Hvordan står det til med sykefraværsoppfølgingen i din bedrift?

Det vil alltid være slik at ansatte både blir syke og sykmeldte, men har du tenkt på at din håndtering av dette spiller en viktig roller for arbeidsmiljøet i din bedrift, og at det også har økonomiske konsekvenser? Det å ha god kontroll på sykefraværsoppfølgingen er derfor en svært viktig oppgave, men fordi prosessen kan være langvarig og oppleves som både tung og krevende, er det ikke alltid at kvaliteten er så god som den kunne ha vært.

Vår erfaring tilsier at det er mye usikkerhet knyttet til oppfølging av sykemeldte; når skal du begynne? Hva skal du gjøre først? Hvilke skjemaer skal du sende hvor? Og ikke minst når? En erfaring mange gjør seg, er at maksdatoen av og til kommer litt brått på

De gode nyhetene er at det finnes en løsning som automatiserer prosessen, og som loser deg trygt gjennom alle stegene. På denne måten sørger du for at dine ansatte kommer raskere og friskere tilbake på jobb. Bra for den ansatte, bra for økonomien og bra for arbeidsmiljøet. Høres strålende ut, ikke sant?

Forside Sariba Care
last ned brosjyren

derfor er sariba care en glimrende løsning – for deg

Det er mange gode grunner til at Sariba Care er sykefraværsoppfølgingsløsningen for deg. Når du tar i bruk vår løsning får du blant annet:

  • En automatisert løsning som guider deg gjennom hele prosessen – steg for steg
  • En velprøvd, pedagogisk og brukervennlig løsning
  • En løsning som til enhver tid er oppdatert i henhold til myndighetenes krav

Velg et system som gir deg full kontroll – På hele prosessen

Velg en løsning som loser deg gjennom alle stegene i sykefraværsprosessen, fra A til Å, og sørg for at den ansatte føler seg ivaretatt gjennom hele sykefraværet. Velg en løsning som gir deg varsler slik at du overholder frister, og som støtter dine ledere i den viktige og utfordrende oppgaven, som sykefraværsoppfølging kan være.

Refusjonen fra NAV utover arbeidsgiverperioden

Det er penger å spare på å gjøre sykepengeoppfølgingen riktig