Har du kontroll på dine HR-data i SAP?

stockvault business meeting and teamwork large team at the table181309 1

 

Har du full kontroll på all persondata i ditt SAP ERP HR-system? Vet du hva du har lagret, og hvor det befinner seg? Eller har du mer data lagret enn det du har lov til? Ved innføring av GDPR-regelverket i 2018 kom nye, strengere regler for lagring av persondata. Dette omfatter både hva du har lov til å lagre og hvor lenge du har lov til å lagre det.

Sariba har inngått et samarbeid med 2BM. Sammen jobber vi for å levere de aller beste løsningene for GDPR i SAP HR (for ERP).

GDPR i SAP HR – Har du kontroll?

Med dette som bakteppe arrangere vi nå flere webinarer hvor vi adressere ulike aspekter ved GDPR og datapppbevaring i SAP HR (ERP). Dette gjør vi for å hjelpe deg til å få et bedre overblikk over utfordringer knyttet til GDPR i SAP. Vi viser deg samtidig hvilke løsninger vi har, og hvordan vi har hjulpet andre kunder med å få kontroll på sine GDPR-utfordringer. I mai og juni holder vi to ulike webinarer med GDPR i SAP HR (ERP) som tema. Webinarene varer i 30 minutter.

Employee Data Deletion

3. mai og 04. juni kan du lære mer om SAP HR Data Deletion. Her kan du høre mer om våre erfaringer med implementering av programmet 2BM Employee Deletion Tool, og hvordan dette har forenklet oppfølging av GDPR for flere av våre kunder. Vi vil også vise deg hvordan du kan bruke dette verktøyet til å få kontroll på data du oppbevarer i ditt SAP HR system.

Praktisk info

Når: 03. mai klokken 09.30-10.00 eller 04. juni 14.00-14.30
Gjennomføring: Webinar
Pris pr deltaker: Gratis

Meld deg på (03. mai)                                  Meld deg på (04. juni)

 

Personal Data Identification

16. mai kan du lære mer om identifisering av persondata i SAP HR (ERP), når vi holder webinaret SAP Personal Data Identification. I løpet av webinaret vil vi blant annet gjennomgå erfaringer vi har opparbeidet oss hos nordiske kunder med identifisering av persondata i SAP. I tillegg vil vi holde en kort demo hvor vi viser hvordan 2BM Data Discovery Tool kan hjelpe deg i å få klarhet i hvilke persondata som finnes i SAP og hvor i ditt SAP system disse persondataene befinner seg.

Praktisk info

Når: 16. mai klokken 13.00-13.30
Gjennomføring: Webinar
Pris pr deltaker: Gratis

Meld deg på 16. mai

 

X
X