Sariba nyhet: konflikt på arbeidsplassen

Konflikter på arbeidsplassen – et skjult problem?

Det florerer av konflikter på norske arbeidsplasser som svekker mellommenneskelige relasjoner, er nedbrytende eller uproduktive. En undersøkelse Sariba har gjennomført blant norske virksomheter indikerer at mer enn hver fjerde bedrift har konflikter som har vart i mer enn fire uker.  I tillegg sier mer enn halvparten av respondentene at de kjenner til fravær som skyldes konflikter på arbeidsplassen. Undersøkelsen viser også at opptil 25 % av fraværet på norske arbeidsplasser kan skyldes konflikter på arbeidsplassen.

Konflikter på arbeidsplassen har vært og er et lite omtalt tema i medarbeiderundersøkelser. Dette til tross for at konflikter florerer i norsk næringsliv, og koster virksomhetene store beløp i form av produktivitetstap og sykefravær. Jeg vet ikke hvorfor det er viktigere for virksomheter å redusere mobbing på arbeidsplassen fremfor å få ned konfliktnivået. Begge deler er negativt for den enkelte og for virksomheten. En klar teori er at ledere synes konflikter er vanskelig å håndtere, og at de ikke vet hvordan de skal angripe eller forebygge problemstillingen.

Stikker hodet i sanden

Jeg arbeider mye ute i virksomheter med forebygging og håndtering av konflikter. Når jeg kommer inn for å bistå har konflikten ofte låst seg mellom partene. De snakker ikke med hverandre – de snakker om hverandre, og påtvinger andre kolleger sine synspunkter for å søke støtte. Dette bidrar til at konflikten blir enda større. Ofte har lederen tatt parti med en av partene – dette gjør ikke saken enklere!

Sariba konflikter på arbeidsplassenMangeårig erfaring gir grunn til å tro at en del ledere synes det er for ubehagelig å ta tak i konflikter, både på et tidlig tidspunkt og etter hvert som konflikten skalerer. De håper at den skal gå over av seg selv, og velger å ikke ta tak i problemet. En forståelig reaksjon, men den bidrar til produktivitetstap og sykefravær på lik linje med mobbing. Medarbeiderne blir demotiverte og begynner å involvere seg i konflikten ved blant annet å mene noe om hvem som har rett. Det er viktig for mange å ta parti – en har rett og en har ikke rett. Eller er det slik at alle har rett ut i fra sitt ståsted?

 

Ingen snarveier

Så hvordan kan vi få ned konfliktnivået på arbeidsplassen? Jeg tror ledere må sette mer fokus på temaet, og bidra til å skape åpenhet rundt det. De må bli tryggere på hvordan de kan forebygge og håndtere konflikter. De må plassere team og samarbeid på agendaen, og styrke kommunikasjonskompetansen hos ledere og medarbeidere. Da holder det ikke med et enkelt kurs eller en modul i et lederutviklingsprogram. For å få til en varig positiv endring må selve bedriftskulturen endres – det tar tid. Konflikthåndtering må prioriteres  på lik linje med tiltak mot mobbing eller andre utfordringer som svekker arbeidsmiljøet. Medarbeidere må trenes og utvikles gjennom langvarige prosesser. Det gir resultater og styrker virksomhetens konkurranseevne.

Det finnes ingen snarvei til smidig konflikthåndtering på arbeidsplassen. Ledere må slutte å stikke hodet i sanden, være seg sitt ansvar bevisst, og prioritere å bruke tid og ressurser på dette.

av Erik Hovden, Principal i Sariba