Etiska riktlinjer i Sariba

Alla aspekter av Saribas verksamhet bygger på erkännandet av de grundläggande rättigheter och friheter som tillhör alla människor i världen. Saribas åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna sträcker sig till den egna verksamheten, men även till den verksamhet som bedrivs av leverantörer och affärspartners.

Den 1 juli 2022 införde Norge lagen om öppenhet (lagen om öppenhet i näringslivet och arbete med grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor) som har följande mål:

"Lagen syftar till att främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständigt arbete vid produktion av varor och tillhandahållande av tjänster samt att säkerställa allmänhetens tillgång till information om hur företagen hanterar negativa effekter på grundläggande mänskliga rättigheter och anständigt arbete."

Med detta i åtanke delar vi med oss av vår uppförandekod.

Vill du veta mer?

Ladda ner dokumentet "uppförandekod", där vi beskriver hur vi arbetar med etiska riktlinjer i Sariba. Du är naturligtvis också välkommen att Ta kontakt om du har fler frågor.

Uppförandekod 1
LADDA NER HÄR