Utfordre dine HR-prosesser ved hjelp av HR-rådgivning fra Sariba

Historisk sett har HR-avdelinger rundt omkring i landet hatt ansvar for de administrative rutinene i bedriften. De siste årene har vi vært vitne til et skifte i HR-arbeidet hvor fokus har blitt flyttet fra administrative aktiviteter og over til operasjonelle forbedringer. Dette er et skifte, er uten tvil, spennende for alle som jobber innen HR, men det gir også et løft til enhver virksomhet som legger til rette for denne endringen.

Vi i Sariba hjelper deg med å identifisere områder i dine HR-prosesser med rom for forbedring, og hvor det kan iverksettes kreative løsninger. Disse løsningene kan enten være rettet mot effektivisering, utvikling av ledelse i organisasjonen, målstyring, utvikling av servicenivåavtaler eller det kan dreise seg om å åpne kommunikasjonslinjer for å forbedre interne relasjoner. Vi har over 20 års erfaring innen HR-rådgivning og hjelper deg gjerne med å optimalisere dine prosesser.

Ved å ta i bruk vår metode vil du kunne redusere kostnader, øke effektivitet, sørge for at de ansattes målsetning er i tråd med selskapets mål, legge til rette for utvikling av lederskap og ledelse, og skape en fremoverlent og fremtidsorientert HR funksjon.

Karriereveiledning