Har du full kontroll på din lønnsprosess?

Det å kjøre lønn er en omfattende prosess, en prosess som krever mye av de som gjennomfører den, hver måned. God kunnskap om regelverk, øye for detaljer, nøyaktighet og kunnskap om lønnssystemet er bare noen av egenskapene de som jobber med lønn må inneha. Rundt omkring i Norge finnes det en rekke lønnsavdelinger med svært kompetente medarbeidere, som alle sitter på verdifull kompetanse. En utfordring flere bedrifter møter er at denne kompetansen befinner seg i nettopp disse medarbeiderens hoder, noe som fører til at bedriften blir svært sårbar både ved fravær, eller om nøkkelansatte i teamet skulle velge og slutte. I tillegg har mange bedrifter svært komplekse løsninger, basert på manuelle rutiner, noe som gir manglende kontroll og oversikt. Alt i alt er mange bedrifter rett og slett for avhengig av enkeltansatte.

De gode nyhetene er at det finnes en løsning som lar deg putte din bedrifts regelverk og manuelle kontroller inn i løsningen, og som også avdekker feil før lønn kjøres. Høres fantastisk ut, ikke sant?

ikon

Skybasert løsning

ikon

Automatiser alle stegene i lønnskjøringsprosessen

ikon

Integrasjon til Altinn

ikon

Svært gode rapporteringsmuligheter

Velg et lønnssystem som gir deg full kontroll

Ved å velge et system for HR, inkludert lønn, har du all informasjon tilgjengelig, i en og samme løsning. Velg en løsning som gir deg en automatisert prosess, og legg de manuelle rutinene inn i løsningen, en gang for alle. Velg en løsning som varsler deg ved feil før lønn kjøres, som holder orden på hvem i teamet som jobber med å løse hvilke feil og hvilke oppgaver som gjenstår. Velg et system som gir deg oversikt og kontroll, slik at du er trygg på at lønnsutbetalingene er korrekte, selv ved fravær i teamet.

Kjente utfordringer knyttet til lønn
 • Du har en utdatert løsning, eller et system som ikke er oppgradert
 • Bedriften ønsker å minimere kostnader for drift og vedlikehold av alle løsninger, inkludert lønn
 • Løsningen mangler standardisering, og består av flere manuelle steg
 • Riktigheten av lønnsutbetalingen er basert på at manuelle rutiner følges
 • Manglende kontroll på hele prosessen gjør deg avhengig av kompetansen og tilstedeværelse til enkeltpersoner 
 • Det er vanskelig å få inn den informasjon lønn trenger, fordi informasjonen må gjennom flere ledd, før den håndteres av lønnssystemet 
 • Du har en kompleks løsning med manglende kontroll på retningslinjer og lovverk 
 • Høye kostnader
 • Få rapporteringsmuligheter
SAP SuccessFactors Employee Central Payroll

Lønnsløsningen for fremtiden

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll er en skybasert løsning, levert i et topp moderne grensesnitt. Løsningen har samme robuste lønnsmotor som du finner i SAP HCM, en løsning som er godt kjent som en solid og stabil lønnsløsning i de aller fleste lønnsavdelinger. 

Dette er løsningen som gir deg full kontroll over din bedrifts lønnskjøring, ved blant annet å la deg automatisere alle stegene i hele lønnskjøringsprosessen. Du får også muligheten til å sette opp kontroller på datakonsistens og ansattdata, og dette gjøres allerede før første lønnskjøring. SAP SuccessFactors Employee Central Payroll lar deg også sette opp egne sjekker og valideringer av lønnsrelevante data. Løsningen kommer med egne roller for lønningssjef og for lønnsmedarbeider, noe som gir deg mulighet til å tilgangsstyre ulike oppgaver, samtidig som du får full kontroll på fremdriften i den pågående lønnskjøringen.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll: 

 • Lar deg enkelt håndtere feilmeldinger og avvisninger i lønnskjøringen
 • Gir deg oversiktlig informasjon om nøkkeltall tilpasset din bedrifts behov
 • Kommer med aktivitetslogger og mulighet for å loggføre notater
 • Løsningen kommer med en refusjonsløsning 
 • Integrasjon til Altinn for skattekort, inntektsmelding og A-meldingen er inkludert i løsningen
 • Oppdatering av løsningen for å håndtere nyutvikling og myndighetspålagte endringer er også inkludert
 • Gir deg muligheter til å ta ut kundespesifikke rapporter, funksjoner/operasjoner i lønn og egne kundespesifikke lønnarter
Sariba People Centric Lønn

Vi hjelper deg hele veien

Vi har stor respekt for at det å velge riktig lønnssystem er en omfattende og viktig oppgave. Det er mye å ta stilling til, mye som må spesifiseres, for hva er det egentlig som skal inn i løsningen? Hva er et must-have og hva er nice-to-have? Og hva skjer om du glemmer noe i systemspesifikasjonen?

