SAP Next-Gen – Fremtidens arbeidskraft

SAP Next-Gen Norway er et nytt program i regi av SAP Norge, rettet mot fremtidens arbeidskraft. For å gi studenter innsikt i hva SAP er samtidig som de får mulighet til å bygge nettverket sitt. Gjennom Next-Gen har SAP Norge etablert SAP Student Community. SAP Student Community består av både bachelor og masterstudenter fra ulike studier innen teknologi, markedsføring og økonomi fra universiteter og høgskoler i hele Norge.

I løpet av en periode på fire måneders periode arrangeres det flere temakvelder hvor studentene får løse reelle business caser knyttet til FNs bærekraftmål. Oppgavene gir praktisk erfaring og innsikt i temaene Design Thinking, Front-end Development og Machine Learning.

Bakgrunnen for at vi i Sariba ønsker å delta i dette programmet er flere:

  • Vi ønsker å bidra til læring for studenter
  • Vi vil utvikle relasjoner i neste generasjon av arbeidskraft
  • Vi ønsker å forsterke vårt fokus på innovasjon
  • Vi vil etablere relasjoner for fremtidig rekruttering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Design Thinking» for å jobbe mot FNs bærekraftmål

Sariba sponset første samling hvor temaet var Design Thinking. Sariba hadde valgt en oppgave som skulle belyse FNs tredje bærekraftmål, «Sikre og fremme god helse for alle». Vi utfordret studentene med oppgaven:

Hvordan kan vi sikre et sunt liv og fremme trivsel for alle (ansatte) i alle aldre ved å arbeide smartere og dermed skape en bedre arbeidsplass?

Studentene ble delt inn i grupper og gjennom kyndig veiledning fra SAP med Gitte Winther Brun i spissen, ble studentene geleidet gjennom Design Thinking-prosessen. Design Thinking er en metode som brukes for å løse komplekse problemstillinger som resulterer i nye ideer.

Seansen ga fem ulike og kreative resultater som Sariba var svært fornøyde med. Vinnergruppens innspill tas med i Saribas videre arbeide, og de seks dteltakerne på vinnergruppen fikk alle en Sariba- goodiebag med flotte premier.
Sariba ønsker å takke alle studentene for innsatsen og vi gleder oss til videre samarbeide.