Prosessforbedring og digitalisering innen HR​

I dagens travle arbeidsmiljø er hver time verdifull. Å ta i bruk digitalisering for å forbedre HR-prosessene dine handler derfor om å frigjøre både tid og ressurser. Fra å finne de rette folkene til å utvikle talentene du allerede har: digitalisering gir deg verktøyene du trenger for å gjøre dette raskere, riktigere og mer effektivt. Ikke bare vil du oppleve økt produktivitet, men du vil også kunne skape en mer personlig opplevelse for dine ansatte.

Skap medarbeiderskap gjennom åpne, effektive og digitale prosesser som gir både organisasjonen og de ansatte det de trenger.

Vi hjelper deg med:

  • HR prosessforbedring: Rådgiving før prosjektstart
  • HR Prosess Mapping – prosesstegninger
  • Digital transformasjon med HR Teknologi
  • HR Teknologi evaluering, roadmap og arkitektur
  • Valg av HR-Teknologi
  • Talent rammeverk – Kompetansestyring

Vår metode bygger på over 20 år med erfaring innen HR-ledelse og organisasjonsutvikling

Utgangspunktet er klarhet og tydelighet rundt hvem HRs kunder er, og hva deres behov dreier seg om. Samtidig knytter vi dette opp mot styringsprinsipper og organisasjonens behov slik at vi får et rammeverk rundt HR-tjenester. Dette gir oss tjenestebehovet, som vi bruker til å definere en klar leveransemodell, kriterier og implementeringsprinsipper.

vil du vite mer?

Da er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi hjelper deg mer enn gjerne i gang med dine nye og fremovelente HR-strategier.