær mer på webinar

Hjelmer på kontainer - Outsourcing av innleieprosessen

Vi i Sariba ønsker å tilby deg det fulle spekteret innen HR-løsninger. For å få til dette på best mulig måte inngår vi samarbeid med leverandører som tilbyr smarte og innovative løsninger. På bakgrunn av dette inngikk vi tidligere i år et samarbeid med det Kristiansandbaserte selskapet Qualified Solutions. Qualified Solutions spesialiserer seg på løsninger innen MSP (Managed Service Provider), som i dette tilfellet handler om å outsource innleieprosessen. Dette er svært gode nyheter for deg som benytter innleid personell.

Ønsker du å forbedre prosessen knyttet til innleie av personell til din bedrift? Og å være sikker på at alle lover og regler knyttet til innleie overholdes? Ønsker du også å spare penger og å frigi tid? Da kan outsurcing av innleieprosessen være løsningen for deg.

Ved å outsource innleieprosessen til Qualified Solutions, påtar de seg administrasjonen av innleid arbeidskraft. Fra stillingsutlysning, utvelgelse av kandidat, kontraktskriving til fakturering. Qualified Solutions tilbyr en effektiv og forutsigbar innleieprosess. På en nøytral og oversiktlig måte bidrar de til å gi deg tilgang til den type innleid personell som er nødvendig for å nå din bedrifts strategiske forretningsmål. Både kunde, leverandør og kandidat skal ivaretas på best mulig måte i innleieprosessen.

Ved å inngå et samarbeid vil du oppnå kostnadsbesparelser, reduksjon av administrative oppgaver internt, og sørge for at alle offentlige og interne krav er ivaretatt.

Sett av 45 minutter og hør mer om hvordan du kan få tilgang til rett kompetanse med minimal innsats når vi, i samarbeid med Qualified Solutions, holder webinar. Vi viser deg vår verktøykasse og hvordan vi benytter denne for å sørge for at du har tilgang til rett innleid personell, til rett tid, til rett pris.

Praktisk informasjon

Når: Torsdag 26. september 2019, 10.00–10.45
Gjennomføring: Webinar
Pris pr. deltaker: Gratis
Kontaktperson: Marita Johansen | 993 99 586

Agenda

• Inneleieprossennen – Hva er Managed Service Provider (MSP)?
• Hvorfor passer dette for deg?
• MSP-gevinster
• Spørsmål og svar

Meld deg på vårt webinar

Delta, lær mer og få svar på dine spørsmål. Vi høres på webinar!

SAP Concur® Implementeringspartner

SAP Concur® Implementeringspartner

Vi i Sariba følger absolutt med i tiden, og ser at fremtiden både er digital og skybasert. Dette gjelder både måten vi jobber på og systemene vi jobber med. Vi har lenge vært offisiell SAP Concur® samarbeidspartner, men tok i juni steget fult ut, og er nå SAP Concur® implementeringspartner.

For å få denne ærefulle tittelen har to av våre konsulenter vært gjennom et sertifiseringsløp.

Halvard Løchen og Florentin Navarette tilbrakte to uker i juni i Praha. I løpet av disse ukene fikk de inngående opplæring i å konfigurere Concur Expence, også kjent som reiseregninger. Opplæringen omfattet hele prosjektprosessen, fra å dokumentere en kundes behov til å konfigurere dette inn i SAP Concur®. Oppholdet ble avsluttet med en omfattende sertifisering, en sertifisering de bestod med glans. Dette betyr at vi i Sariba nå kan implementere SAP Concur® på egenhånd, og vi er allerede i gang med flere prosjekter.

Hva er SAP Concur®?

Se for deg en arbeidshverdag der håndtering av reiseregninger og bilag ikke bare er raskt og effektivt, men til og med gøy. Se for deg en jobbreise der det å registrere en kvittering går lynraskt, og du blir så imponert at du tar deg selv i å smile. Se for deg en jobbreise der kilometergodtgjørelse kobles direkte til Google Maps på telefonen din. Der du kan booke flyreiser og hotell via den samme appen som automatisk laster inn kvitteringer fra ditt hotellopphold. Det er faktisk mulig. Fremtiden er her i form av en fremtidsrettet og spennende reiseapp: SAP Concur® Travel & Expense. Les mer om SAP Concur® her.

