Effektiv och korrekt lönekörning med lönetjänster från Sariba 

Funderar du på att outsourca ditt företags lönekörning? Med lönetjänster med Sariba i teamet får du tillgång till marknadens främsta kompetens inom lön, den senaste tekniken och ett team av experter som ständigt ser till att dina anställda får rätt lön vid rätt tidpunkt. 

Lönetjänster som är anpassade efter företagets behov

Lönekörning är komplext, och det krävs mycket arbete för att hålla sig uppdaterad med gällande lagar, regler och inte minst ny teknik. Lyckligtvis har Sariba lång erfarenhet av lön och erbjuder smarta lösningar baserade på SAP, som enkelt kan anpassas till ditt företags behov. Våra tjänster är lämpliga för både stora och medelstora företag och är särskilt lämpliga för växande företag eller företag i omstrukturering. 

HR-tjänster

Genom att outsourca ditt företags lön till oss får du fler förmåner

Tillgång till expertis

Om du outsourcar ditt företags lönekörning till oss får du en partner med kompetens inom lönesättning och med kunskap och erfarenhet du kanske saknar internt. Med lönetjänster hos oss kommer du alltid att ha tillgång till en solid professionell miljö i ständig utveckling, som syftar till att supporta dig och ditt företag ännu bättre.

Lönen är långt mer än timpriset multiplicerat med antalet arbetade timmar. Det innebär också ett antal bokföringsbestämmelser, semesterlöneunderlag, olika krav från staten – och mycket, mycket mer. Lönerna är med andra ord ett krävande område som tar stor del av det dagliga arbetet. Men om du väljer att outsourca din lön till Sariba frigör du mycket värdefull tid för dina anställda på lön och HR och låter dem koncentrera sig mer på din kärnverksamhet.

Det är krävande att hålla sig uppdaterad om förordningarna, särskilt när det ändras så ofta som det gör. När du lägger ut ditt lönearbete till oss får du tillgång till ett helt team av experter som alltid är uppdaterade om nya lagar, regler och tekniska innovationer. Våra konsulter arbetar i team och delar ofta kunskap och erfarenheter med varandra – och inte minst med dig och ditt företag.

Företaget blir mindre sårbart

Hur många dedikerade löneanställda har du i ditt företag? Och vad gör du om de blir sjuka eller om de slutar? Med Sariba i teamet behöver du inte oroa dig för sjukdom, frånvaro och semester internt – hos oss kommer du alltid att ha lönekonsulter tillgängliga, dedikerade till ditt företag.

Det kan vara utmanande för små löneavdelningar att se till att rätt lön betalas i tid. Samtidigt leder felberäkningar och förseningar snabbt till missnöje bland de anställda. Lönen måste helt enkelt fungera, och genom att outsourca lönekörningen till Sariba lönetjänster kan du vara helt säker på att den gör exakt det.

Vill du veta mer om lönesourcing och hur du frigör tid för dina anställda?

Kontakta gärna Jan Henrik Rentcsh, Head of Customer Excellence, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag på bästa möjliga sätt.

Jan Henrik

Jan Henrik Rentcsh
Senior MANAGER PROJECTS

Senaste nyheter från SAP SuccessFactors H1 2023 release

Arbetar du med SAP SuccessFactors i ditt företag? Då antar vi att du vet [...]

Hur du säkerställer en bra introduktion av nya anställda

Pandemin visade oss hur viktigt det är med en bra HR-hantering - för alla i organisationen. När [...].

Bertel O. Steen om Sariba

Bertel O. Steen är ett företag som har ett stort hjärta för sina anställda, och 2021 [...].

Onboarding och crossboarding - med Jens Conradi

Inskolning. Crossboarding. Avhopp. Finns dessa processer på din dagordning? Och hur viktiga är de egentligen [...].

Frågor och tips för bedömningssamtal med anställda

Utvärderingssamtalet är ett utmärkt tillfälle att bygga upp relationer med dina anställda. Du kan ta [...].

Vad är statusen för radering av data i SAP HCM?

GDPR och dataskydd står, som sig bör, högt på dagordningen för de flesta [...].

Ska vi definiera vem som är "högsta ledningen" i vår puls- eller medarbetarundersökning?

Av Jan Marsli Många kunder frågar om de ska definiera vem som är den högsta ledningen i deras [...].

Har du träffat Stein?

Sariba fortsätter att växa och i år har vi utökat vårt projektledningsteam med en spännande och skicklig [...].