Velg et system som gir deg full kontroll over tid og fravær

ikon

Oversikt og innsikt

ikon

Få full kontroll

ikon

Svært gode rapporteringsmuligheter

Lære

Gjenbruk av data

Har du full oversikt over tid og fravær i bedriften din?  

Tid. Og fravær. Hva tenker du på når du leser disse to ordene? Og hvordan står det til med tid- og fraværsregistreringen i din bedrift? Har du full kontroll på alle tiddata som kommer inn? Og sørger ditt HR-system for at tiddata som samles inn både gir korrekt utbetaling på lønn, og at overtid- og avspaseringssaldoer oppdateres? Og hvordan står det egentlig til med ferieregistreringen? Og med egenmeldinger, fødselspermisjoner og Corona-relatert fravær? Det er mye du skal holde styr på innen fagområdene tid og fravær. De gode nyhetene er at det finnes svært god systemstøtte for nettopp dette; systemstøtte som både sørger for at du får informasjonen du trenger inn, og at lønn og tidssaldoer blir riktig i andre enden. På denne måten vil du spare penger og frigi tid; Tid HR-avdelingen kan bruke på dine viktigste ressurser; menneskene.

Kjente utfordringer knyttet til tid og fravær

  • Du har ikke en integrert løsning for tid og fravær. Dette gjør at data må registreres flere steder, noe som lett kan føre til feil
  • Du har ikke en løsning som gir deg oversikt over feriedager for dine ansatte – hvor mange feriedager har de opptjent og brukt? Og hvor mange dager gjenstår?
  • De ansatte har ikke kontroll på hvilke rettigheter de har, med tanke på ferie og fravær
  • Det er vanskelig å ha kontroll på antall dager dine ansatte har brukt på sykt barn
  • Du har ikke en god nok oversikt over pluss og minustid, og heller ikke overtid 
  • Beregning av overtidskompensasjon basert på arbeidet tid er vanskelig å følge opp
  • Godkjenning av fravær oppleves som tidkrevende for leder, noe som forsinker prosessen 
  • Du har ikke god nok oversikt over sykefravær og annet fravær i bedriften
Lønnstjenester

Velg et system som gir deg full kontroll

Velg et system som lar dine ansatte føre både tid og fravær, enten via en app eller på en stemplingsterminal. Velg en løsning som strømlinjeformer og effektiviserer dine prosesser, og som lar deg ta ut relevante og informative rapporter. Velg en løsning som klargjør tiddata til lønn, som holder oversikt på feriedager, fravær og permisjoner. Velg en løsning som gir deg full kontroll, på hele prosessen.

Hvilket tid- og fraværsløsning bør du velge?

Det finnes en rekke ulike tid- og fraværsløsninger, og vi har full forståelse for at det å sette seg inn i hva de ulike systemene inneholder er en omfattende oppgave. Vi i Sariba har i over 20 år levert HR-systemer til både store og små bedrifter, i offentlig og privat sektor, og har god erfaring når det kommer til rådgivning av våre kunder. Vi hjelper deg selvsagt med å velge den løsningen som er tilpasset de behovene du har, både i dag og i fremtiden.

SAP SuccessFactors – en helthetlig løsning for både tid og fravær

SAP SuccessFactors er et modulbasert HR-system som enkelt lar deg integrere dine HR-prosesser, slik at du både får oversikt og innsikt. Nettopp fordi løsningen er modulbasert trenger du bare å registrere informasjonen en gang. Det vil si at fraværet du har registrert for å følge opp ferie- og fraværskvoter, også vil brukes til å behandle fravær i lønn, i pensjonsrapportering, i refusjon og til eventuelle lønnstrekk. Smart, ikke sant?

Hvilke av modulene i SAP SuccessFactors du trenger å ta i bruk, for å få kontroll på tid og fravær, vil være helt avhengig av hvordan din tid- og fraværsprosess ser ut. Er den enkel? Kompleks? Har du kun kontoransatte, eller har du ansatte som jobber skift? Har du plattformarbeidere? Ansatte som jobber natt? Alt dette, og mere til, er viktig input når du skal planlegge din tid- og fraværsløsning. Vi i Sariba har lang og dyp erfaring innen fagområdet tid og fravær, og vi har også svært god erfaring innen SAP SuccessFactors. Vi vet at du kjenner deg og dine prosesser best, og sammen finner vi ut av hva som skal til for å optimalisere din nye tid- og fraværsløsning. 

Bruker du allerede SAP HCM?

Da vet du at har du valgt et robust og driftssikkert HR-system. Vi i Sariba har jobbet med SAP HCM i over to tiår, og kan med hånden på hjertet si at vi er blant de aller beste innen dette fagfeltet. Vi hjelper deg mer enn gjerne med å både vedlikeholde og videreutvikle sitt SAP HCM system, og når du på et tidspunkt er klar for å ta steget over i skyen og til SAP SuccessFactors, kan du være trygg på at vi loser deg trygt i havn.