Har du kontroll på HR-rapporteringen?

Det å kunne ta ut HR-rapporter i sanntid, på oppdaterte data, fra hele HR-systemet vil gi den en oversikt over hvordan det står til med din bedrifts viktigste kapital: menneskene. Men det å hente ut korrekte og oppdaterte rapporter, på tvers av fagfelt, oppleves, for mange, som en utfordring. For selv om du både har en god HR-løsning som støtter opp under alle dine HR-prosesser, og en lønnskjøringsprosess som fungerer som den skal, er det ikke nødvendigvis slik at rapporteringen oppleves som enkel.

De gode nyhetene er at det finnes flere gode løsninger som hjelper deg med nettopp dette: korrekte rapporter, på oppdatert data, når du trenger det.

Kjente utfordringer knyttet til HR-rapportering

ikon

Data er tilgjengelig, men på ulike steder i HR-løsningen, eller i ulike HR-systemer

ikon

Du vet hva du vil rapportere på, men ikke hvordan du skal gå frem

ikon

For å kombinere lønns- og HR-data må det programmering til

Alt innen HR – fra Sariba

Vi i Sariba ønsker å tilby deg hele spekteret innen HR, og for å gjøre dette på den mest optimale måten, har vi knyttet til oss flere ulike samarbeidspartnere. Slik tilbyr vi deg akkurat det du har behov for, for å få tatt ut de essensielle HR-rapportene, basert på oppdatert data, akkurat når du trenger det.

Med dette som bakteppe, tilbyr vi deg som har et utvidet rapporteringsbehov, flere ulike ad-on verktøy for effektiv rapportering. Dette kommer i tillegg til de svært gode rapportene som allerede finnes i SAP HR og SAP SuccessFactors. Løsningene lar deg skreddersy din bedriftens rapporter, og gjør det enkelt for deg å rapportere på det detaljnivået du har behov for.

Velg en rapporteringsløsning som gir deg full kontroll

Innen HR-rapportering har vi knyttet til oss tre svært gode samarbeidspartnere;

Dette er bedrifter som har både lang og dyp erfaring innen HR-rapportering, og som har fantastisk gode ad-onprodukter for rapportering i SAP HR og SAP SuccessFactors.

La oss hjelpe deg med å kartlegge dine rapporteringsbehov, og sammen finner vi ut av hvilke løsning som er den aller beste for nettopp deg og din bedrift.