Har du full kontroll på din lønnsprosess?

Det å kjøre lønn er en omfattende prosess, en prosess som krever mye av de som gjennomfører den, hver måned. God kunnskap om regelverk, øye for detaljer, nøyaktighet og kunnskap om lønnssystemet er bare noen av egenskapene de som jobber med lønn må inneha. Rundt omkring i Norge finnes det en rekke lønnsavdelinger med svært kompetente medarbeidere, som alle sitter på verdifull kompetanse.

Mange bedrifter er avhengig av enkeltansatte

En utfordring flere bedrifter møter er at denne kompetansen befinner seg i nettopp disse medarbeiderens hoder, noe som fører til at bedriften blir svært sårbar både ved fravær, eller om nøkkelansatte i teamet skulle velge og slutte. I tillegg har mange bedrifter svært komplekse løsninger, basert på manuelle rutiner, noe som gir manglende kontroll og oversikt. Alt i alt er mange bedrifter rett og slett for avhengig av enkeltansatte.

De gode nyhetene er at det finnes en løsning som lar deg putte din bedrifts regelverk og manuelle kontroller inn i løsningen, og som også avdekker feil før lønn kjøres. Høres fantastisk ut, ikke sant?

Velg et lønnssystem som gir deg full kontroll

Ved å velge et system for HR, inkludert lønn, har du all informasjon tilgjengelig, i en og samme løsning. Velg en løsning som gir deg en automatisert prosess, og legg de manuelle rutinene inn i løsningen, en gang for alle. Velg en løsning som varsler deg ved feil før lønn kjøres, som holder orden på hvem i teamet som jobber med å løse hvilke feil og hvilke oppgaver som gjenstår. Velg et system som gir deg oversikt og kontroll, slik at du er trygg på at lønnsutbetalingene er korrekte, selv ved fravær i teamet.

Les: Hva kan du forvente av ditt lønnssystem? 

Kjente utfordringer knyttet til lønn:

 • Du har en utdatert løsning, eller et system som ikke er oppgradert
 • Bedriften ønsker å minimere kostnader for drift og vedlikehold av alle løsninger, inkludert lønn
 • Løsningen mangler standardisering, og består av flere manuelle steg
 • Riktigheten av lønnsutbetalingen er basert på at manuelle rutiner følges
 • Manglende kontroll på hele prosessen gjør deg avhengig av kompetansen og tilstedeværelse til enkeltpersoner
 • Det er vanskelig å få inn den informasjon lønn trenger, fordi informasjonen må gjennom flere ledd, før den håndteres av lønnssystemet
 • Du har en kompleks løsning med manglende kontroll på retningslinjer og lovverk
 • Høye kostnader
 • Få rapporteringsmuligheter

Vi i Sariba har over 20 års erfaring innen lønn, og leverer førsteklasses lønnsløsninger basert på SAP SuccessFactors, og vi hjelper deg mer enn gjerne med å finne den løsningen som passer akkurat deg og din bedrift. I avsnittene under kan du lese mer om hva du kan velge mellom.

SuccessFactors lønn

– Lønnsløsningen for fremtiden

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll er en skybasert løsning levert i et topp moderne grensesnitt. Løsningen har samme robuste lønnsmotor som du finner i SAP HCM, en løsning som er godt kjent som en solid og stabil lønnsløsning i de aller fleste lønnsavdelinger.

Dette er løsningen som gir deg full kontroll over din bedrifts lønnskjøring, ved blant annet å la deg automatisere alle stegene i hele lønnskjøringsprosessen. Du får også muligheten til å sette opp kontroller på datakonsistens og ansattdata, og dette gjøres allerede før første lønnskjøring.

SAP SuccessFactors Employee Central Payroll lar deg også sette opp egne sjekker og valideringer av lønnsrelevante data. Løsningen kommer med egne roller for lønningssjef og for lønnsmedarbeider, noe som gir deg mulighet til å tilgangsstyre ulike oppgaver, samtidig som du får full kontroll på fremdriften i den pågående lønnskjøringen.

