Derfor trenger du en lokal supportleverandør

lokal support

Har du vurdert lokal support?

Det er mange gode grunner til hvorfor du bør inngå en supportavtale med en drivende god supportleverandør. Se det for deg: Du har implementert et skikkelig godt HR- og lønnssystem, og prosjektet er ferdigstilt. Du er over i daglig drift, og løsningen fungerer stort sett som du hadde sett for deg. Men så trenger du en endring. Eller kanskje du har funnet en feil. Eller så er regelverket som løsningen baserer seg på oppdatert, og dette må du få systemet til å hensynta. Hva gjør du da? Hvem i all verden skal du spille ball med for å ha styr på alt dette? Du kan jo selvsagt oppbemanne internt, og sørge for at du har all denne kompetansen inhouse. Men det kan ofte bli en dyr og omfattende affære. Ikke bare må du rekruttere en hel gjeng med både teknisk og faglig kompetanse, men du må også sørge for at de, til enhver tid, holder seg oppdatert innen sine respektive fagområder.

Å inngå en avtale med en supportleverandør kan derfor fort vise seg å være en klok innvestering. Du får tilgang til den bredden av kompetanse du trenger, og den er til og med oppdatert. Når du kontakter din supportleverandør får du både svar på det du lurer på, og du får noen du kan spille ball med; de vet hva som skjer både i markedet og de har erfaring fra andre kunder.

Men hvilken leverandør skal jeg velge?

Vi er altså enige om at det å ha en supportleverandør er en klok beslutning. Men hvilken leverandør skal du velge? Det finnes jo flere ulike aktører i markedet, så hvordan skal du vite hvem du skal velge? For det første må du jo velge en som kan systemet ditt. Om du har SAP HR, må du velge en leverandør som er skikkelig god på SAP support. Det samme gjelder om du har SAP SuccessFactors. Da velger du en leverandør som er skikkelig god på SuccessFactors Support. Men en ting er at din fremtidige leverandør kan ditt system, men hva med regelverket bak? Hva med lokal kunnskap? Og hva med språkbarrierer?

Velg en lokal leverandør

Det å velge en lokal leverandør, en som virkelig kan det norske, eller svenske, regelverket, det er viktig. Du bør velge en leverandør som forstår regelverket bak, og som holder seg oppdatert på dette. Hvis du for eksempel jobber innenfor en spesifikk bransje er den en fordel om din supportleverandør har ansatte som har erfaring fra denne bransjen. Om du jobber med lønn, er det helt klart en fordel å velge en leverandør med ansatte som har praktisk lønnserfaring. Det lønner seg altså å velge lokal support.

Men hva med språk?

De fleste av oss snakker engelsk, men om vi skal være helt ærlige kan det være et stykke fra å være skikkelig god i ferieengelsk til forettningsengelsk. Vi mener derfor at du bør velge en supportleverandør som snakker ditt språk. Når du velger lokal support, sikrer du at ikke viktig informasjon blir borte i oversettelsen.

Lokal support – Velg Sariba

Vi i Sariba har mer enn 15 års erfaring innen SAP Support, og vi har opparbeidet oss både bredde- og dybdekompteanse. Alle som jobber med support av lønn har praktisk lønnsarbeid i kompetansesekken, og hos oss får hver enkelt kunde sin egen Service Delivery Manager (SDM). Din SDM snakker ditt språk og har et ekstra ansvar for deg og din løsning. Vi sørger for at våre konsulenter til enhver tid er oppdatert både på system og regelverk, slik at du ikke trenger å tenke på dette.

I tillegg har vi et stort nettverk å spille på, hvis vi trenger det. Noen av våre kollegaer snakker engelsk, men dialogen med dem, kan vi mer enn gjerne ta for deg, om du ønsker dette. Vi sørger for at du og din løsning er i de aller beste hender, slik at du kan ha fokus på det som er viktig for akkurat din bedrift.

New call-to-action