Hjerteformet sky på himmelen. Sykefraværoppfølging i skyen

Webinar | Sariba Care Cloud

Med Sariba Care Cloud gir vi ledere et verktøy for oppfølging av ansatte i sykefravær. Sariba Care Cloud er den eneste løsningen på markedet med et fullstendig automatisert rapporteringsverktøy som loser ledere gjennom sykefraværsprosessen og sørger for at dette skjer i henhold til myndighetenes krav. Fordi Sariba Care Cloud er en fullintegrert skyløsning vil du alltid ha et system som er oppdatert i henhold til gjeldende lover og regler. Bli med når vår erfarne kollega, Håvard Aspenes, tar sykefraværsoppfølging opp i skyen!

Sariba Care Cloud:

• Reduserer sykefraværet
• Er et velprøvd, pedagogisk og brukervennlig system bygget på SAP SuccessFactors plattform
• Ivaretar regler, lovkrav, frister, ansvar og oppgaver
• Gir automatisk påminnelse til ledere når et oppfølgningspunkt nærmer seg fristen
• Er til enhver tid er oppdatert i henhold til myndighetenes krav
• Gir veiledning og beste praksis for oppfølging og tilrettelegging av sykefravær
• Støtter elektronisk innsending av oppfølgingsplan til NAV og fastlege
• Kan konfigureres i henhold til din bedrifts spesifikke behov
• Har funksjon for forebyggende oppfølging
• Benytter fravær registrert i SAP SuccessFactors som grunnlag

Agenda
• Velkommen og introduksjon
• Utfordringer rundt oppfølging av langtidssykemeldte
• Hvordan kan sykeoppfølging i SuccessFactors med Sariba Care Cloud bidra til å løse utfordringene?
• Produktdemonstrasjon
• Spørsmål & svar

Om webinaret

Når: Torsdag 14/2 kl. 10.00-11.00
Gjennomføring: Webinar
Pris: Gratis
Kontaktperson: Håvard Aspenes

Meld meg på