Oljeselskap har valgt HR-løsning fra Sariba

VNG Norge er et oljeselskap som har aktivitet i hele verdikjeden og en tydelig tilstedeværelse på norsk sokkel. Selskapet har nylig levert inn Plan for utbygging og drift for Fenja-feltet i Norskehavet og er medeier i fem andre felt på norsk sokkel. VNG Norge er et datterselskap av VNG AG som er en av Tysklands ledende importører, forhandlere og transportører av gass.

VNG Norge har nylig valgt ny HR-løsning fra Sariba. Med dette får VNG Norge en kompetent, innovativ og fleksibel samarbeidspartner på HR som kan bidra både med rådgivning og et HR-system tilpasset deres vekststrategi. Sariba skal levere cloudløsningene SAP SuccessFactors Employe Central, SAP SuccessFactors Onboarding og PeopleDoc Employee File Management.

Løsningene kan bidra til:  
1. Ny og forbedret funksjonalitet for HR administrasjon, rapportering, og analyse og systemstøtte for strategiske HR-prosesser som Talent Management.
2. Ett sett med HR master data og ett inngangspunkt for all data.
3. Integrerte HR-applikasjoner tilgjengelige fra samme tilgangspunkt på alle enheter.

Vil du vite mer om hvordan vi kan forenkle din HR-hverdag med SAP SuccessFactors eller PeopleDoc File Management? Kontakt Steinar Sabbasen i Sariba.

Sariba_Steinar Sabbasen

Steinar Sabbasen
PRINCIPAL