Attraktive arbeidsopplevelser

Å skape en attraktiv arbeidsopplevelse (Employee Experience) for ansatte handler om å aktivere organisasjonen rundt et tankesett hvor medarbeidere er «kunde» like mye som ansatt. Det er et strategisk valg man tar som organisasjon, og det handler ikke bare om HR, selv om det er et kjerneområde hos HR. Arbeidsopplevelser skapes av organisasjonen som en helhet:

  •  Organisasjonens struktur og verdikjede
  • Teamet og kollegaer
  • Linjeledere og sjefer
  • Organisasjonskulturen –
  • Prosesser
  • Det sosial, fysiske, mentale og virtuelle arbeidsmiljøet

Vi kan helt sikkert legge til ting, for arbeidsopplevelse er alt som påvirker hode og hjerte hos den ansatte og som leder til en oppfattelse av «jobben». Det er egentlig en veldig individuell sak, fordi alle ansatte har ikke samme behov, verdisyn eller preferanser.

Arbeidsopplevelse
Figurer HR tjenester sporsml

vi hjelper deg å utvikle en tydelig strategi og et program for lytting

De fleste organisasjoner som aktivt jobber med arbeidsopplevelse fokuserer på medarbeiderundersøkelser. Vi i Sariba synes også at undersøkelser er både viktig og bra, men for at det skal lede til en god arbeidsopplevelse kreves en tydelig lyttestrategi, bygget rundt smart teknologi og integrator med HR-systemer og -prosesser.

Tradisjonelle lytteverktøy, som medarbeiderundersøkelser og pulsundersøkelser, har klare fordeler, men også klare utfordringer; Medarbeiderundersøkelser kan fort oppfattes som tunge med veldig mange generelle tema. Det er ofte ikke tydelig nok hvem som har handlingsansvaret i etterkant av undersøkelsen.  Pulsundersøkelser er bra for å sjekke tempen, men kan fort bli for overfladisk til å gi den verdien organisasjonen trenger for å skape en attraktiv arbeidsplass.

I Sariba vil vi at lyttingen skal være fleksibel, og treffe spikeren på  hodet hver gang – som en integrert og smart del av HR-teknologi, HR-prosesser og HR-tjenester. Vi skal lytte til alt det samme som gjøres in en medarbeider undersøkelse, men visjonen er at det gjøres naturlig til rett sted og rett tid – og ikke minst, at feedback fra medarbeidere treffer den som har ansvaret for handling. Vi kaller dette «mikrolytting».

Mønster

vi hjelper deg med å Sette lytteprogrammet i kontekst med din hr-strategi

Det å skape attraktive arbeidsopplevelser for ansatte er ikke bare en «HR-ting». For at arbeidsopplevelsen og medarbeiderundersøkelser skal skape verdi, og være alles redskap, må lytteprogrammet være integrert med HR og organisasjonens tjenesteleveransemodell, og sitte i hjertet av HR-strategien. På denne måten forstår organisasjonen både hva det er, hvordan vi oppnår det og hvem som er eieren.

Design uten navn 4
sporsmalstegn

vil du vite mer?

Lær mer om våre Lytteverktøy og metoder