Tre formet som et hjerte i horisonten

Sariba People Centric

Tre formet som et hjerte i horisonten

Den 19. desember 2018 ble Sariba People Centric, som den første SuccessFactorsløsningen i Norge,  godkjent av SAP som en SAP-Qualified Partner Package Solution. Løsningen er nå tilgjengelig og lanseres i det Norske markedet.

Løsningen inkluderer beste praksis og er tilpasset det norske markedet innenfor følgende områder:
•Ansattdata og Tid
•Etterfølgerplanlegging
•Kompensasjon
•Mål- og medarbeidersamtale
•Sykeoppfølging
•Learning
•Rekruttering
•Tid og Fravær

Saribas Sales Director, Steinar Sabbasen, har følgende å si om sertifiseringen av Sariba People Centric:

«Vi vet at bedrifter har utfordringer knyttet til høye personalkostnader og både det å ansette og å beholde de beste ansatte. Ved å ta i bruk løsninger fra Sariba People Centric vet vi at våre kunder vil gjøre det bedre innen både rekruttering, onboarding og medarbeiderutvikling.
Vi er stolte over å ha den første SAP-Qualified Partnerløsningen og gleder oss til å vise det norske markedet hva vi kan bidra med.»

Les mer om våre sertifiserte pakkeløsninger her eller kontakt vår Sales Director Steinar Sabbasen for mer informasjon.