Få bedre oversikt og kontroll over fravær, tid og reise, reiseregninger og utgiftsrefusjon

Kunne du ønske deg bedre oversikt og kontroll over medarbeidernes fravær, tid og reiseregninger? Og hva om du hadde en løsning som ga deg full oversikt utgiftsrefusjon? Ved å gi dine ansatte mulighet til å registrere tid, fremmøte, fravær, reiseregninger og utgiftsrefusjoner effektiviser du dine prosesser, og HR får frigjort verdifull tid. Dette er tid de kan bruke på å forvalte dine viktigste ressurser; menneskene i din bedrift.

ikon

Lønn

Les mer
ikon

Reise- & utleggsrefusjon

Les mer
ikon

Tid og fravær

Les mer
ikon

Skiftplanlegging

Les mer
ikon

Rapportering

Les mer
ikon

GDPR-produkter

Les mer