Protan velger Sariba

Ansatte i orange arbeidsdresser på byggeplass. Protan velger Sariba.

Protan velger Sariba: Det norske industrikonsernet Protan er verdensledende innen membranteknologi. Protan har hovedsete i Drammen og over 750 ansatte i 15 land. Protan utvikler og produserer membran, taksystemer, ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler til hele verden. Protan omsetter for mer enn 1,4 milliarder NOK i året.

I nesten 80 år har Protan utviklet innovative og skreddersydde løsninger tilpasset et globalt marked med lokale behov, og ikke minst et stadig mer krevende klima. For å klare dette og samtidig håndtere veksten selskapet er i, må de være i forkant innen teknologi, miljø og kompetanse – også på HR-siden.

Det ble derfor definert et tydelig behov for et godt og fleksibelt HR-verktøy som kan støtte utvikling og drift av HR-prosessene, både innen Talentutvikling, HR Masterdata, og Tid, Lønn og Reise. Valget er tatt og Protan velger Sariba og vårt HR-tilbud basert på SAP SuccessFactors plattformen og PeopleDoc.

Protan hadde i forkant av prosjektet jobbet grundig med mål for ansatte på alle nivåer, og økt fokus på mennesker, utvikling og læring var et gjennomgående ønske. Dette forarbeidet skapte en felles forståelse for at digitaliserte HR prosesser ville understøtte målet om raskere HR transformasjon og mer effektive administrative prosesser og transaksjoner, og bidra til at Protan blir et internasjonalt konsern – «One Protan».

Her er noe av det Protan forventer gjennom prosjektet:

  • Lett tilgjengelig og korrekt masterdata
  • Gode målprosesser med tydelige mål på gruppe- og individnivå
  • Oversikt over kompetanse og kompetansegap
  • Medarbeidersamtalen som et knutepunkt for HR strategiske prosesser
  • Bedret lærings- og mestringskultur
  • 360 feedback som en del av utviklingen av ledere
  • Sanntids sykefraværsstatistikk over alle våre virksomheter
  • Relevant lett tilgjengelig data for HR analyser

Vil du vite mer om hvordan vi kan forenkle dine HR-prosesser med SAP SuccessFactors og PeopleDoc personalarkiv?

Kontakt Steinar Sabbasen.