Vi hjelper deg med prosjekt-og endringsledelse innen HR

Optimal prosjektgjennomføring krever fokus på både prosjektledelse og endringsledelse. Saribas konsulenter har både relevant prosjekterfaring og høy faglig kompetanse innen prosjekt- og endringsledelse og HR.

ikon
ikon
ikon

Prosjektledelse

Å lede et prosjekt på den riktig måten er en svært viktig oppgave, både for sluttresultatet, men også for alle involverte. Du kjenner din bedrift best, og vil i alle tilfeller være eksperten på ditt fagfelt, men hva med å la oss være eksperter på vårt? Vi i Sariba har over 20 års erfaring innen prosjektledelse, og sammen kan vi levere det aller beste resultatet.

Vi i Sariba tilbyr helhetlig prosjektledelse innen et omfattende spekter av prosjekter. Har din bedrift behov for et nytt styringssystem? Vi tilbyr vi markedets beste, basert på de målsetninger og gevinster du ønsker å oppnå. I mer generelle prosjekter tilbyr vi spisskompetanse og ledelse gjennom hele prosjektets livssyklus.

Vår erfaring strekker seg fra programledelse i store anskaffelsesprogram, til teamledelse. Vi har erfaring med innføring av ERP- og HR-løsninger, både på kundesiden og som leverandør. Vi har fokus på gevinstrealisering og leveranse til avtalt kostnad, tid og kvalitet. For å få til dette er det avgjørende å kunne jobbe med teknologi, metodikk og mennesker, noe som er sentralt i vår strategi.

Sariba har det som skal til for å bidra til optimale prosjektteam, og våre prosjektledere er trent til å styre og motivere prosjektdeltakere til å prestere best mulig.

Endringsledelse

Endringsprosesser er utfordrende for både ledere og ansatte, og det er dessverre slik at de ofte ikke utvikler seg som planlagt. Evnen til å både forstå og lede endring er derfor svært viktig for alle, også for din bedrift.

Vi i Sariba har lang og god erfaring med endringsledelse, og våre konsulenter forstår at effektive forretningsprosesser forutsetter samspill mellom teknologi, mennesker og prosesser. Med dette som bakteppe minimerer vi risikoen knyttet til implementering av nye forretningssystemer, og bidrar til å sikre din gevinstrealisering.

Gevinster ved god og riktig endringsledelse

  • Reduserte kostnader
  • Kortere ”time to market”
  • Bedre datakvalitet
  • Mer effektive rutiner