Hvorfor velge sykefraværsoppfølging fra Sariba Care?

smart

Du får en automatisert løsning som guider deg gjennom hele prosessen; steg for steg

ikon

Du får en velprøvd, pedagogisk og brukervennlig løsning

ikon

Du får en løsning som til enhver tid er oppdatert i henhold til myndighetenes krav

Hvordan er det med sykefraværsoppfølging hos deg?

Det vil alltid være slik at ansatte både blir syke og sykmeldte, men har du tenkt på at din håndtering av dette spiller en viktig roller for arbeidsmiljøet i din bedrift, og at det også har økonomiske konsekvenser?

Det å ha god kontroll på sykefraværsoppfølgingen er derfor en svært viktig oppgave, men fordi prosessen kan være langvarig og oppleves som tung og krevende, er det ikke alltid at kvaliteten er så god som den kunne ha vært. Vår erfaring tilsier at det er mye usikkerhet knyttet til oppfølging av sykemeldte; når skal du begynne? Hva skal du gjøre først? Hvilke skjemaer skal du sende hvor? Og ikke minst når? En erfaring mange gjør seg, er at maksdatoen av og til kommer litt brått på

De gode nyhetene er at det finnes en løsning som automatiserer prosessen, og som loser deg trygt gjennom alle stegene. På denne måten sørger du for at dine ansatte kommer raskere og friskere tilbake på jobb. Bra for den ansatte, bra for økonomien og bra for arbeidsmiljøet. Høres strålende ut, ikke sant?

Kjente utfordringer knyttet sykefraværsoppfølging

 • Ledere kjenner ikke prosessen knyttet til oppfølging av sykemeldte ansatte godt nok
 • Ledere manglende verktøy for oppfølging av sykemeldte ansatte
 • Verktøyet for sykefraværsoppfølging har ikke varsler for hva som skal følges opp når
 • HR har ikke tilgang på det verktøyet de trenger for å få kontroll på oppfølgingen, og får derfor ikke gitt nødvendig støtte til lederne
 • Sykefravær medfører store kostnader for virksomheten
 • Sykefravær kan ha mange årsaker

Velg et system som gir deg full kontroll. På hele prosessen.

Velg en løsning som loser deg gjennom alle stegene i sykefraværsprosessen, fra A til Å, og sørg for at den ansatte føler seg ivaretatt gjennom hele sykefraværet. Velg et løsning som gir deg varsler slik at du overholder frister, og som støtter dine ledere i den viktige og utfordrende oppgaven, som sykefraværsoppfølging kan være. 

Beregninger NHO har foretatt viser at en gjennomsnittlig kostnad for sykdom er 2.900 kr. pr dag, og refusjonen fra NAV utover arbeidsgiverperioden er 2.400 kr. Med redusert sykefraværsprosent vil din bedrift oppnå store kostnadsbesparelser

Velg derfor løsningen som tar vare på alle involverte parter, som skaper trygghet i prosessen, som reduserer sykefraværet og på denne måten sørger for kostnadsbesparelser i din bedrift.

Puslespill helse - sykefraværsoppfølging

Sariba Care – din sykefraværsoppfølgingsløsning fra A til Å

Vi i Sariba har utviklet en løsning som ivaretar akkurat dette, nemlig Sariba Care. Målet er at den ansatte skal bli godt ivaretatt underveis i sykdomsperioden, få en god retur til arbeidsplassen og en så kort sykdomsperiode som mulig. Bedre oppfølging av syke kollegaer gir både et tryggere arbeidsmiljø og økt trivsel på arbeidsplassen.

Med Sariba Care gir du dine ledere et svært godt, skreddersydd verktøy for oppfølging av sine ansatte, gjennom hele sykdomsperioden. Sariba Care er den eneste løsningen på markedet med et fullstendig automatisert rapporteringsverktøy. Løsningen veileder dine ledere gjennom sykefraværsprosessen og sørger for at det hele skjer i henhold til myndighetenes krav, regler og frister. Fordi Sariba Care er en fullintegrert skyløsning vil du alltid ha et system som er oppdatert i henhold til gjeldende lover og regler.

Når du tar i bruk Sariba Care vil du strømlinjeforme sykeoppfølging i din bedrift, noe som både vil redusere sykefraværsprosenten og spare din bedrift for betydelige kostnader

Hvorfor sykefraværsoppfølging fra Sariba Care? 

 

 • God og riktig oppfølging vil redusere sykefraværet
 •  Er et velprøvd, pedagogisk og brukervennlig system bygget på SAP SuccessFactors sin plattform
 •  Er en solid løsning som ivaretar regler, lovkrav frister, ansvar og oppgaver
 •  Gir automatisk påminnelse til ledere når et oppfølgningspunkt nærmer seg fristen
 •  Er til enhver tid er oppdatert i henhold til myndighetenes krav
 •  Gir veiledning og beste praksis for oppfølging og tilrettelegging av sykefravær
 •  Støtter elektronisk innsending av oppfølgingsplan til NAV og Fastlege
 •  Kan konfigureres i henhold til din bedrifts spesifikke behov
 •  Har funksjon for forebyggende oppfølging
 •  Benytter fravær registrert i SAP SuccessFactors som grunnlag