Forside Sariba People Centric Pay

Oversikt og innsikt gjennom  hele lønnskjøringsprosessen

Det finnes en løsning som lar deg automatisere alle stegene i din lønnskjøringsprosess, og validere og kontrollere data kontinuerlig, uavhengig av når lønn kjøres produktivt.

En løsning som fjerner behov for manuelle kontrollrapporter, og som lar deg oppdage og korrigere feil før produktiv lønnskjøring.

Vi gir deg tilgang til løsningen som lar deg sette opp kontroller på datakonsistens og masterdata før første lønnskjøring! En løsning med egne roller for lønnsadministrator og lønnsmedarbeidere – ulike tilganger for ulike oppgaver.

Du får:

  • Oversiktlig og intuitiv visning av statistikk og nøkkeltall
  • Håndtering av feilmeldinger og avvisninger
  • Svært gode aktivitetslogger gir deg både oversikt og innsikt

Har du spørsmål er du selvsagt mer enn velkommen til å ta kontakt.

Payroll Controll Center fra Sariba
– Oversikt og kontroll gjennom hele lønnsprosessen

Fyll ut skjemaet under og motta vår brosjyre:

Sariba logo