Sekretess och ansvarsfriskrivning

Sekretesspolicy

Vi respekterar integriteten för webbplatsbesökare och ser till att de personuppgifter du tillhandahåller behandlas konfidentiellt. Behandlingen av personuppgifter sker på ett sätt som uppfyller kraven i personuppgiftslagen.

Marknadsföring

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. För marknadsföring av våra tjänster/produkter och information om vår verksamhet samlar vi in och lagrar personuppgifter för bland annat nyhetsbrev, Google Adwords och annonsering på sociala medier. Behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte sker på grundval av ett avtal med dig, ett berättigat intresse vi har eller vi har fått ditt samtycke. Vi använder personuppgifter för att förse dig med till exempel följande tjänster, beroende på ditt avtal med oss eller vad du har samtyckt till:

Nyhetsbrev

Används för att marknadsföra våra tjänster/produkter och informera om vår verksamhet. Alla utskick innehåller en länk för att avsluta prenumerationen. För detta använder vi e-postadresser och namn, och ibland kommer vi också att känna till dina intressen och din plats.

Sociala medier

Vi kan använda Facebook, LinkedIn och andra sociala medier för att marknadsföra våra tjänster/produkter. Oftast kommer vi inte att använda dina personuppgifter för sådana ändamål, men där vi gör det kommer vi bara att dela namn, e-postadresser och i vissa fall mobilnummer med dessa aktörer. Vår webbplats kan innehålla knappar för att dela innehåll på sociala medier. Dessa knappar skapas med kod som tillhandahålls av själva kanalen. Denna kod lämnar en cookie i din webbläsare om du inte har stängt för sådan användning. Läs gärna mer om integritet på Facebook, Instagramoch YouTube. Tänk på att du kan hantera din egen relation och behandlingen av dina personuppgifter de gör direkt med dessa aktörer.

Google AdWords

Används för att marknadsföra våra tjänster/produkter i Googles annonsnätverk. Cookien på vår webbplats ger oss insikt i hur besökare använder webbplatsen etc., via Google Adwords-annonser. Denna information kommer att användas för optimering och för att erbjuda dig mer relevanta annonser i framtiden. Du kan läsa mer om cookies längre ner i denna sekretesspolicy.

Vår webbplats

Används för att ge information om våra tjänster/produkter och informera om vår verksamhet. På vår hemsida registreras allmän information om besökarna. I detta sammanhang registreras i synnerhet datorns IP-adress, användarnamn, besökstid och data från besökarens webbläsare.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att spåra hur besökare använder vår webbplats och hur effektiva våra digitala annonser på Google Adwords eller andra digitala kanaler är. Läs Googles sekretess- eller annan informationspolicy samt specifik information om Google Analytics.

Återmarknadsföring

Kan användas om du har tillåtit sådana cookies i din webbläsare. Denna typ av reklam gör det möjligt att visa specifika annonser för besökare som har lämnat cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om cookies längre ner i denna sekretesspolicy. Andra marknadsföringstjänster kan användas. I händelse av detta kommer vi att ge dig information om detta och inhämta ditt samtycke innan du använder dina redan registrerade personuppgifter.

Cookies

Vi använder cookies. En cookie är en liten fil som innehåller data från denna webbplats och lagras av webbläsaren på hårddisken på din dator. Vi använder cookies för att komma ihåg dina inställningar och preferenser. Du kan inaktivera cookies via din webbläsare.

Via vår webbplats placeras cookies av det amerikanska företaget Google, som en del av deras "Analytics"-tjänst. Vi använder denna tjänst för att hålla reda på och få rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Google kan överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Vi har inget inflytande över detta.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig i marknadsföringssyfte?

Vi behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att förse dig med ovanstående tjänster, och vi kommer att inhämta ditt samtycke där vi inte har någon annan grund för att använda dina uppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter med omsorg, och vi väljer våra partners noggrant och förväntar oss att de också ger god och säker integritet. Du har rätt att veta vem som tar emot dina personuppgifter och vilka.

Grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna i ovanstående tjänster är antingen genom ett avtal med dig, ett berättigat intresse vi har eller att vi har fått ditt samtycke. Om tjänsten ska användas av barn under 13 år krävs samtycke från vårdnadshavare.

Sekretesskontakter

Vi respekterar våra kontaktpersoners integritet. Behandlingen av personuppgifter sker på ett sätt som uppfyller kraven i personuppgiftslagen.

En fullständig beskrivning av vår integritetspolicy hittar du här:

Sekretess - Kontakter

Ansvarsförklaring

På Sariba strävar vi efter att hålla innehållet på våra webbplatser så uppdaterat och korrekt som möjligt. Viss information kan dock vara ofullständig, felaktig eller inte uppdaterad. Sariba tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnanden i informationen. Alla beslut du fattar baserat på informationen på Saribas webbplats är på egen risk. Sariba eller dess dotterbolag tar inget ansvar för någon förlust eller skada av något slag som kan uppstå till följd av användningen av vår webbplats, eller någon information som finns däri.

Informationen på vår webbplats är inte ett bindande erbjudande till våra besökare, och vinster som tillhandahålls är endast information baserad på våra erfarenheter, information från våra partners och / eller uppskattningar. 

Sariba ansvarar inte för några felaktigheter eller utelämnanden i den information som anges på webbplatsen. Felaktig information eller brister på webbplatsen ger dig inte rätt till ekonomisk ersättning.

www.sariba.com kan innehålla länkar till andra webbsidor utanför Saribas kontroll. Sariba publicerar sådana länkar för att hjälpa våra besökare att hitta mer information inom specifika områden. Vi på Sariba kan inte garantera att sådan länkad information är korrekt, relevant, aktuell eller fullständig.

Referenser till någon kommersiell produkt, process eller tjänst, eller användning av industri, företag eller juridisk person på alla Saribas webbplatser, är endast i informations- och servicesyfte till webbplatsbesökare och innebär inte något godkännande eller godkännande eller godkännande från Saribas sida.