Våre rådgivningstjenester er bygget opp rundt 3 HR-utfordringer

Historisk sett har HR-avdelinger hatt ansvar for de administrative rutinene i bedriften. Men, de siste årene har vi sett et klart skifte, og HR-arbeidet har blitt mer fokusert på operasjonelle forbedringer. I tillegg ser vi også et økt fokus på det å levere tjenester som tenker «utsiden inn», det vil si tjenester som starter med kunden. Disse tjenestene gir den ansatte en helt nye rolle i definisjonen av sin arbeidsopplevelse; Vi kaller dette medarbeiderskap.

Å få på plass medarbeiderskap krever en oppgradering av både HR-strategien og tjenestemodellen. Det betyr at vi må omdefinerer det som tidligere var «innsiden ut»-prosesser, til rammer for medarbeiderskap. Våre tjenester hjelper deg knytte HR-strategi, digitalisering, prosesser og medarbeiderskap sammen til et konkurransefortrinn i kampen om de aller beste folkene.

Det  hele handler om å forstå både hvor HR er i dag, og rammeverket for fremtidens tjenestemodell; om å forstå dine ansattes behov på en måte som leder til klare handlingsplaner og implementering av løsninger; om å forbedre prosesser og digitalisere tjenester, til å bygge opp under ønsket arbeidsopplevelse.

3 HR utfordringer orange

De 3 HR-utfordringene

Figurer HR tjenester 3
Figurer HR tjenester 4
Figurer HR tjenester 5

1. HR tjenestemodell

Gi HR et klart kompass for hvor organisasjonen skal, samt rammene for HRs tjenester. Oppgrader kompetanse til å møte fremtiden.

Tjenester:

  • HR-audit og strategi
  • Organisering og tjenesteleveranser
  • Transformasjon, endring og prosjektledelse
  • Bemanningsstyring

2. attraktiv arbeidsopplevelse

Forstå og implementer de løsninger som kreves for å skape en attraktiv arbeidsopplevelse innenfor organisasjonens rammer.

Tjenester:

  • Employee Experience
  • People Analytics
  • Tiltaksplanlegging og implementering
  • Evaluering av ledere og talent

3. hr prosessforbedring og digitalisering

Skap medarbeiderskap gjennom åpne, effektive og digitale prosesser som gir både organisasjonen og de ansatte det de trenger.

Tjenester:

  • HR prosessforbedring
  • HR digitalisering
sporsmalstegn

vil du vite mer?

Da er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi hjelper deg mer enn gjerne i gang med dine nye og fremovelente HR-strategier.

Kontakt oss