For å forenkle dette arbeidet for deg har vi utviklet Sariba People Centric lønn. Vår forhåndsdefinerte pakkeløsning, basert på SAP, til deg.

Her har vi samlet over 20 år med lønnserfaring og beste praksis i en og samme løsning, og satt opp en mal, klar til bruk. Vi trenger selvsagt informasjon om deg og din bedrift før vi kan trykke på play, men det aller meste er klart;

Lønnsskjemaet er klart, og det samme gjelder lønnartskatalogen. Om du vil ta i bruk vår løsning for refusjon eller for pensjonsrapportering finnes dette også ferdigoppsatt og klart til bruk. Så krydrer vi løsningen med det som er deg, og så er du good-to-go.

Vi har ulike alternativer for hvem som kan drifte løsningen, og sammen finner vi den beste løsningen for deg.

Vår erfaring og vår forhåndsdefinerte løsning lar deg komme raskt i gang og gir deg tilgang til beste praksis; trygt enkelt og veldokumentert.

Skandinavisk lønn

Vi tilbyr nå en pakkeløsning for Skandinavisk lønn!

Vi har stor respekt for at det å velge riktig lønnssystem er en omfattende og viktig oppgave. Det er mye å ta stilling til, mye som må spesifiseres, for hva er det egentlig som skal inn i løsningen? Hva er et must-have og hva er nice-to-have? Og hva skjer om du glemmer noe i systemspesifikasjonen?

For å forenkle dette arbeidet for deg har vi utviklet Sariba People Centric lønn. Vår forhåndsdefinerte pakkeløsning, basert på SAP, til deg. Her har vi samlet over 20 år med lønnserfaring og beste praksis i en og samme løsning, og satt opp en mal, klar til bruk. Denne er nå tilgjengelig i KMD Payroll Cloud som er en skyløsning basert på SAP, driftet av danske KMD. Denne løsningen inneholder også en pakkeløsning for dansk og svensk lønn på samme måte som norsk lønn, og dermed kan vi tilby skandinavisk lønn på denne plattformen!

Payroll Control Center som gir automatisering av kjøreboken for lønn, samt valideringer av data før lønn kjøres, er også en del av pakken. Og også denne delen er tilpasset for å håndtere henholdsvis norsk, dansk og svensk lønn ut i fra hvordan prosessene ser ut i de ulike landene. 

Lønnsløsningen kan kobles opp med SAP SuccessFactors på en helhetlig måte slik at HR-dataene og lønnsdataene sømløst integreres med lønnssystemet, i tillegg til at lønnsslippen er tilgjengelig for den ansatte i Successfactors.

Vår erfaring og vår forhåndsdefinerte løsning lar deg komme raskt i gang og gir deg tilgang til beste praksis; trygt enkelt og veldokumentert.

Last ned vår brosjyre om skandinavisk lønn
Mann og kvinne titter på en tablet
Mann og kvinne titter på en tablet
Mann og kvinne titter på en tablet
Lesebriller og notatblokk
Lesebriller og notatblokk

Vi tilbyr nå en pakkeløsning for Skandinavisk lønn!

Vi har stor respekt for at det å velge riktig lønnssystem er en omfattende og viktig oppgave. Det er mye å ta stilling til, mye som må spesifiseres, for hva er det egentlig som skal inn i løsningen? Hva er et must-have og hva er nice-to-have? Og hva skjer om du glemmer noe i systemspesifikasjonen?

Sariba People Centric lønn

For å forenkle dette arbeidet for deg har vi utviklet Sariba People Centric lønn. Vår forhåndsdefinerte pakkeløsning, basert på SAP, til deg. Her har vi samlet over 20 år med lønnserfaring og beste praksis i en og samme løsning, og satt opp en mal, klar til bruk. Denne er nå tilgjengelig i KMD Payroll Cloud som er en skyløsning basert på SAP, driftet av danske KMD. Denne løsningen inneholder også en pakkeløsning for dansk og svensk lønn på samme måte som norsk lønn, og dermed kan vi tilby skandinavisk lønn på denne plattformen!

Automatisering av kjørebok

Payroll Control Center som gir automatisering av kjøreboken for lønn, samt valideringer av data før lønn kjøres, er også en del av pakken. Og også denne delen er tilpasset for å håndtere henholdsvis norsk, dansk og svensk lønn ut i fra hvordan prosessene ser ut i de ulike landene.

Integrasjon

Lønnsløsningen kan kobles opp med SAP SuccessFactors på en helhetlig måte slik at HR-dataene og lønnsdataene sømløst integreres med lønnssystemet, i tillegg til at lønnsslippen er tilgjengelig for den ansatte i Successfactors.

