Attraktiva arbetsupplevelser

Att skapa en attraktiv arbetsupplevelse (Employee Experience) för anställda handlar om att aktivera organisationen kring ett mindset där medarbetarna är "kunder" lika mycket som anställda. Det är ett strategiskt val man gör som organisation och det handlar inte bara om HR, även om det är ett kärnområde inom HR. Arbetslivserfarenheter skapas av organisationen som helhet:

  •  Organisationens struktur och värdekedja
  • Teamet och kollegorna
  • Linjechefer och chefer
  • Organisationskultur -
  • Processer
  • Den sociala, fysiska, mentala och virtuella arbetsmiljön

Vi kan säkert lägga till saker, för arbetslivserfarenhet är allt som påverkar huvudet och hjärtat på medarbetaren och som leder till en uppfattning om "jobbet". Det är egentligen en väldigt individuell fråga, eftersom inte alla anställda har samma behov, värderingar eller preferenser.

Arbetserfarenhet
Siffror HR-tjänster frågor

vi hjälper dig att ta fram en tydlig strategi och ett lyssnande program

De flesta organisationer som aktivt arbetar med arbetslivserfarenhet fokuserar på medarbetarundersökningar. Vi på Sariba tycker också att forskning är både viktigt och bra, men för att det ska leda till en bra arbetserfarenhet krävs en tydlig lyssningsstrategi, uppbyggd kring smart teknik och en integratör med HR-system och processer.

Traditionella lyssningsverktyg, som medarbetarundersökningar och pulsmätningar, har tydliga fördelar, men också tydliga utmaningar; Medarbetarundersökningar kan snabbt upplevas som tunga med väldigt många generella ämnen. Det är ofta inte tillräckligt tydligt vem som är ansvarig för åtgärden efter utredningen. Pulsmätningar är bra för att kontrollera temperaturen, men kan snabbt bli för ytliga för att ge det värde organisationen behöver för att skapa en attraktiv arbetsplats.

På Sariba vill vi att lyssnandet ska vara flexibelt, och slå huvudet på spiken varje gång – som en integrerad och smart del av HR-teknik, HR-processer och HR-tjänster. Vi ska lyssna på allt som görs i en medarbetarundersökning, men visionen är att det görs naturligt på rätt plats och i rätt tid – och inte minst att feedback från medarbetarna träffar den handlingsansvarige. Vi kallar detta "mikrolyssnande".

vi hjälper dig att sätta lyssningsprogrammet i ett sammanhang med din HR-strategi

Att skapa attraktiva arbetsupplevelser för anställda är inte bara en "HR-grej". För att arbetslivserfarenhet och medarbetarundersökningar ska skapa värde, och vara allas verktyg, måste lyssningsprogrammet integreras med HR och organisationens tjänsteleveransmodell och vara i centrum för HR-strategin. På så sätt förstår organisationen både vad det är, hur vi uppnår det och vem som är ägaren.

Design utan namn 4
frågetecken

vill du veta mer?

Läs mer om våra lyssningsverktyg och metoder