Erfaring og ny kunnskap, hånd i hånd

Vi i Sariba har jobbet med SAP Reise i en årrekke. Vi har derfor en inngående kjennskap til og kunnskap om reiseregulativer og regelverket knyttet til dette. All denne kunnskapen tar vi nå med oss inn den nye SAP Concur®-verdenen.

Kombinasjonen av våre nye sertifiseringer, vår status som SAP Concur® implementeringspartner og vår kunnskap om regelverket gjør at du trygt både kan og bør velge Sariba når du skal velge implementeringspartner.

Er du på jakt etter de beste løsningene kombinert med erfaring og trygghet? Da velger du Sariba og SAP Concur® når du skal komme i gang med din nye løsning for reise-og utgiftshåndtering.

Ta gjerne kontakt med Håvard Aspenes for mer informasjon.

Mitt liv som SuccessFactors consultant

Pult med briller, bok og MacBook. Min hverdag som SucessFactors consultant.

Mitt navn er Siri Jensen, jeg er 28 år og jobber som SuccessFactors consultant i Sariba. For nøyaktig et år siden gikk jeg rett fra skolebenken og inn i drømmejobben, i et godt etablert konsulenthus. Jeg var spent på hva arbeidshverdagen skulle by på, magefølelsen min var god, og opplevelsene av å være ansatt i Sariba har absolutt stått til forventningene.

Mitt liv som SuccessFactors consultant

Før første arbeidsdag var jeg veldig spent på hva rollen som SuccessFactors consultant ville inneholde. Jeg visste en del, men mye var fortsatt ukjent. Jeg ble introdusert for SuccessFactors allerede første dag, og jeg må si at det var utrolig spennende!

Før jeg satt meg på skolebenken hadde jeg jobbet 10 år i en bransje hvor man bruker mange forskjellige systemer for oppfølging av HR-oppgaver. Word ble brukt til både medarbeidersamtaler og prosedyreoppfølging, og når jeg nå ble jeg introdusert for SuccessFactors, og skulle lære at det fantes et system som tar hånd om alle HR-prosessene, var det nesten for godt til å være sant. Kunne det virkelig være et system som håndterer det hele? De viste seg at det kunne det!

SuccessFactors er et skybasert HR-system som dekker alle relevante HR-prosesser. Det er utrolig fleksibelt, og kan nærmest «designes» etter kundebehov. I tillegg er det modulbasert. Det betyr at du kan velge om du vil ta i bruk en del av løsningen, flere deler eller alle. Det vil si at det kan tilpasses dine behov, og det er svært fleksibelt.

 

Siri sertifisert i SuccessFactors

Siri Jensen – SuccessFactors consultant i Sariba

Neste steg

Etter å ha fått en innføring i systemet, fikk jeg være med mine nye kolleger ut til kunder. Der fikk jeg delta i workshops og se hvordan man går frem for å designe en kundes versjon av SuccessFactors ved hjelp av workbooks. Etter dette fikk jeg bruk for mine studieteknikker. Nå var det min egen sertifisering som stod for tur. Her var det mye som skulle leses, forstås og pugges, før en omfattende eksamen måtte gjennomføres. Heldigvis gikk det bra, og jeg er nå sertifisert i modulen Performance & Goals (mål og medarbeidersamtale).

Etter at sertifiseringen var i boks er jeg nå i full sving ute hos kunder. Min arbeidshverdag går ut på å hjelpe kundene med å sette opp systemet, og når systemet er klart er det duket for opplæring. Jeg bistår også kundene når systemet skal testes, og når systemet er satt i produksjon er jeg en del av Saribas supportavdeling, hvor jeg både gjør tekniske endringer og veileder kundene hvis de står fast. Hver dag byr på nye, spennende oppgaver som skal løses, og ingen dager er like.

