Planlegger du for fremtiden?

Hva skjer i din bedrift når nøkkelpersoner slutter? Dette er sannsynligvis ikke noe du liker å tenke på, men det å ha en prosess for både styring av etterfølgelse og medarbeiderutvikling kan faktisk øke motivasjonen til dine ansatte. Visste du at turnoveren for aldersgruppen under 35 år er ca 20 prosent, og at den for aldersgruppen 35 – 49 år er på ca 10 prosent? Med disse tallene i bakhodet er det viktig å lage en plan slik at du ikke står uforberedt den dagen en nøkkelperson går ut av døra for siste gang.

derfor er etterfølgerplanlegging og
medarbeiderutvikling noe du skal satse på – i dag

Det er mange gode grunner til dette – her kommer noen helt tydelige gevinster som enkelt kan høstes av bedrifter med suksessfulle etterfølgerplaner:

1 1

1,7 ganger mer effektive i å beholde de som presterer best

2 1

2 ganger mer effektive i å dele talent på tvers av selskapet

3 1

50% raskere til å oppnå produktivitet for interne vs. eksterne ansettelser

Etterfolgerplanlegging CTA brosjyre