Norwegian Broker setter HR-trenden

Norwegian Broker er ett av Nordens største forsikringsmeglingsselskap, med oppdragsgivere fra både SMB-segmentet, større bedrifter og organisasjoner i Norge og Norden.

Nå går de foran som et godt eksempel og setter ut HR-funksjonen til Sariba.

 

I 2016 hadde forsikringsmegleren Norwegian Broker som mange andre innen bank og finans interne HR ressurser. Alt operativt HR-arbeid var ivaretatt, men det var et ønske om å øke spisskompetansen innen HR og sikre arbeidet på et mer strategisk nivå. Et prosjekt ble satt i gang for å se nærmere på hvordan selskapets HR-behov skulle dekkes, og konklusjonen ble at man ønsket å se på muligheten for å leie inn HR som en ekstern tjeneste. Valget falt på Sariba.

– Det er flere fagområder som spesialiseres for tiden, ett av dem er HR. Vi mener en ekstern leverandør har bedre forutsetning or å holde seg faglig oppdatert enn en intern ansatt eller avdeling, sier André Arntzen, advokat og blant annet ansvarlig for jus- og complianceområdet i Norwegian Broker.

 

Prøvekanin
Det er fortsatt relativt uvanlig å sette ut HR-arbeidet i sin helhet, både generelt og innen bank, finans og forsikring. Det er utfordrende å sette forventninger til hva som skal leveres, særlig ved full outsourcing:

– Vi hadde jo noen betenkeligheter med være den første som setter ut HR i sin helhet til Sariba – å være «prøvekanin» kan være risikabelt. Men filosofien vår er at vi må gjøre nye ting for å komme videre, først da kan vi forbedre oss, påpeker André.

Nå er Norwegian Broker i gang med Sariba som sin HR-avdeling, og er godt fornøyde så langt:

– Det ser veldig lovende ut. Med en liten, intern HR-avdeling ville vi vært veldig sårbare, men med Sariba som partner sikrer vi ressurstilgang når vi trenger det. De jobber i henhold til en felles fremdriftsplan. Saribas ressurs Erik jobber med vår «hatt», har gjort seg kjent i alle avdelinger, og sitter daglig sammen med medarbeiderne og er allerede en naturlig del av miljøet. Våre medarbeidere er vant til at vi prøver ut nye ting, og har vært veldig åpne for ekstern HR-bistand.

Samarbeidet med Sariba som leverandør har vært positivt:

– Vi vil heller være en viktig kunde av en mindre leverandør enn en liten kunde av en stor leverandør. Hos Sariba føler vi oss prioritert. Også i innsalgsprosessen hadde de fokus på vårt behov for innovasjon, digitalisering og effektivisering – det er en suksessfaktor. Hvis HR ikke henger med her blir de utdatert, understreker André.

Kostnader med en innleid ressurs kontra en fast ansatt var en viktig del av beslutningen. En ekstern konsulent er i de fleste tilfeller dyrere, men for Saribas del ble det veid opp av kontinuerlig kompetanseheving, fleksibilitet og ressurstilgang.

 

Læring og perspektiv
Kompleksiteten i profesjonell HR kan være vanskelig å ha oversikt over når man ikke selv kan faget. Da er det vanskelig å vite akkurat hva man trenger.

– Med en innleid ressurs får vi et eksternt perspektiv på egen organisasjon – det er en bonus i tillegg til at vi får jobben gjort. En innleid HR-ressurs bidrar også med kunnskap om hvordan ting gjøres andre steder, og på den måten sørge for at HR-arbeidet kommer raskt opp og stå, sier André.

 

Helprofesjonell fremtid
Norwegian Broker er tidlig ute med å sette ut HR i sin helhet – særlig i sin bransje, som er kjent for å være konservativ. Stadig flere tjenester blir spesialisert innen outsourcing av HR og relaterte tjenester

– Den tiden der man har egne halvprofesjonelle avdelinger går mot slutten. Vi lever i en bransje som forventer topp kompetanse på det som skal leveres. Da må vi ha spesialister med topp kompetanse på HR, marked, IT og andre administrative områder.

Managing Director i Sariba, Lionel Layerle, ser på Norwegian Broker både som en kunde og en spennende samarbeidspartner:
– Samarbeidet med Norwegian Broker er utrolig spennende. Vi ønsker å kontinuerlig utvikle vår HR for Hire tjeneste, og med innovative kunder som Norwegian Broker kommer vi stadig videre.

Vil du vite mer om HR for Hire fra Sariba? Ta kontakt med Lionel Layerle på 477 12 813.