Som SuccessFactors consultant jobber jeg i skjæringspunktet mellom teknologi og mennesker. Jeg elsker å få bruke alle mine personlige egenskaper og å få være med å effektivisere våre kunders systemer og prosesser, dette gir meg stor glede.

Vil du vite mer om SuccessFactors, eller om hva Siri kan hjelpe deg med? Da er du velkommen til å kontakte Håvard Aspenes.

Vi har etablert Sariba Consulting AB Sverige

Kart over Norge og Sverige. Vi har etablert Sariba i Sverige

Vi i Sariba jobber målrettet for å levere de aller beste HR-løsningene for både norske, skandinaviske og internasjonale selskaper. For å møte etterspørselen etter lokal, svensk kompetanse har vi etablert Sariba AB, Sverige. Dette gir oss muligheten til å rekruttere svært dyktige og kvalifiserte kolleger, samtidig som vi øker vår svenske kompetanse og tilstedeværelse.

Vår Managing Director, Lionel Layerle har følgende å si om Sariba Consulting AB:

«Etableringen av Sariba Consulting AB Sverige er gode nyheter for både våre kunder og for oss. Vi har flere kunder som opererer både i Norge og i Sverige og det at vi nå er lokalt til stede i Sverige vil gi oss en ekstra faglig tyngde, som vi ønsker skal gi våre kunder en ekstra trygghet når de velger oss. I tillegg får vi nå muligheten til å øke vår leveransekapasitet ved å ansette flere erfarne konsulenter. Dette har vi allerede begynt med, og den første ansatte starter allerede i september».

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for å forenkle og forbedre din arbeidshverdag innen HR? Da er du velkommen til å ta kontakt med Lionel Layerele.

Vi hjelper deg med en løsning for oppfølging av fravær ved sykt barn

Barn dekker ansiktet - Automatisk løsning for oppfølging av fraværsdager

Hvis du har ansatte med barn under 12 år, vet du at de har krav på å føre fravær ved barnas sykdom. Hvor mange dager de kan føre, er avhengig av hvor mange barn de har. Har dine ansatte ett eller to barn har de krav på 10 dager. Har de tre eller flere barn har de krav på 15 dager.

Hvis noen av dine ansatte er eneforsørgere eller har barn med kroniske lidelser, kan antall dager de har krav på, økes. Dette er i så fall basert på et vedtak fra nav.

Kunne du tenkte deg en løsning for oppfølging av fravær ved sykt barn?

Løsning for oppfølging av fravær ved sykt barn

Å følge opp fravær knyttet til sykt barn kan være både en manuell og tidkrevende prosess. Dette er, blant annet, fordi antall dager i fraværskvoten kan variere fra person til person. For å hjelpe deg med denne utfordringen, har vi laget en løsning i SAP HR som følger opp akkurat dette. Løsningen vil forenkle dine oppfølgingsprosesser.

Løsningen sjekker registrert fravær for sykt barn, opp mot en kvote som oppdateres automatisk for hvert år.

Forutsetningene for at løsningen skal fungere er at den ansattes barn er registrert med fødselsdato i systemet. I tillegg må eventuelle vedtak om utvidede rettigheter være registrert, med start- og sluttdato og antall dager.

Kvoten opprettes automatisk med korrekt antall dager, og fravær, som den ansatte registrerer, trekkes fra kvoten. På denne måten unngår du at det blir registrert for mange fraværsdager.  Refusjonen du har krav på fra nav, blir også riktig.

Så lenge informasjonen om barna er oppdatert i systemet, trenger ikke din HR-avdeling bruke tid på å hverken opprette kvote eller kontrollere hvor mye fravær som er registrert. Ved behov kan likevel manuelle korreksjoner av kvoten gjøres i systemet.

Vil du ha mer informasjon, eller at vi skal sette opp løsningen for deg? Da er du velkommen til å ta kontakt med Marita Johansen.

