sporsmalstegn

har du stilt deg de viktige spørsmålene?

  • Hvordan bygger du engasjement og entusiasme rundt HR og HR-tjenester?
  • Hvordan styrker vi vår egen rolle i organisasjonen?
  • Hvordan bidrar du til å skape attraktive arbeidsopplevelser, samtidig som du leder arbeidet i din organisasjon?​

HR-strategi handler om å få klarhet i hvorfor vi har en HR-funksjon, hva HR er og hvem HR er til for.

Det tydeliggjør retningen for dine ansatte, styrker tjenesteleveransen samtidig som det bygger både forståelse og tillit til HR i din organisasjon. Når vi definerer en HR-tjenestemodell går vi fra visjon og strategi, til å realisere strategien i styringsprinsipper og organisering av HR-tjenester og organisasjon.​

formålet med å utvikle en HR-tjenestemodell er:

kart

Du lager et veikart for å skape attraktive arbeidsopplevelser

2

Du tydeliggjør egen rolle og identifisere krav, slik at HR lykkes med leveransen

3

Du styrker organisasjonens tillit og skaper klare forventinger til HR

4

Å sørge for at du velger rett HR-system og bygger opp relevante HXM-tjenester som dekker flest mulig behov

Vår metode bygger på over 20år med erfaring innen HR-ledelse og organisasjonsutvikling

Utgangspunktet er klarhet og tydelighet rundt hvem HRs kunder er, og hva deres behov dreier seg om. Samtidig knytter vi dette opp mot styringsprinsipper og organisasjonens behov slik at vi får et rammeverk rundt HR-tjenester. Dette gir oss tjenestebehovet, som vi bruker til å definere en klar leveransemodell, kriterier og implementeringsprinsipper.

saribas metode

– vi hjelper deg å bygge din HR-tjenestemodell

Saribas metode

Vi støtter deg med både design, anskaffelse og implementering av tjenester og prosesser. Samtidig støtter vi deg innen endrings- og prosjektledelse.

vil du vite mer?

Da er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi hjelper deg mer enn gjerne i gang med dine nye og fremovelente HR-strategier.

Kontakt oss