Medarbeideropplevelsen – Når du har fokus på det som virkelig gjelder

Employee Experience

Av Katrina Colling Ovenstad

Kjenner du til Employee Experience, også kalt EX eller medarbeideropplevelsen? Kjært barn har mange navn. Uansett hva vi kaller det, er dette begreper og fokusområder som har kommet for å bli. Men hva legger vi egentlig i Employee Experience?

I en undersøkelse gjennomført av Gallup i 2017, kommer det frem at kun 15 % av medarbeidere over hele verden er engasjerte i jobbene sine. Gallup råder derfor organisasjoner til å bli mer fokusert på medarbeiderne og lytte til hva de trenger for å øke sitt potensial. Det handler altså om å forstå og optimalisere prosessene som berører medarbeiderne og deres opplevelse på jobb, be om en åpen og ærlig feedback, og ikke minst legge til rette for dette.

Verdien av å ha de rette ansatte

Medarbeideropplevelse handler om å se verdien av å ha de rette ansatte i de rette rollene i din bedrift. Dette vil bidra til at du når dine bedriftsmål. For å få dette til må du sørge for at de ansatte føler seg både sett, verdsatt og forstått. Du må også sørge for at de opplever at det å være ansatt hos nettopp deg, er det aller beste som kan skje de, rent karrièremessig.
Flere og flere bedrifter ser viktigheten av å skape et tettere samarbeide mellom ledelse og medarbeidere. Med dette som bakteppe ser vi at det opprettes stadig flere EX global manager-roller.
Mange bedrifter, kanskje inkludert nettopp din, er allerede gode på dette og har fokus på EX, men finnes det et uavdekket potensiale? Employee Experience har et tydelig fokus på å øke medarbeiders tilfredshet, samarbeid og medvirkning. Har du de aller beste prosessene innen disse områdene?

Rekruttering – har du den optimale prosessen?

Se for deg at du skal ansette en ny nøkkelmedarbeider i din bedrift. Hva skal til for å få tak i den aller beste kandidaten?
En potensiell ansatt får et inntrykk av hvordan du som arbeidsgiver er allerede i rekrutteringsprosessen. Det vil si at det å ha fokus på EX er viktig selv før en person er ansatt hos deg. Ved å ha en nøye gjennomtenkt rekrutteringsprosess sørger du for at de aller beste potensielle ansatte får et godt inntrykk av deg og en god Employee Experience allerede fra første møte. Vi regner med at du ønsker å ansette de aller beste hodene i din bransje? For å få til dette, bør EX være en planlagt og strukturert del av din rekrutteringsprosess.

Onboarding – den viktige starten

Når du nå har ansatt toppkandidaten og hun skal starte i din bedrift er det avgjørende å ha fokus på EX gjennom hele onboardingsprosessen. I onboardingsprosessen besluttes og bekreftes blant annet din nyansattes karrière forventninger, og en vellykket oppstart er helt avgjørende.
I onboardingsprosessen er det leders oppgave å sørge for at den nyansatte raskt kommer inn i arbeidsoppgavene og blir produktiv. Som en viktig nøkkel i dette arbeidet må ledere vise både engasjement og interesse for den nyansatte. I denne prosessen er selve onboardingsmøtet, og det å utvikle en individuell onbordingsplan viktige aktiviteter. Å vise engasjement for din nye medarbeiders karrière i bedriften handler om å inkludere og informere. Målet, for både deg og din nye kollega, er at hun skal lykkes i jobben.

Tre viktige faktorer som påvirker medarbeideropplevelsen

Talya N. Bauer fremhever tre viktige faktorer i onboarding:
• Onboarding er en prosess som trenger å gå over tid. Den er gjerne mest fremtredende det første året selv om mange virksomheter har lengre prosesser.
• Onboarding innebærer også et medarbeideransvar.  Det er derfor viktig at den nyansatte har en proaktiv atferd gjennom onboardingen.
• Nyansatte liker at onboardingen tilbyr klarhet, struktur og tydelighet. Dette inkluderer klare mål, tidslinjer, informasjon gitt og forventninger.

Hvor lenge en onboardingsprosess varer, varierer fra bedrift til bedrift:

Graf til blogg

Figur: HR Norge, onboardingrapport 2019.

Det er viktig å forstå at onboardingprosessen krever tid og ressurser, og at dette er en investering i din nye kollega og i din bedrift.

Tre gode tips på veien

Ønsker du å inkludere EX i din onboardingprosess? Her får du tre gode tips på veien:
– Sørg for å gi et godt førsteinntrykk – det å ha en onboardingsplan for din nyansatte stjerne gir nettopp dette.
– Planlegg og gjennomfør en effektiv og god introduksjon, det lønner seg alltid!
– Avdekk tidlig din nyansattes forventninger. På denne måten vil du unngå misforståelser og oppnå tilfredshet.

Husk også at nøkkelen til en vellykket onboardingsprosess er forberedelse!

Hvorfor er medarbeideropplevelsen viktig for deg?

Det er i dag stor konkurranse om de klokeste hodene i alle bransjer, noe som fører til at jobbytter skjer oftere enn tidligere. Vi er inne i en epoke hvor digitalisering av alle prosesser skjer svært raskt og teknologi utvikles i rekordfart. I tillegg ser vi at den nye generasjonen av medarbeidere som i dag erobrer arbeidsmarkedet har helt andre forventninger til det å være ansatt, enn det vi er vant til fra tidligere. Om du ønsker å rekruttere disse, og å beholde de i tiden som kommer er det å ha fokus på EX avgjørende.

Invester i dine medarbeidere, spør dem, og lytt til dem

Gjennomtenkte prosesser skal støtte både ledere og medarbeider i deres arbeidsoppgaver. Det er viktig å forstå medarbeideren og hva som skal til for å optimalisere hennes potensial. Dette er ikke en jobb for ledere alene. For å få til dette kreves et tett samarbeid mellom leder og medarbeider, og det er svært viktig å både spørre hva hun ønsker og å lytte til hennes svar. Ved å ta hensyn til hennes ønsker og behov vil du ha fokus på EX, og den ansatte vil oppleve at hun både er sett, hørt og verdsatt.

Når du skal utvikle en prosess for medarbeiderutvikling er det viktig å ha EX i tankene. Dette får du til ved å ha fokus på personlig utvikling for hver enkelt ansatt, å ha en plan for opplæring og for støtte til vekst og utvikling. På denne måten vil du skape verdi både for både deg og den ansatte, samtidig som du skaper tillit og du får ansatte som ønsker å bli i organisasjonen.
Sariba har 20 års erfaring innen prosessarbeid, og vi ser gang på gang hvordan et solid prosessfundament og det å investere i medarbeidere og deres tilfredshet skaper verdi for bedrifter.

Vi hjelper deg med å sette medarbeideropplevelsen på dagsorden

Vi vet hvor viktig EX er og vi er lidenskapelig opptatt av å sette dette på agendaen. Vi vet også at det finnes en systemteknisk side som hører til dette fagfeltet. Akkurat nå foregår det en rivende utvikling av digitale løsninger som tilrettelegger for at HR skal legge til rette for en fantastisk medarbeideropplevelse. I vårt neste blogginnlegg vil vi ta for oss dette. Vi håper du er like spent som vi!

Ønsker du å høre mer om hvordan og hvorfor du bør ha EX som en del av dine prosesser? Da er du velkommen til  å ta kontakt med Bernhard Rikardsen.

X
X