Vår erfaring og vår forhåndsdefinerte løsning lar deg komme raskt i gang og gir deg tilgang til beste praksis; trygt enkelt og veldokumentert.

LAST NED VÅR BROSJYRE OM SKANDINAVISK LØNN

Nettolønn

Mange opplever nettolønn som både omfattende og komplisert, og det er svært ofte en løsning som følges opp manuelt. Med Saribas nettolønnsløsning tar vi deg vekk fra dine manuelle rutiner, og lar systemet gjøre beregningen for deg. Høres flott ut, ikke sant? 

Løsningen passer for deg som har ansatte med avtale om garantert nettolønn, der du som arbeidsgiver tar ansvaret for skatt, og hvor det gis lik netto utbetaling i alle årets 12 måneder.

Det hele foregår ved at fastlønn, samt faste og variable tillegg registreres som nettobeløp i lønnssystemet. Lønnsmotoren regner deretter om total nettolønn til bruttolønn for deg. På denne måten kan du være trygg på at resultatet er riktig, og at dine ansatte får den lønnen de har krav på.

Litt mer detaljert:

Omregningen gjøres ved å beregne et tillegg i lønn, en såkalt oppgrossing. Dette beløpet er akkurat passe stort til at et skattetrekk, i henhold til norske skatteregler, vil bringe arbeidstaker tilbake til utgangspunktet – den gitte nettolønnen. Du som arbeidsgiver tar fullt ansvar for dekning og innbetaling av norsk skatt. Saribas nettolønnsløsning fungerer like godt for utenlandske arbeidstakere i Norge, som for norske arbeidstakere som arbeider i utlandet over lengre tid.

Saribas nettolønnsløsninger er:
 • Fleksibel
 • Tids- og kostnadseffektiv
 • Basert på data som allerede er registrert i ditt SAP-system
 • En utvidelse av SAP norsk lønn basert på SAP standard

Pensjonsrapportering

Korrekt pensjonssparing for dine ansatte, og en forenklet prosess for din bedrift – høres bra ut, ikke sant?

Saribas Pensjonsrapport for innskuddspensjon forenkler din bedrifts pensjonsrapporteringsprosess. Ved å benytte lønnsresultatet som grunnlag for den månedlige innrapportering av dine ansattes pensjonsgrunnlag, vil pensjonsgrunnlaget du sender inn alltid være oppdatert.

Saribas pensjonsrapport er basert på forsikringsbransjens egen standard; FNO-malen. Løsningen er dermed leverandøruavhenging, og alle pensjonsleverandører som tar imot automatisert ajourhold vil kunne ta imot filen fra Saribas pensjonsrapport. Dette gir deg som pensjonskunde fleksibilitet og frihet.

Saribas pensjonsrapport for innskuddspensjon er
 • Fleksibel
 • Enkel å forstå
 • Tids- og kostnadseffektiv
 • Basert på data som allerede er registrert i ditt SAP-system
 • Basert på ditt siste lønnsresultat
 • Basert på fraværskoder satt opp i ditt system

Refusjon

Refusjon av sykepenger oppleves av mange som en omfattende og komplisert prosess, og vi vet at mange bedrifter har utfordringer knyttet til nettopp denne prosessen.

Ved å ta i bruk refusjonsløsningen fra Sariba, sikrer du at alle steg i refusjonsprosessen, går som de skal – helt fra fraværet oppstår til refusjonen er bokført og avstemt i regnskapet ditt. 

Ved å ta i bruk refusjonsmodulen i SAP vil du redusere antall manuelle registreringer og behandlinger betraktelig. Når du automatiserer prosessen vil du redusere muligheten for manuelle feil samtidig som du øker kvaliteten i ditt refusjonsarbeid betraktelig. Høres bra ut, ikke sant?

Gevinster
 • Korrekt refusjon på alle berettigede krav, vil gi deg reduserte kostnader
 • Du sparer tid og minimerer manuelt arbeid ved å ta i bruk automatisk avstemming
 • 3 månedersfristen vil overholdes
 • Løsningen sørger for at du er compliant, fordi du alltid er oppdatert i henhold til regelverk og myndighetskrav 
 • Du kan fritt velge hvor mye som skal forskutteres av sykelønn
 • Løsningen kommer med en glimrende rapport for maksdato fra NAV, samt historikk for refusjonsoppgjør
 • Refusjonsberegningen kan kjøres for flere bedriftsnummer
Tilgjenglighet

Løsningen er tilgjengelig både i SAP SuccessFactors og SAP HCM og bygger på SAPs funksjoner. Den understøttes av de, til enhver tid gjeldende myndighetskrav og regelverk, noe som fører til korrekt og effektiv behandling for både den ansatte, for saksbehandler og for NAV.