Sariba_kvote feriepenger

Trenger vi lenger egen kvote for overførte feriedager?

Sariba_kvote feriepenger

En del av endringen i ferieloven 2014 gikk ut på at all lovbestemt ferie som ikke ble avviklet i løpet av ferieåret, skulle overføres til neste ferieår. Som en følge av dette ser vi nå at behovet for en egen kvote for overført ferie ikke lengre er tilstede.

I henhold til tidligere regelverk har en ved årsskifte normalt gjort opp status på feriekvoter og overført tilgodehavende og avtalte dager fra inneværende år til ny kvote for «Overført ferie». Før 2014 ville maks antall feriedager i denne kvoten være 10 (+4) dager. Etter lovendringen er det ingen begrensning på hvor mange dager som blir overført og slik blir denne kvoten overflødig.

Hvordan går vi frem for å løse dette i SAP?

Normalt ligger en feriekvote i SAP med trekkperiode på ett kalenderår (1.1 – 31.12). Vi står nå fritt til å utvide trekkperioden i ytterligere ett år (eller flere om dette er ønskelig).

Eksempel:
1. Nåværende løsning:
Bildet under viser et utklipp fra Infotype 2006 slik de fleste har satt opp feriekvoten i dag.

kvotebilde1

2. Ny løsning:
I tilfeller hvor en har avtalt overføring av maks antall dager men likevel har ytterligere feriedager til gode ville en tidligere kompensert/eventuelt strøket resterende dager slik at saldoen var 0 ved årsslutt.

Når det overskytende ikke lenger kan kompenseres eller strykes kan vi oppleve at ansatte avtaler overføring av maksimum feriedager men likevel har dager igjen på kvoten. For å kunne benytte disse må vi uansett forlenge trekkperioden, eller opprette ytterligere en kvote som disse overføres til.
Her viser vi hvordan kvoten er satt opp i henhold til forslaget om å utvide trekkperioden. Samme kvote kan benyttes over to år:

kvotebilde2

Videre vil det fra eksempelet over se slik ut i 2017:

kvotebilde3

Her har den ansatte blitt tildelt ny feriekvote fra opptjeningsåret 2016, men har fortsatt mulighet til å bruke den siste feriedagen fra opptjeningsåret 2015.
Trekkreglene (rekkefølgen) vi setter opp vil sørge for at feriedager som blir registrert alltid trekker fra de eldste kvotene først.

Sariba presiserer at dette kun er en teknisk forenkling og ikke en anbefaling om å tillate brudd på ferieloven. Det er fortsatt slik at om det står igjen flere dager enn det kan avtales overføring av, så har det skjedd et brudd på ferieloven. Konsekvensen er imidlertid bare at ferien automatisk overføres til neste år sammen med pengene.

Kvoten som gjelder ekstra feriedager for ansatte over 60 år, kan også forlenges i likhet med beskrivelsen over.
I tilfeller hvor den ansatte krever overføring av tilgodehavende feriedager u/lønn løses dette ved å gå inn på vedkommende kvote og manuelt endre datoen for slutt-trekk.

Ta kontakt med Sariba ved Marita Johansen dersom dere ønsker mer informasjon eller bistand til å korrigere deres kvoteoppsett.