• Lar deg enkelt håndtere feilmeldinger og avvisninger i lønnskjøringen
• Gir deg oversiktlig informasjon om nøkkeltall tilpasset din bedrifts behov
• Kommer med aktivitetslogger og mulighet for å loggføre notater
• Løsningen kommer med en refusjonsløsning
• Integrasjon til Altinn for skattekort, inntektsmelding og A-meldingen er inkludert i løsningen
• Oppdatering av løsningen for å håndtere nyutvikling og myndighetspålagte endringer er også inkludert
• Gir deg muligheter til å ta ut kundespesifikke rapporter, funksjoner/operasjoner i lønn og egne kundespesifikke lønnarter

Lønn via Privat Cloud

– Førsteklasses integrasjoner

Dette er løsningen for deg som har valgt et HR-system som ikke leveres av SAP. Lønn via Privat Cloud leveres med førsteklasses integrasjoner, og kan derfor  integreres mot alle HR-systemer.

Om du allerede har tatt i bruk Workday som ditt HR-system vil dette enkelt kunne integreres med Lønn via Privat Cloud.

Her får du tilgang til den verdensledende lønnsmotoren i SAP og all funksjonaliteten i SAP SuccessFactors Employee Central, i en og samme løsning.

Løsningen inneholder alt det du forventer av et moderne lønnssystem, blant annet et innovativt og brukervennlig kontrollsenter. Kontrollsenteret gir deg overblikk og innsikt, og lar deg avdekke feil før endelig lønn kjøres.

les mer om kontrollsenteret les om kontrollsenteret her

Outsourcing av lønnsfunksjonen

– slik at du kan ha fokus på din kjernevirksomhet

Vurderer du å sette ut bedriftens lønnskjøring? Med lønnstjenester med Sariba på laget får du tilgang til markedets fremste spisskompetanse på lønn, den nyeste teknologien og et team med eksperter som hele tiden sørger for at dine ansatte får utbetalt riktig lønn til riktig tid.

Lønnskjøring er komplekst, og det krever mye arbeid å holde seg oppdatert på gjeldende lover, regler og ikke minst ny teknologi. Heldigvis har Sariba lang erfaring med lønn og tilbyr smarte løsninger basert på SAP, som enkelt kan tilpasses din bedrifts behov.

Tjenestene våre passer for både store og mellomstore bedrifter og er spesielt godt egnet til virksomheter i vekst eller under omstrukturering.

les om outsourcing her

Lift and shift – flytt din onprem-løsning til skyen

Fremtidens lønnsløsninger er skybasert, og med dette som bakteppe har SAP utviklet ECP – Employee Central Payroll. Dette er en løsning som baserer seg på den trygge, robuste og velkjente motoren til SAP Lønn, noe som er gode nyheter for alle som skal velge et nytt lønnssystem. Men hvordan påvirker det deg som allerede har SAP Lønn onprem?

På et tidspunkt bør, eller vil, alle onprem-kunder flytte sine løsninger over i skyen. Heldigvis er dette enklere enn det kanskje høres ut som. Takket være flere av våre dyktige samarbeidspartnere, som SpinifexIT og EPI-USE Labs, finnes det nå SAP-sertifiserte verktøy for akkurat dette, hvor du rett og slett flytter løsningen din over i skyen. Det kalles lift and shift, og vi hjelper deg mer enn gjerne i gang.

Før din lønnsløsning flyttes over i skyen, tar vi sammen en gjennomgang av din eksisterende løsning. Vi tilbyr en rask vurdering av kompleksiteten rundt en slik flytting, samt rådgivning i den forbindelse. Dette gjør vi for å avdekke hva som kreves av endringer som følge av migreringen. Har du f.eks. gjort endringer utenfor SAP standard, vil det ikke være mulig å ta med disse over i ECP, men kundespesifikke funksjoner og operasjoner i lønn, samt kundespesifikke rapporter vil være mulig å flytte over i skyen. Her er det flere ting å passe på, men vi hjelper deg slik at flyttingen blir enklest mulig.

Vi tar gjerne en prat om hvilke nyvinninger SuccessFactors kan gi på lønnsområdet. Her kan vi nevne Payroll Control Center og en ny brukeropplevelse for lønn. Mulighetene er mange, og vi guider deg gjennom disse. På denne måten kan du være trygg på at du får med deg det beste både fra din eksisterende løsning, samtidig som du tar i bruk den nye og spennende funksjonaliteten som finnes.

