Med Mål- og medarbeiderutvikling fra SAP SuccessFactors får du:

Lære

En enkel og intuitiv løsning for målsetting og måloppfølging

ikon

Tilgang til innholdsrikt målbibliotek

ikon

Tilgang til en veldokumentert prosess som lar deg sette målarbeid på agendaen, gjennom hele året

Jobber alle dine ansatte i samme retning?

Det å få alle ansatte til å jobbe i samme retning kan være en utfordring, og det å få alle de ansatte til å se at din bedrifts mål til syvende og sist også er deres mål, er ikke bestandig like enkelt. For hvordan kan vi forvente at en ansatt ser at hans daglige innsats spiller inn på bedriftens endelige resultater, hvis vi ikke viser han det? Og hvor ofte tenker du egentlig på hvordan du skal jobbe for å nå de målene du fikk tildelt i januar?

Det å jobbe aktivt med mål- og medarbeiderutvikling starter på toppen, og uten et godt verktøy kan dette være en krevende jobb. De gode nyhetene er at du ved enkle grep og en god løsning både setter dette på dagsorden og motiverer dine medarbeidere. 

Se det for deg: en løsning som lar deg bytte ut både papir, Word, Excel og PowerPoint som oppfølgingssystem. Et topp moderne system som veileder deg, dine ledere og dine medarbeidere gjennom mål og utviklingsprosessen, gjennom hele året. En løsning som setter kompetanse på agendaen og som får alle til å jobbe i samme retning, gjennom hele året. Høres bra ut, ikke sant?

Kjente utfordringer innen mål- og medarbeiderutvikling

  • Du mangler en helhetlig systemstøtte for prosessen.
  • Intensjonen er god, men oppfølgingen blir sporadisk og målene legges vekk.
  • Mål som er skrevet på papir eller lagt inn i et Excelark er vanskelige å følge opp.
  • Ledere utfører prosessen ulikt, fordi de mangler en felles arbeidsmetodikk.
  • Det er få som har den totale oversikten over bedriftens mål, og det er vanskelig å se hvordan den enkeltes innstas kan spille inn på denne.

Velg et system som viser vei

Kvitt deg med papir- og Excelbasert medarbeiderutvikling en gang for alle, og ta samtidig i bruk et system som sørger for at du følger reglene knyttet til personvern i GDPR. Velg et system som lar deg sette målarbeid på agendaen, hver dag gjennom hele året, slik at alle ansatte er med og drar i samme retning.  Velg også et system som lar deg motivere og engasjere dine medarbeidere ved å gi de kontinuerlig tilbakemeldinger på jobben de gjør. Sørg for at din organisasjons prestasjoner optimaliseres ved å få de rette medarbeiderne til å gjøre de rette tingene på den rette måten.

Det finnes en rekke ulike løsninger for mål- og medarbeidersamtaler å velge mellom, og vi har full forståelse for at det å sette seg inn i hva de ulike systemene inneholder er en omfattende oppgave. Vi i Sariba har i over 20 år levert HR-systemer til både store og små bedrifter, i offentlig og privat sektor, og har god erfaring når det kommer til rådgivning av våre kunder. Vi hjelper deg selvsagt med å velge den løsningen som er tilpasset de behovene du har, både i dag og i fremtiden.

SAP SuccessFactors Performance and Goals er et komplett prestasjonsstyringsverktøy som hjelper deg med å både sette og justere mål for alle ansatte. Løsningen er både enkel og intuitiv og omfatter både målsetting og måloppfølging. I tillegg er den tilrettelagt for både tilbakemeldinger og coaching og hjelper deg til å ha fokus på målet gjennom hele året, med kontinuerlig oppfølging.

Verktøyet gir deg raskt verdifull innsikt du kan bruke for å optimalisere prestasjoner på både individ- og teamnivå – og til å gjøre måltilpasninger for bedriften som helhet. Kort fortalt sørger SuccessFactors Performance and Goals for at du hele tiden vet at alle drar i samme retning.

Når du skal utarbeide nye mål, gir verktøyet deg anbefalinger om hva som vil være det mest effektive der og da. SuccessFactors Performance and Goals kommer med et målbibliotek som inneholder mer enn 500 spesifikke, målbare, oppnåelige og realistiske mål – og gir deg samtidig løpende oppdateringer om medarbeidernes og teamenes innsats og progresjon. Løsningen er en del av SAP SuccessFactors HCM suite og kan brukes selvstendig eller som en integrert en del av din talentstyringsstrategi.

Når du tar i bruk Sap SuccessFactors Mål- og medarbeiderutvikling har du mulighet til å høste følgende gevinster:

  • 36% lavere turnover
  • 10% økt medarbeider engasjement
  • 25% høyere inntjening per medarbeider

SAP SuccessFactors er et modulbasert HR-system. Det vil si at du kan ta i bruk den modulen du mener vil gi deg størst gevinst i den situasjonen du befinner deg i, i dag.

Det er likevel sånn at du vet å implementere flere av modulene samtidig vil kunne hente ut enda større gevinster, enn om du implementerer en og en. Et eksempel på dette er modulene Mål- og medarbeideroppfølging og Utvikling og etterfølgerplanlegging. Dette er to ulike fagområder, samtidig som det er to sider av samme sak.

Utvikling og etterfølgerplanlegging er ikke å legge til rette for at flinke folk skal slutte, men å legge til rette for at dine alle beste medarbeidere blir i din bedrift, at de utvikler seg, og vokser med bedriften. Det handler om å lage en plan for hvem som skal fylle kritiske roller i tiden som kommer, og det handler om å motivere dine ansatte ved å vise de hvilke karrieremuligheter som faktisk finnes.

Ved å ha en plan for etterfølgerplanlegging tydeliggjør du hvilke kompetanse du må ha for å kvalifisere for nettopp disse stillingene i fremtiden, og ved å legge disse kompetansemålene inn i målarbeidet, sørger du for at dette skjer. Når du tar i bruk Utvikling og etterfølgerplanlegging får du tilgang til en løsning som lar deg sette opp svært gode og målrettede utviklingsplaner med spesifiserte utviklingsmål for den ansatte.

Når du kombinerer Mål- og medarbeiderutvikling med Utvikling og etterfølgerplanlegging legger du til rette for at både bedriften og de ansatte vokser og utvikler seg, og at alle er med å dra i samme retning.

Da vet du at har du valgt et robust og driftssikkert HR-system. Vi i Sariba har jobbet med SAP HCM i over to tiår, og kan med hånden på hjertet si at vi er blant de aller beste innen dette fagfeltet. Vi hjelper deg mer enn gjerne med å både vedlikeholde og videreutvikle sitt SAP HCM system, og når du på et tidspunkt er klar for å ta steget over i skyen og til SAP SuccessFactors, kan du være trygg på at vi loser deg trygt i havn.

ikon

Økt prestasjon med opptil 25 %

ikon

Økt engasjement med opptil 58 %

ikon

Redusert turnover
med opptil
50 %

ikon

Opp til 59 % tidsbesparelser
i HR prosessene