På tide å sette læring i fokus?

Læring. Hvilke assossiasjoner gir dette ordet deg? Er det kjedelig og traust, eller er det spennende og fult av muligheter? Å ha en god plan for læring støttet av et godt system, vil gi kompetanseutvikling en boost i din bedrift, og læring den oppmerksomheten den fortjener. Har du tenkt på hvor viktig læring er, for deg, dine medarbeidere og for videreutvikling av selskapet ditt? Organisasjoner som omfavner læring som en del av sin bedriftskultur, utklasser sine konkurrenter både ved å tiltrekke seg de beste talentene og ved å oppnå bedre resultater.

Tilrettelegg for den nye generasjonen arbeidstakere

I tillegg er det slik at generasjon Z er på full fart inn i arbeidslivet, og denne generasjonen har helt andre forventinger til både hvordan læring skal foregå og hvilke utviklingsmuligheter de ønsker seg hos en arbeidsgiver. Hvis du ønsker å tiltrekke deg den nye generasjonen arbeidstakere er det viktig at du tilrettelegger for både deres ønsker og behov. Så, hva sier du? Er det på tide å sette læring i fokus?

LÆR MER OM SAP LEARNING

Kjente utfordringer knyttet til læring i bedrifter

De fleste er enige om at kompetanseutvikling er viktig, men det finnes likevel en rekke utfordringen knyttet til temaet.

Kjente utfordringer knyttet til læring i bedrifter

De fleste er enige om at kompetanseutvikling er viktig, men det finnes likevel en rekke utfordringen knyttet til temaet.

Manglende oversikt

  • Interne kurs befinner seg på flere ulike nettsteder, eller i flere systemer
  • Du mangler oversikt over kurs, programmer og sertifiseringer, og hvilke fordeler disse vil gi selskapet og den ansatte

Mangel på oppfølging:

  • Mange av dine ansatte har fullført kurs, men hvem har tatt kursene? Når var det, og hvordan gikk det? Må kurset fornyes, og hvordan følger vi i så fall opp dette?
  • Det er ingen sammenheng mellom rollen til de ansatte og hvilke kurs de bør ta.

Manglende tilgjengelighet

  • Kursene er ikke tilgjengelig på de plattformene de ansatte ønsker å benytte, noe som fører til at det oppleves som tidkrevende å gjennomføre kurs
1 1
2 1
3 1

VELG EN MODERNE LÆRINGSPLATTFORM

Ved å velge en moderne læringsplattform gjør du læringsprosessen enklere, mer relevant og personlig. Sørg for at dine ansatte får tilgang til kurs, program og sertifiseringer som er viktig for utvikling i deres rolle i bedriften, og velg en løsning som gjør at kurs og kompetanseutvikling er tilgjengelig på de plattformene dine ansatte bruker.

Ved å velge den riktige læringsplattformen sørger du for at læring skjer oftere, og at resultatene faktisk kan måles.