Få bedre oversikt og kontroll over fravær, tid og reise, reiseregninger og utgiftsrefusjon

Vil du ha bedre oversikt og kontroll over dine ansattes arbeidstid, fravær, og reiseregninger? Og kunne du tenke deg en løsning som ga deg full oversikt over utgiftsrefusjon?

Gi dine ansatte mulighet til å registrere arbeidstid og fravær, reiseregninger og utgiftsrefusjoner, og effektiviser dine prosesser. På denne måten får HR får frigjort verdifull tid – tid de kan bruke på å forvalte dine viktigste ressurser; menneskene i din bedrift.

ikon

Lønn

Les mer
ikon

Reise- & utleggsrefusjon

Les mer
ikon

Tid og fravær

Les mer
ikon

Skiftplanlegging

Les mer
ikon

Rapportering

Les mer
ikon

GDPR-produkter

Les mer