Ved å ha riktig løsning for skiftplanlegging vil du:

ikon

Få kontroll på kostnader

ikon

Levere det kundene trenger, når de trenger det

ikon

Øke produktiviteten

ikon

Involverte og engasjere dine ansatte

Skiftplanlegging – Rett person, på rett sted, til rett kost

Hvordan ser arbeidstidsmønsteret ut i din bedrift? Jobber alle ansatte 08.00-16.00, eller har du ansatte som jobber i enten skift- eller rotasjonsordninger? Og hvor mange ulike skift jobber de i så fall? Er det snakk om en rotasjon mellom dag, kveld og natt, eller er det mer komplisert enn som så?

Når det kommer til skiftarbeid er det mye som skal klaffe så her er det er viktig å ha tunga rett i munn. Heldigvis finnes det en svært god løsning som støtter deg gjennom hele prosessen, og som sørger for at både planlegging av skift og utbetaling av kompensasjon blir riktig. Høres topp ut, ikke sant?

Velg et system som forenkler og moderniserer skiftplanlegging

Velg en løsning som lar deg planlegge skift, enten du skal håndtere sokkelrotasjon, turnusplaner, helkontinuerlige skift eller flytende skift. Velg en løsning som forenkler og forbedrer ditt planleggingsarbeid, og som reduserer både feil i lønn og overtidskostnader. Velg en løsning som kan ivareta dynamikken ved varierende behov til ulike tider. Velg en løsning som engasjerer og inkluderer dine ansatte i skiftplanleggingen ved å gi de tilgang til selv å kunne velge ekstra skift som passer inn i deres hverdag. Velg en løsning som lar leder planlegge skift i sanntid og som lar deg simulere hvordan fri og fravær vil påvirke dine leveranser både i dag, og i tiden som kommer.

Kjente utfordringer knyttet til skiftplanlegging
  • Du har mange ulike skift å holde orden på
  • Du har ikke et system som støtter deg i prosessen og arbeid gjøres i Excel
  • Det er vanskelig å få oversikt over bemanning i forhold til behov
  • Det er vanskelig å vite hvem som har kompetanse til å erstatte et fravær
  • Manglende oversikt fører til høye overtidskostander
  • Lite engasjement fra de ansatte
HR-Tjenester

Hvilken løsning bør du velge?

Det finnes flere ulike systemer for skiftplanlegging, og vi har full forståelse for at det å sette seg inn i hva de ulike systemene inneholder er en omfattende oppgave. Vi i Sariba har i over 20 år levert HR-systemer til både store og små bedrifter, i offentlig og privat sektor, og har god erfaring når det kommer til rådgivning av våre kunder. Vi hjelper deg selvsagt med å velge den løsningen som er tilpasset de behovene du har, både i dag og i fremtiden.

Bruker du allerede SAP HCM?

Da vet du at har du valgt et robust og driftssikkert HR-system. Vi i Sariba har jobbet med SAP HCM i over to tiår, og kan med hånden på hjertet si at vi er blant de aller beste innen dette fagfeltet. Vi hjelper deg mer enn gjerne med å både vedlikeholde og videreutvikle sitt SAP HCM system, og når du på et tidspunkt er klar for å ta steget over i skyen og til SAP SuccessFactors, kan du være trygg på at vi loser deg trygt i havn.

To kvinner prater om Mål- og medarbeiderutvikling

SAP Tid og Fravær med WorkForce Dimensions by Kronos

SAP Tid og Fravær med WorkForce Dimensions gir deg en unik innsikt i din bedrifts skiftplanlegging, både i dag og i tiden som kommer. Ved å simulere ulike varianter av fravær basert på sanntidsdata, vil du se hvordan dette vil påvirke dine leveranser. Denne verdifulle innsikten vil gi deg et svært godt utgangspunkt når du legger planer for hvem som bør være på jobb når, både med tanke på kapasitet og kompetanse. På denne måten vil du øke nøyaktigheten i planleggingen, samtidig som du reduserer feil i lønn og overtidskostnader. Ved hjelp av machine learning og avanserte algoritmer gir Workforce Dimension by Kronos deg mer nøyaktige prognoser når du skal planlegge skift. Med dette som bakteppe planlegger du enkelt rett personell, på rett sted, til rett tid.

SAP Tid og Fravær med WorkForce Dimensions er skybasert og henter enkelt medarbeiderinformasjon som navn, avdeling og lønnsnivå. Dine ledere får med dette den totale oversikten, og planlegger enkelt morgendagens skift. Du engasjerer og inkluderer dine ansatte ved å la de få mulighet til å velge hvilke ekstra skift som passer deres hverdag best. Enkelt og motiverende for den ansatte, kostnadssparende og nøyaktig for deg.