bakgrunnsgrafikk

Jobber alle dine ansatte i samme retning?

Det å få alle ansatte til å jobbe i samme retning kan være en utfordring, og det å få alle de ansatte til å se at din bedrifts mål til syvende og sist også er deres mål, er ikke bestandig like enkelt. For hvordan kan vi forvente at en ansatt ser at hans daglige innsats spiller inn på bedriftens endelige resultater, hvis vi ikke viser han det? Og hvor ofte tenker du egentlig på hvordan du skal jobbe for å nå de målene du fikk tildelt i januar?

Det å jobbe aktivt med mål- og medarbeiderutvikling starter på toppen, og uten et godt verktøy kan dette være en krevende jobb. De gode nyhetene er at du ved enkle grep og en god løsning både setter dette på dagsorden og motiverer dine medarbeidere. 

Se det for deg: en løsning som lar deg bytte ut både papir, Word, Excel og PowerPoint som oppfølgingssystem. Et topp moderne system som veileder deg, dine ledere og dine medarbeidere gjennom mål og utviklingsprosessen, gjennom hele året. En løsning som setter kompetanse på agendaen og som får alle til å jobbe i samme retning, gjennom hele året. Høres bra ut, ikke sant?

last ned din guide her ❤️
Guide til motiverte ansatte

Kjente utfordringer innen mål- og medarbeiderutvikling

  • Du mangler en helhetlig systemstøtte for prosessen.
  • Intensjonen er god, men oppfølgingen blir sporadisk og målene legges vekk.
  • Mål som er skrevet på papir eller lagt inn i et Excelark er vanskelige å følge opp.
  • Ledere utfører prosessen ulikt, fordi de mangler en felles arbeidsmetodikk.
  • Det er få som har den totale oversikten over bedriftens mål, og det er vanskelig å se hvordan den enkeltes innstas kan spille inn på denne.

Når du tar i bruk Sap SuccessFactors Mål- og medarbeiderutvikling har du mulighet til å høste følgende gevinster:

  • 36% lavere turnover
  • 10% økt medarbeider engasjement
  • 25% høyere inntjening per medarbeider

Høres bra ut – ikke sant?

Velg et system som viser vei

Kvitt deg med papir- og Excelbasert medarbeiderutvikling en gang for alle, og ta samtidig i bruk et system som sørger for at du følger reglene knyttet til personvern i GDPR. Velg et system som lar deg sette målarbeid på agendaen, hver dag gjennom hele året, slik at alle ansatte er med og drar i samme retning.  Velg også et system som lar deg motivere og engasjere dine medarbeidere ved å gi de kontinuerlig tilbakemeldinger på jobben de gjør. Sørg for at din organisasjons prestasjoner optimaliseres ved å få de rette medarbeiderne til å gjøre de rette tingene på den rette måten.

SAP SuccessFactors Performance and Goals er et komplett prestasjonsstyringsverktøy som hjelper deg med å både sette og justere mål for alle ansatte. Løsningen er både enkel og intuitiv og omfatter både målsetting og måloppfølging. I tillegg er den tilrettelagt for både tilbakemeldinger og coaching og hjelper deg til å ha fokus på målet gjennom hele året, med kontinuerlig oppfølging.

Verktøyet gir deg raskt verdifull innsikt du kan bruke for å optimalisere prestasjoner på både individ- og teamnivå – og til å gjøre måltilpasninger for bedriften som helhet. Kort fortalt sørger SuccessFactors Performance and Goals for at du hele tiden vet at alle drar i samme retning.

Når du skal utarbeide nye mål, gir verktøyet deg anbefalinger om hva som vil være det mest effektive der og da. SuccessFactors Performance and Goals kommer med et målbibliotek som inneholder mer enn 500 spesifikke, målbare, oppnåelige og realistiske mål – og gir deg samtidig løpende oppdateringer om medarbeidernes og teamenes innsats og progresjon.