Har du full kontroll över din HR-huvuddata?

Ikonen

Är HR-data lätt tillgänglig i en lättanvänd och intuitiv lösning?

Se

Är informationen du behöver lättillgänglig på mobil, surfplatta och dator?

Ikonen

Har din huvuddatalösning enkla och användarvänliga processer för HR, så att rätt information registreras en gång och automatiskt återanvänds där det behövs?

Smidig, användarvänlig och helt integrerad? 

Att ha ett smidigt, användarvänligt och helt integrerat HR-masterdatasystem kommer utan tvekan att underlätta det dagliga arbetet för alla som arbetar inom HR.  

Vi ser ofta att företag inte har full överblick över sin masterdata, och det finns flera skäl till detta. Det är mycket vanligare än man skulle kunna tro att medarbetardata finns i olika system, och vi ser också att pappersarkiv fortfarande används. Detta gör det naturligtvis svårt för chefer och HR att se hela bilden, och att ta ut bra rapporter blir en tidskrävande och svår uppgift.

Dessutom är det ofta så att anställda inte har en översikt över vilken data som lagras om sig själva, och de har inte heller möjlighet att uppdatera detta på egen hand. När systemen inte heller är användarvänliga eller tillgängliga på mobil och surfplatta innebär detta en extra och onödig påfrestning för HR-avdelningar runt om i landet. Genom att använda ett gediget HR-masterdatasystem involverar du hela organisationen och frigör värdefull tid för din HR-avdelning och dina chefer.

Istället för att spendera tid på att hantera data kan de ha fullt fokus på vad som verkligen är viktigt; människor.

Kända utmaningar relaterade till HR-huvuddata
 • Medarbetardata finns i olika system, vilket resulterar i en saknad helhetsbild
 • Chefen har inte fullständig överblick över data för sina anställda
 • Anställda vet inte vilka uppgifter som registreras om sig själva
 • Tillgänglig data kan inte visas på mobilen
 • Det system som används är inte användarvänligt
 • Underlåtenhet att grafiskt representera organisationsschemat resulterar i en saknad helhetsbild
Välj ett system som ger dig fullständig kontroll

Genom att samla in alla huvuddata i ett system kommer du att ta itu med själva roten till huvuddataproblemet.

Du får möjlighet att behandla stora mängder data, samtidigt som du tar hänsyn till sekretessreglerna. En annan effekt som övergripande huvuddata ger är hög datakvalitet, vilket i sin tur ger dig en korrekt rapporteringsgrund. Låter bra, eller hur? Sammantaget kommer du att ha möjlighet att fatta välgrundade beslut, beslut baserade på aktuella och korrekta medarbetaruppgifter.

Så här kommer ett smidigt huvuddatasystem att påverka det dagliga arbetet:
 • HR-data är lättillgänglig i en lättanvänd lösning.
 • Chefer kan både visa och uppdatera data om sina anställda via mobil, surfplatta eller dator.
 • Anställda kan enkelt visa och uppdatera data om sig själva på mobil, surfplatta eller dator.
 • Enkla och användarvänliga processer för HR. Rätt information registreras en gång och återanvänds automatiskt där det behövs
 • Godkännanden sker online 
 • Godkännanden loggas
 • Systemet skickar ut relevanta påminnelser så att saker inte glöms bort.

SAP SuccessFactors Employee Central - HR-masterdatasystem för framtiden

SAP SuccessFactors Employee Central är en molnbaserad plattform som ger dig fullständig kontroll över företagets huvuddata. Här kan medarbetarna enkelt få en överblick över frånvaro, övertid, lön och avtal, samtidigt som de kan uppdatera personuppgifter utan att behöva gå via HR-avdelningen.

En annan stor fördel med SAP SuccessFactor's Employee Central är att det ger dig full insyn i hela din personalstyrka och att du kan kombinera medarbetardata med finansiell och operativ information från externa system. Detta ger dig en helhetssyn som gör det lättare att fatta bra beslut som skapar tillväxt.

Modulen har ett mycket användarvänligt gränssnitt och många smarta funktioner som bland annat hjälper HR-avdelningen att få en bättre överblick och mycket enklare rapporteringsmöjligheter.

Dessa vinster är lätt tillgängliga när du använder Employee Central:

 • Ökad prestanda med upp till 25%
 • Ökat engagemang med upp till 58%
 • Minskad omsättning med upp till 50%
Använder du redan SAP HCM?

Då vet du att du har valt ett robust och pålitligt HR-system. Vi på Sariba har arbetat med SAP HCM i över två decennier och kan med handen på våra hjärtan säga att vi är bland de allra bästa inom detta område. Vi hjälper dig mer än gärna att både underhålla och vidareutveckla ditt SAP HCM-system, och när du någon gång är redo att gå in i molnet och till SAP SuccessFactors kan du vara säker på att vi kommer att vägleda dig säkert in i hamn.

SAP HCM Human Resources kan integreras med alla andra moduler under SAP-paraplyet, så att relevant information kan samlas in för flera olika processer - utan att behöva registrera informationen flera gånger. Detta minskar risken för både felregistrering och manuella fel och bidrar till att effektivisera ditt företags HR-processer.