PeopleDoc

PeopleDoc Case Management

Med PeopleDoc Case Management og kunnskapsportal kan ansatte få svar på sine HR-spørsmål gjennom en brukervennlig og personlig portal. Det letter arbeidsdagen for HR, og gir medarbeiderne bedre støtte.

Gjennom PeopleDoc portalen får HR funksjonene de trenger for å effektivt støtte ansattes forespørsler. De ansatte på sin side får raskere og mer personlige svar på sine spørsmål, og en bedre brukeropplevelse.

Fordeler med PeopleDoc Case Management og kunnskapsportal

  • Smartere og mer effektive medarbeidersamtaler som støtter opp under personlige opplevelser og bidra til at rutinemessige spørsmål løses av de ansatte selv.
  • Enkel tilgang til å oppdatere informasjon på portalen ved endringer i selskapspolitikk eller rutiner.
  • Tilordne ansattes forespørsler til riktig HR-leder, basert på ansattes attributter og forespørselskategori.
  • Portalen er enkelt å styre, selv uten IT-ferdigheter.
  • Tilgang til sakhistorikk og relevante dokumenter med ett klikk.

Vil du vite mer om PeopleDoc Case Management fra Sariba? Ta gjerne kontakt med Steinar Sabbasen.