Reiseregulativ SAP

Nye endringer i reiseregulativet

Reiseregulativ SAP

Forrige uke kom det melding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om en ny endring i «Særavtalen om vilkår ved endret tjenestested». Kort oppsummert gjelder dette satsendringer på tjenestereiser-/oppdrag utover 28 dager.
Satsen for kostgodtgjørelse pr. døgn er nå kr 190,- fra 1. januar 2017. Videre er satsen for legitimerte merutgifter til husleie endret til maks kr 10.000,- pr. måned.

Denne endringen har kommet etter at de fleste SAP-kunder har fått oppdatert sines satser. For mange vil dette medføre at de igjen må inn og oppdatere reiseregulativet i sine systemer.

Ønsker du bistand til å få dette på plass er du velkommen til å kontakte Marita Johansen for en uforpliktende prat.

Mer informasjon og detaljer finnes på lovdata.no