Category Archives: Innsikt

Slik kartlegger du behovet for kompetanseheving i din bedrift

kompetanseheving

Hva legger du i ordet kompetanseheving? For å svare på dette bør du først ha klart for deg hva du legger i ordet kompetanse. Et raskt søk på google viser oss at det finnes flere definisjoner av nettopp dette begrepet. Kompetanse kan defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner […]

Dette er viktig å tenke på før medarbeidersamtaler med dine ansatte

Dette er viktig å tenke på før medarbeidersamtaler med dine ansatte

Medarbeidersamtlae – relasjonsbygging mellom deg og dine ansatte Så er vi der igjen. Starten av året. Og det er tid for medarbeidersamtaler med dine ansatte. Medarbeidersamtalen kan være en strålende arena for relasjonsbygging mellom deg og dine ansatte, og det kan være en glitrende mulighet til å ta bedriftsstrategien ned på individnivå. Det er her […]

Nye satser for reise

action adventure blur 386009

22. juni ble nye satser for reisegodtgjørelser for både i inn- og utland vedtatt med umiddelbar virkning. I tillegg ble det vedtatt endringer i regelverket som gjelder beregningsmåte for måltidstrekk og dekning av utgifter til kost for reiser som varer utover hele døgn. Endringene påvirker alle som benytter SAP Reise. Arbeidet hos SAP ble iverksatt med det […]

Funksjonalitet for Skatteberegning i SAP Reise

Skatteberegning i SAP Reise

Til nå har dekning av diettgodtgjørelse etter statens satser vært skattetrekkfri for arbeidstaker. Arbeidsgiver har heller ikke betalt arbeidsgiveravgift av godtgjørelsen. Fra 2018 blir det imidlertid en endring på dette da deler av godtgjørelsen vil bli trekkpliktig. I praksis betyr endringen at dersom en arbeidstaker bor på hotell og har krav på 733 kroner i […]

Automatisk oppfølging av egenmeldingsdager i IA-ordningen

pexels photo 196650

Av Ole Stokkeland Hvis bedriften er med i IA-ordningen kan den ansatte bruke egenmelding totalt 24 dager i løpet av 12 måneder. Mange finner det utfordrende å følge opp dette 12 måneder tilbake i tid på rullerende basis. Vi har utviklet en metode for dette i Tid som vi kan legge inn hos de som […]

Lønnsslipp og tidslipp på mail – nå med ny funksjonalitet!

startup 594126 1920

Selskaper som fortsatt sender ut lønnsslipp og tidslipp på papir har mye å hente på å sende ut denne informasjonen via e-post. Dette gjelder de som ikke har en løsning for at de ansatte kan hente ned sin egen lønnslipp og tidslipp via portal, egenregistrering, mobile enheter eller lignende. Sariba har utviklet et program for […]

Løft HR til nye høyder med en Cloudløsning

pexels photo 207489

  av Lionel Layerle Mange leverandører tilbyr HR-løsninger basert på ulike plattformer. Enkelte løsninger støtter bare deler av HR-prosessene, mens andre støtter både dybde og bredde i prosessene. De siste årene har Cloudløsningene blitt stadig bedre og mer relevante for kundene, og det er helt konkrete grunner til det. Hvorfor er Cloudbaserte HR-løsninger mer og […]

HR transformasjon: Engasjement og verdiskapning

Sariba HR Transformasjon

HR transformasjon: En engasjert arbeidsstyrke gir større verdiskapning Organisasjoner opplever stadig større press i form av økt konkurransen og høyere tempo, og alle trender tilsier at dette kommer til å fortsette. Samtidig blir kampen om talentene tøffere. Men kan talentene alene skape en forskjell? Eller er det en kombinasjon av talenter og effektive og gjennomtenkte […]

Rapportering basert på infotyper

rapportering SAP

    I SAP HR finnes det en rekke standardrapporter som dekker ulike behov innen både personaladministrasjon, tidsadministrasjon og lønn. Disse rapportene kan tilpasses individuelle behov ved å ta i bruk ulike utvalgskriterier og utskriftsvarianter. Likevel kan det oppstå behov for ytterligere rapporter. I SAP HR finnes det en rekke muligheter til å lage egne rapporter ved å […]

Pre-Mortem: Krisemaksimering av prosjekt som ikke har startet

Pre-Mortem metoden

Forestill deg en situasjon der et prosjekt har feilet. Ingenting av verdi er produsert, til kostnader som ingen hadde forutsatt. Kunden er rasende, prosjektleder har gjemt seg og teamet er frustrert. Det naturlige spørsmålet er «Hvorfor?». Metoden «Pre-Mortem» kan bidra til å unngå at scenariet blir en realitet.               […]

X
X