Få kontroll på din kompensasjonsprosess – en gang for alle

Kompensasjon. Hva legger du i dette ordet? Og hvordan håndteres dette i din bedrift? Kompensasjon handler om å gi dine medarbeidere rett lønn for det arbeidet de utfører, samtidig som det kan handle om bonus for en ekstraordinær innsats. Lønn og bonus er to viktige virkemidler du kan bruke for at dine medarbeidere skal føle seg sett og verdsatt, og det er derfor uhyre viktig at dette gjøres riktig. 

Svært mange bedrifter har ikke systemstøtte for sin kompensasjonsprosess, og kompensasjonen beregnes derfor manuelt. Godkjenningsprosessen er også manuell, og foregår på e-post eller i møter. Som vi alle vet kan manuelle prosesser være både tunge, kompliserte og lede til feil. De gode nyhetene er at det finnes en enkel og intuitiv løsning for behandling av kompensasjon, en løsning som gir deg oversikt og innsikt; Oversikt over hele kompensasjonsprosessen. Innsikt i hver enkelt medarbeiders lønnsutvikling. Høres flott ut, ikke sant?

last ned guide om motiverte ansatte ❤️
Guide til motiverte ansatte

Kjente utfordringer knyttet til kompensasjon

  • Du har ingen systemstøtte for den årlig lønnsjustering 
  • Du har ingen systemstøtte for bonustildeling
  • Manuelle prosesser og beregninger gir dårlig oversikt og kan føre til feil 
  • Dine ledere kan ikke se hvor mye av budsjettet de har brukt, noe som gir manglende oversikt
  • Du har ingen systemstøtte for godkjenning av lønnsjustering 
  • Det er vanskelig å få en oversikt over total lønnsjustering, både per avdeling, for en lokasjon eller for hele selskapet

Velg et system som hjelper gir deg oversikt

Ved å velge en automatisert løsning for kompensasjon gir du dine ledere både innsikt og oversikt gjennom hele prosessen. Velg en løsning som lar dine ledere se hvordan en enkelt ansatts potensielle lønnsendring påvirker hele avdelingen, og budsjettet totalt. Velg en løsning som lar deg prøve ulike justeringer for å se hvordan dette slår ut på totalbildet, og som til syvende og sist gir en korrekt og rettferdig lønnsjustering. Velg en løsning med en prosess for godkjenning. Velg løsningen som gir deg oversikten du trenger – velg SAP SuccessFactors Compensation

SAP SuccessFactors Compensation er en brukervennlig skyløsning som sørger for en enklere, sikrere og mer nøyaktig kompensasjonsprosess i bedriften din. Sammenlign, ranger og fordel ulike utbetalinger og godtgjørelser og få full oversikt over alle belønnings- og kompensasjonsavtale. Løsningen lar deg knytte prestasjon og belønning sammen på en objektiv måte som bidrar til å heve engasjementet innad i bedriften – på denne måten kan du bygge en sterk prestasjonskultur.

SuccessFactors Compensation kommer selvsagt med forhåndsdefinerte rapporter som forhindrer diskriminering og sikrer at juridiske krav blir overholdt.