Få mer ut av bedriftens HR-løsning med Sariba Support

Med Sariba Support får du tilgang til markedets beste spisskompetanse på Support SAP HCM og Support SAP SuccessFactors. På denne måten sparer du tid – og får maksimalt ut av bedriftens SAP-investering. Det kan være kostbart og tidkrevende å opparbeide seg den kompetansen som trengs for å videreutvikle og vedlikeholde bedriftens HR-løsning. Da er det fint å vite at vi i Sariba har over 20 års erfaring med Support SAP HCM og Support SAP SuccessFactors, og at vi gjerne hjelper deg. Uansett hvilken av HR-løsningene bedriften din bruker, tilbyr vi en effektiv og profesjonell supportløsning med et bredt utvalg av smarte tjenester og funksjoner. Her kan du lese mer om hver og en av dem.

Effektiv og intuitiv helpdesk

Med Sariba Support helpdesk får du gode og effektive rutiner for oppfølging av saker, alltid i henhold til avtalte frister. Vi dokumenterer alle saker i supportportalen og gjør dem tilgjengelig for kunder også i etterkant. Saribas supportportal er enkel og intuitiv, samler all informasjon og kommunikasjon på ett sted og tar hensyn til GDPR og personvern. 

Med Sariba Support får du også:

  • brukerstøtte og svar på henvendelser
  • hjelp til feilretting
  • bistand til å utvikle ny funksjonalitet
  • informasjon om oppdateringer i systemet
  • nyhetsbrev
  • rabatterte kurs
  • servicemøter

Bred ekspertise innen både fag og system

Vi har bred ekspertise, og et fagmiljø tilgjengelig for å håndtere ulike henvendelser. Hver kunde får sitt supportteam bestående av konsulenter med ulike kompetansenivåer: Senior Managers med ekspertkompetanse, Managers med dybdekompetanse og Consultants / Senior Consultants med generell kompetanse.

Videreutvikling i henhold til gjeldende lover

Vi hjelper deg med å videreutvikle løsningen din og sikrer at den alltid er i henhold til gjeldende lover og regler. Blant annet gir vi anbefalinger om hvilke oppdateringer fra SAP bedriften din bør implementere og gir råd om ny funksjonalitet. Gjennom oss får du dessuten tilgang til en egen faglig kundekontakt med spisskompetanse og god kjennskap til akkurat din bedrifts løsning. I tillegg har vi egne prosedyrer for å ivareta personvernloven. 

Lokal tilstedeværelse 

For å sikre en smidig leveranse har vi tilgang på lokale ressurser og kan stille med lokal tilstedeværelse etter avtale. I tillegg har vi ressurser i Spania, Portugal og Sverige, samt i Oslo og Stavanger.

Videreutvikling, vedlikehold og overtakelse av personell

Sariba Support kan ta ansvar for Application Development (AD), noe som innebærer at vi blant annet videreutvikler løsningen din og sørger for å effektivisere bedriftens interne prosesser. Dette vil gi brukerne av systemet tilgang til nye og/eller bedre funksjonaliteter, som igjen vil bidra til å forenkle de ansattes arbeidshverdag. 

Videre har vi lang og bred erfaring med Application Management (AM), som inkluderer drift, vedlikehold og oppgraderinger av HR-applikasjonen din. Vi jobber alltid etter beste praksis og benytter oss av teknikker og prosedyrer som sikrer optimalt vedlikehold. Med AM vil bedriften din få mer forutsigbare kostnadsstrukturer med et stort potensial for besparelser. 

For å tilrettelegge for en smidig overgang tilbyr også Sariba overtagelse av personell og bevaring av intern selskapskompetanse.

Ulike servicenivåer 

Våre konsulenter har lang erfaring med og solid kompetanse på både Support SAP HCM og Support SAP SucessFactors og har som mål å gi deg og virksomheten din varig verdiskapning. Vi tilbyr tre ulike servicenivåer, avhengig av hva akkurat du og din bedrift behøver. 

Basic

Tredjelinjesupport, Incident Management, SLA og servicemøter, samt oppfølging og bistand i forbindelse med nye lanseringer og ny funksjonalitet.

Extended

Som Basic, men inkludert gratis kurs, installeringer av nye funksjonaliteter og enhetstester, samt avtale om håndtering av faste årlige oppgaver.

Premium

Som Extended, men med andrelinje-support.

Ønsker du også å få mer ut av bedriftens HR-løsning?

Ta gjerne kontakt med Jan Henrik Rentcsh, leder for Customer Excellence, så tar vi en prat om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift best mulig.

Portrettbilde av smilende mann

JAN HENRIK RENTSCH
SENIOR MANAGER PROJECTS