Karriereveiledning

Hvordan gjennomfører du en vellykket nedbemanningsprosess?

Vellykket nedbemanningsprosess

For det er faktisk mulig. Om du enten har nedbemannet, skal nedbemanne eller står midt i en nedbemanning, vet du at dette er en prosess som berører hele organisasjonen. Det treffer selvsagt de som må slutte, men det påvirker også de ansatte som blir igjen i selskapet. Hvis du håndterer nedbemanningen på den rette måten, legger du til rette for at alle berørte parter føler seg ivaretatt, og et viktig middel i denne prosessen er karriereveiledning.

Vi i Sariba har som mål å være din totalleverandør innen HR, og har med dette som bakteppe knyttet til oss en enkelte, svært gode samarbeidspartnere. Blant disse finner du Qualified Solutions. I tillegg til å være svært gode på outsorcing av innleieprosessen, har Qualified Solutions sett hvor viktig karriereveiledning er i en nedbemanningsprosess, og spesialisert seg på dette. Å gi de ansatte tilgang til karriererveiledning kan være det som skiller en vellykket nedbemanningsprosess fra en mindre vellykket nedbemanningsprosess.

Veien til en vellykket nedbemanningsprosess

Helene Eikaas, leder av kundedrift i Qualified Solutions, beskriver deres tilbud innen karriereveiledning på følgende måte:

«Karriereveileding er et tilbud for bedrifter som befinner seg i en nedbemanningsprosess. Vi i Qualified Solutions bistår med informasjon, kursing og oppfølging av alle de berørte medarbeiderne. Vi tilpasser løsningen vår til hver enkelt kundes ønsker og behov, både med tanke på gjennomføring og innhold.

Målet med karriereveiledningen er å gi deltakerne en god opplevelse og best mulig utgangspunkt for å finne ny jobb. Ved å gjøre hver enkelt ansatt bevist på egen kompetanse, samt hvordan denne kompetansen bør kommuniseres ut i arbeidsmarkedet, bidrar vi til nettopp dette.

Vi er også opptatt av, og jobber for å gi våre deltakere den selvtilliten og de verktøyene de trenger for å mestre jobbsøkersituasjonen.
Om du ønsker karriereveiledningen i lokaler nær din bedrift eller online, er opp til deg. Vi er fleksible og tilpasser oss dine behov og retningslinjer. Vi samarbeider med NAV, bedriftshelsetjenester og andre eksterne aktører og koordinerer alt rundt karriereveiledninger. På denne måten kan du være trygg på at hele prosessen ivaretas»

Vil du vite mer om karrierveiledning, eller hvordan du kommer i gang, er du velkommen til å kontakte Marita Johansen.