Attraktiva arbetsupplevelser

Att skapa en attraktiv Employee Experience för de anställda handlar om att aktivera organisationen kring ett tankesätt där de anställda är "kunder" lika mycket som anställda. Det är ett strategiskt val man gör som organisation och det handlar inte bara om HR, även om det är ett centralt område på HR. Arbetsupplevelser skapas av organisationen som helhet:

  •  Organisationens struktur och värdekedja
  • Teamet och kollegorna
  • Linjechefer och chefer
  • Organisationskultur -
  • Processer
  • Den sociala, fysiska, mentala och virtuella arbetsmiljön

Vi kan säkert lägga till saker, för arbetslivserfarenhet är allt som påverkar huvudet och hjärtat på medarbetaren och som leder till en uppfattning om "jobbet". Det är egentligen en väldigt individuell fråga, eftersom inte alla anställda har samma behov, värderingar eller preferenser.

Arbetserfarenhet
Siffror HR tjänster spår

vi hjälper dig att ta fram en tydlig strategi och ett lyssnande program

De flesta organisationer som arbetar aktivt med arbetslivserfarenhet fokuserar på medarbetarundersökningar. Vi på Sariba anser också att undersökningar är både viktiga och bra, men för att de ska leda till en bra arbetsupplevelse krävs en tydlig strategi för att lyssna, som bygger på smart teknik och integreras med system och processer på HR.

Traditionella lyssningsverktyg, som medarbetarundersökningar och pulsmätningar, har tydliga fördelar, men också tydliga utmaningar; Medarbetarundersökningar kan snabbt upplevas som tunga med väldigt många generella ämnen. Det är ofta inte tillräckligt tydligt vem som är ansvarig för åtgärden efter utredningen. Pulsmätningar är bra för att kontrollera temperaturen, men kan snabbt bli för ytliga för att ge det värde organisationen behöver för att skapa en attraktiv arbetsplats.

På Sariba vill vi att lyssnandet ska vara flexibelt och träffa rätt varje gång - som en integrerad och smart del av HR teknik, HR processer och HR tjänster. Vi kommer att lyssna på alla samma saker som görs i en medarbetarundersökning, men visionen är att det sker naturligt på rätt plats och vid rätt tidpunkt - och inte minst att feedback från medarbetarna når fram till den person som är ansvarig för åtgärder. Vi kallar detta för "mikrolyssning".

Vi hjälper er att sätta lyssningsprogrammet i samband med er strategi hr.

Att skapa attraktiva arbetsupplevelser för medarbetarna är inte bara en "HR-grej". För att arbetsupplevelsen och medarbetarundersökningarna ska ge mervärde och vara allas verktyg måste lyssningsprogrammet integreras med HR och organisationens tjänsteleveransmodell samt vara en central del av HR-strategin. På så sätt förstår organisationen vad det är, hur vi uppnår det och vem som äger det.

Design utan namn 4
frågetecken

vill du veta mer?

Läs mer om våra lyssningsverktyg och metoder