HVA TENKER DU NÅR VI SIER GDPR og HR?

Har du full kontroll, eller synes du det er utfordrende? Det har gått noen år siden GDPR-reglene ble implementert, og selv om vi regner med at du har god kontroll, trenger det ikke å bety at du synes det er enkelt å håndtere.

Heldigvis finnes det god systemstøtte for håndtering av dette, systemstøtte som gjør at du kan være trygg på at regelverket både følges og håndteres, til enhver tid.

Alt innen HR – fra Sariba

Vi i Sariba ønsker å tilby deg hele spekteret innen HR, og for å dekke ditt behov knyttet til datakontroll, har vi både utviklet egne løsninger og knyttet til oss flere gode samarbeidspartnere. Sammen tilbyr vi deg alt det du trenger for å dekke dine GDPR-behov, uavhengig av om du jobber i et stort eller et litt mindre selskap.

Hvilke GDPR produkter trenger du
Last ned din miniguide her

Kjente utfordringer knyttet til GDPR og HR

Kort oppsummert handler personvernloven om at du må ha kontroll på mengden personopplysninger som er samlet inn, og omfanget av dette. Du må også ha kontroll på hvor lenge dokumentene har vært lagret, samt hvor lenge du har lov til å lagre det. Til sist må du også ha kontroll på hvem som til enhver tid har tilgang til de ulike dokumentene.

Hvordan påvirker egentlig GDPR, HR?

GDPR-regelverket kommer med en rekke omfattende regler om hva som er lov – og om hva som ikke er lov. Dette påvirker hvordan HR kan jobbe med data:

 • Krav til behandlingsgrunnlag/hjemmel
 • Dataminimeringsprinsipp – hva er nødvendig å lagre?
 • Tilgangsbegrensning – hvem skal kunne se hva?
 • Krav til sletting – kan du beholde alt?
 • Plikt til å informere/gi innsyn

I tillegg kommer regelverket med en rekke krav til dokumentasjon:

 • Du må kunne vise at du overholder loven
 • Du må beskrive hva som gjøres, og hvorfor det gjøres
 • Du må utvikle retningslinjer/policies
 • Du må sørge for at du har databehandleravtaler og avtaler om overføring av informasjon til utlandet

Til sist kommer GDPR med krav til både konfidensialitet, integritet og riktighet.

HVORDAN FÅ ORDEN PÅ ALT DETTE?

GDPR kan virke stort og omfattende, men det er ikke uoverkommelig. Vår anbefaling når det kommer til GDPR og HR er at du starter med følgende punkter:

 • Du må kartlegge hva som gjøres
 • Finnes det behov for endringer?
 • Du må både vedta og innføre rutiner og regler
 • Du må utarbeide dokumentasjon
 • Slå sammen alle prosessene, for eksempel i en personvernhåndbok

Så enkelt – så omfattende.

FULL KONTROLL PÅ DINE HR-DATA

For å få full kontroll på dine HR-data tilbyr vi deg følgende:

 • Rapporter – gir deg kontroll på mengden innsamlede personopplysninger
 • Sletteprogrammer – Lar deg enkelt slette de dataene du ikke lenger kan, og skal oppbevare
 • Et digitalt personalarkiv – gir deg trygghet på at data lagres trygt
 • Program for autorisasjoner – gir deg trygghet på at kun de som skal se dataene, kan se dataene
 • Logging av behandlede data – gir deg oversikt over omfang av de behandlete data

La oss hjelpe deg med å kartlegge dine GDPR-behov, og sammen finner vi ut av hvilke løsning som er den aller beste for nettopp deg og din bedrift.