Sommerhilsen fra Lionel – engasjement og samarbeid

Bøker og solbriller foran havet og parasoller. engasjement og samarbeid

Første halvår av 2019 er straks over, og jeg ser tilbake på seks innholdsrike måneder. Disse månedene har vært svært viktig for Saribas utvikling. Vi har vært gjennom en spennende periode preget av vekst, nye kunder, nye kolleger, spennende oppdrag, engasjement og samarbeid. Vi har styrket vår posisjon som leverandør av SuccessFactors, og vi har videreutviklet vårt omdømme som en solid og erfaren leverandør av SAP onprem.

Flere av våre dyktige konsulenter er nå sertifisert i ulike moduler av SuccessFactors, noe vi er veldig stolte av.  Vi har gjennomført mange suksessfulle prosjekter både innen SuccessFactors og i SAP onprem.

Sertifiseringen av vår pakkeløsning i SAP SuccessFacors, Sariba People Centric, har betydd mye. Å få en løsning sertifisert av SAP, er en omfattende og krevende prosess, og jeg er stolt av alt arbeidet som er lagt ned i dette, samt det flotte resultatet dette har gitt.

Engasjement og samarbeid

Jeg ønsker å takke alle våre kunder for den tilliten dere viser oss når vi sammen jobber for å løse deres utfordringer. Takk for at dere utfordrer oss, lytter til oss og ser viktigheten av å utvikle dere sammen med oss.

Deretter ønsker jeg å takke våre samarbeidspartnere. I første del av 2019 har vi inngått flere nye samarbeid. Dette gjør vi, slik at vi kan være den komplette HR-leverandøren for deg. For å kunne levere de beste løsningene for GDPR og SAP, har vi inngått samarbeid med både 2BM og EPI-USE Labs.

Til slutt vil jeg personlig takke alle Sariba-ansatte for deres innsats. Det er dere som får alt dette til å skje. Vi har allerede rekruttert flere dyktige medarbeidere, og i løpet av høsten vil vi fortsette å vokse. Jeg er stolt over innsatsen som legges ned, glad for engasjementet jeg ser hver dag, og jeg gleder meg over reisen vi skal fortsette på sammen. I Sariba skal det være krevende, utviklende og gøy å jobbe, og det er det, med dere på laget.

Etter et intenst og givende første halvår er det snart tid for ferie med familie og gode venner. Vi gleder oss til sommer, sol og ferie og det skal bli deilig å lade batteriene. Samtidig ser vi frem til en spennende andre del av 2019, og vi gleder oss allerede å ta imot nye kolleger, samt å jobbe i spennende prosjekter med både nye og eksisterende kunder.

Jeg ønsker deg med dette en riktig god sommer og ser frem til en spennende høst.

Mange hilsener fra Lionel

 

Sariba har innført skiftplanlegging hos Kverneland Group Klepp

Kværnland Group Klepp. Skiftplanlegging i SAP.

Av Ole Stokkeland

Det Jærenbaserte selskapet Kverneland fylte nylig 140 år. Selskapet er en av verdens største produsenter av ploger og andre landbruksredskaper. Konsernet har produksjon i flere land, men plogene produseres på Jæren hvor Kverneland har ca 500 ansatte. Selskapet eies av japanske Kubota, som satser langsiktig på den kjente merkevaren Kverneland. Sariba har innført skiftplanlegging i SAP hos Kverneland  Group Klepp, slik at ledere kan få en bedre oversikt over skiftplaner og planlagt fravær blant sine ansatte.

En solid produksjonsbedrift

Kverneland Groups hovedkvarter og produksjonsanlegg, ligger nøyaktig der hvor Ole Gabriel Kverneland grunnla sin smievirksomhet i 1879. Han hadde sterk tro på innovasjon og utviklet, sammen med sitt team, en plog som var spesielt godt egnet for de vanskelige grunnforholdene i Norge. I samarbeid med flere stålprodusenter utviklet de nye ståltyper, noe som førte til robuste ploger og et svært godt omdømme.

