Konflikter på arbeidsplassen – et lederproblem?


 

En rykende fersk undersøkelse gjort blant norske ledere for å kartlegge konflikter på arbeidsplassen, tegner et dystert bilde av et høyt konfliktnivå i næringslivet.

Konfliktundersøkelsen fra 2016 viser de samme årsakene som i 2013: Dårlig kommunikasjon/mange misforståelser, dårlig kjemi og dårlig lederskap. Hvorfor er det sånn? Og hvordan kan det løses?

Vår principal Erik Hovden deler god innsikt og konkrete råd om konflikthåndtering i siste utgave av Ledernytt. Les hele artikkelen her: Konflikter i arbeidslivet_Erik Hovden Sariba AS.