Forbedret informasjon om timeføring, kvoter og saldoer for ansatte

loic djim 69263

Et stadig tilbakevendende problem for våre kunder er at deres ansatte har problemer med å spore hvordan overtids- og fleksisaldoen opptjenes og brukes. Mange bruker i dag en eldre form for tidslipp som oppleves som vanskelig å lese for mange.

SAP leverer en moderne tidslipp for visning i Fiori Launchpad, Neptune Launchpad, SAP Portal eller SAP Business Client (NWBC) som kan hjelpe med dette. Det vi likevel ser er at denne velges bort fordi mange mener den er for komplisert å sette opp.

Sariba har nå laget en mal som gjør det enklere å implementere nytt format på tidslippen. Man må ta stilling til hva man ønsker av informasjon på slippen. Deretter setter vi det inn i vår mal. Det er også mulig å sende tidslippen kryptert sammen med lønnsslipp og sammenstillingsrapporten på e-post.

Ta kontakt med Marita Johansen dersom dere har spørsmål.

Skjermbilde 2017 12 06 kl. 15.13.40