140 år senere er Kverneland fortsatt en produksjonsbedrift, og dette gjenspeiles i måten de ansatte arbeider på. I produksjonen går de ansatte flere ulike skift. Primært er det snakk om 2-skiftsordninger, men enkelte ansatte er en del av 3-skiftsordninger. Grunnet ulike typer fravær og justeringer i produksjonen er det ofte behov for endringer i skiftplaner. Dette har tidligere vært håndtert ved at ledere har sendt en e-post til HR, som så har endret dette manuelt i SAP. Dette var en prosess som var unødig arbeidskrevende, og som kunne føre til at det tok tid før systemet var oppdatert

Høsten 2018 ble en ny lederportal i NWBC innført hos Kverneland. I denne forbindelse ble det besluttet at det skulle sees på hvordan endringer av bemanning i produksjonen kunne gjøres smidigere. Resultatet ble at Sariba satte opp skiftplanlegging i SAP som en del av ledernes verktøykasse.

Oversikt, besparelser og frigjort tid

Innføringen av skiftplanlegging i SAP har gitt ledene en god oversikt over sine team. De vet hvem som jobber når, og de har oversikt over fravær i et ryddig bilde. Lederne kan også enkelt registrere fravær og oppdatere systemet med både sporadiske og mer langsiktige endringer i arbeidsplanene.

Etter innføring av SAP Skiftplanlegging har lederne i Kverneland en ajour oversikt, og de gjør oppdateringer selv. Alt dette sikrer rett lønn til den ansatte, og arbeidsbelastningen på HR er redusert.

Kverneland er godt fornøyd med Saribas leveranse og innføringen av skiftplanlegging. De forteller at den samlede tidsbruken har gått ned, noe som har gitt økonomiske besparelser.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan gi dine leder bedre oversikt, frigi tid og spare penger? Ta gjerne kontakt med Marita Johansen for mer informasjon.

Hvordan håndtere GDPR?

Lyskryss med rødt lys. Hvordan håndtere GDPR.

GDPR Compliance Suite – delta på vårt webinar 20. juni

Lurer du på hvordan andre håndterer GDPR og SAP? Synes du det er vanskelig å vite hvor du skal begynne? Og hvordan skal du egentlig håndtere persondata, ikke bare i SAP HR, men i et HR systemlandskap?

Vi vet at ditt systemlandskap er større en SAP HR, og at du sannsynligvis har persondata lagret på flere ulike steder. Vi vet også at mange synes det er utfordrende å vite hvor og hvordan de skal begynne med tilrettelegging av sine GDPR-rutiner.

For å dekke dine behov knyttet til datakontroll, og for å bistå deg med å håndtere GDPR har vi inngått samarbeid med flere ulike partnere. Vi har sammen samlet et knippe verktøy og vi kan nå dekke de fleste GDPR-behov. Vi leverer løsninger for både store og mindre selskaper.

Med dette som bakteppe inviterer Sariba og EPI-USE Labs deg til et praktisk webinar. I løpet av 45 minutter vil vi vise deg hvordan du håndterer persondata både i et HR systemlandskap og i et SAP systemlandskap.

I dette lærerike webinaret vil vi vise deg hvordan vi har hjulpet andre SAP-brukere i Norden, blant annet JM AB, med å tilpasse sitt systemlandskap til GDPR-kravene. Delta på vårt webinar og lær både hvor du begynner, hvordan du kommer i mål, samtidig som vi deler nyttige erfaringer. Du vil også få presentert EPI-USE Labs SAP sertifiserte produktsuite for GDPR som er et av flere alternative verktøy for GDPR-kontroll.

Sett av 45 minuter og ta et steg i retning av GDPR-compliance.

Agenda:

  • Introduksjon
  • Hvordan hensynta GDPR-kravene i EPI-USE Labs produktsuite
  • JM ABs prosjekt: Håndtering av persondata for kunder, leverandører og tidligere ansatte
  • Spørsmål og svar

Om webinaret

Når: Torsdag 20. juni, 14.30-15.15
Gjennomføring: Webinar
Pris: Gratis
Kontaktperson: Marita Johansen

Meld meg på

Har du spørsmål i forkant av webinaret er du velkommen til å ta kontakt.