Nettolønn

Mange opplever nettolønn som både omfattende og komplisert, og det er svært ofte en løsning som følges opp manuelt. Med Saribas nettolønnsløsning tar vi deg vekk fra dine manuelle rutiner, og lar systemet gjøre beregningen for deg. Høres flott ut, ikke sant? 

Løsningen passer for deg som har ansatte med avtale om garantert nettolønn, der du som arbeidsgiver tar ansvaret for skatt, og hvor det gis lik netto utbetaling i alle årets 12 måneder.

Det hele foregår ved at fastlønn, samt faste og variable tillegg registreres som nettobeløp i lønnssystemet. Lønnsmotoren regner deretter om total nettolønn til bruttolønn for deg. På denne måten kan du være trygg på at resultatet er riktig, og at dine ansatte får den lønnen de har krav på.

Litt mer detaljert:

Omregningen gjøres ved å beregne et tillegg i lønn, en såkalt oppgrossing. Dette beløpet er akkurat passe stort til at et skattetrekk, i henhold til norske skatteregler, vil bringe arbeidstaker tilbake til utgangspunktet – den gitte nettolønnen. Du som arbeidsgiver tar fullt ansvar for dekning og innbetaling av norsk skatt. Saribas nettolønnsløsning fungerer like godt for utenlandske arbeidstakere i Norge, som for norske arbeidstakere som arbeider i utlandet over lengre tid.

Saribas nettolønnsløsninger er:
 • Fleksibel
 • Tids- og kostnadseffektiv
 • Basert på data som allerede er registrert i ditt SAP-system
 • En utvidelse av SAP norsk lønn basert på SAP standard

Pensjonsrapportering

Korrekt pensjonssparing for dine ansatte, og en forenklet prosess for din bedrift – høres bra ut, ikke sant?

Saribas Pensjonsrapport for innskuddspensjon forenkler din bedrifts pensjonsrapporteringsprosess. Ved å benytte lønnsresultatet som grunnlag for den månedlige innrapportering av dine ansattes pensjonsgrunnlag, vil pensjonsgrunnlaget du sender inn alltid være oppdatert.

Saribas pensjonsrapport er basert på forsikringsbransjens egen standard; FNO-malen. Løsningen er dermed leverandøruavhenging, og alle pensjonsleverandører som tar imot automatisert ajourhold vil kunne ta imot filen fra Saribas pensjonsrapport. Dette gir deg som pensjonskunde fleksibilitet og frihet.

Saribas pensjonsrapport for innskuddspensjon er
 • Fleksibel
 • Enkel å forstå
 • Tids- og kostnadseffektiv
 • Basert på data som allerede er registrert i ditt SAP-system
 • Basert på ditt siste lønnsresultat
 • Basert på fraværskoder satt opp i ditt system

Refusjon

Refusjon av sykepenger oppleves av mange som en omfattende og komplisert prosess, og vi vet at mange bedrifter har utfordringer knyttet til nettopp denne prosessen.

Ved å ta i bruk refusjonsløsningen fra Sariba, sikrer du at alle steg i refusjonsprosessen, går som de skal – helt fra fraværet oppstår til refusjonen er bokført og avstemt i regnskapet ditt. 

Ved å ta i bruk refusjonsmodulen i SAP vil du redusere antall manuelle registreringer og behandlinger betraktelig. Når du automatiserer prosessen vil du redusere muligheten for manuelle feil samtidig som du øker kvaliteten i ditt refusjonsarbeid betraktelig. Høres bra ut, ikke sant?

Gevinster
 • Korrekt refusjon på alle berettigede krav, vil gi deg reduserte kostnader
 • Du sparer tid og minimerer manuelt arbeid ved å ta i bruk automatisk avstemming
 • 3 månedersfristen vil overholdes
 • Løsningen sørger for at du er compliant, fordi du alltid er oppdatert i henhold til regelverk og myndighetskrav 
 • Du kan fritt velge hvor mye som skal forskutteres av sykelønn
 • Løsningen kommer med en glimrende rapport for maksdato fra NAV, samt historikk for refusjonsoppgjør
 • Refusjonsberegningen kan kjøres for flere bedriftsnummer

Løsningen er tilgjengelig både i SAP SuccessFactors og SAP HCM og bygger på SAPs funksjoner. Den understøttes av de, til enhver tid gjeldende myndighetskrav og regelverk, noe som fører til korrekt og effektiv behandling for både den ansatte, for saksbehandler og for NAV.