Dags att sätta lärandet i fokus?

Inlärning. Vilka associationer ger det här ordet dig? Är det tråkigt och gediget, eller är det spännande och fullt av möjligheter? Att ha en bra inlärningsplan som stöds av ett bra system kommer att ge kompetensutveckling ett lyft i ditt företag och lära sig den uppmärksamhet den förtjänar. Har du funderat på hur viktigt lärande är, för dig, dina medarbetare och för ditt företags vidareutveckling? Organisationer som anammar lärande som en del av sin företagskultur överträffar sina konkurrenter både genom att attrahera de bästa talangerna och genom att uppnå bättre resultat.

Underlätta den nya generationen anställda

Dessutom är generation Z på full fart in i arbetslivet och den här generationen har helt andra förväntningar på både hur lärande ska gå till och vilka utvecklingsmöjligheter de vill ha från en arbetsgivare. Om du vill attrahera den nya generationen medarbetare är det viktigt att du underlättar både deras önskemål och behov. Så vad säger du? Är det dags att sätta lärandet i fokus?

LÄRA SIG MER OM SAP INLÄRNING

Kända utmaningar relaterade till lärande i företag

Att kompetensutveckling är viktigt är de flesta överens om, men det finns fortfarande en rad utmaningar kopplade till ämnet.

Kända utmaningar relaterade till lärande i företag

Att kompetensutveckling är viktigt är de flesta överens om, men det finns fortfarande en rad utmaningar kopplade till ämnet.

Översikt saknas

  • Interna kurser finns på flera olika webbplatser, eller i flera system
  • Du saknar en översikt över kurser, program och certifieringar, och vilka fördelar dessa kommer att medföra för företaget och medarbetaren

Brist på uppföljning:

  • Många av dina medarbetare har gått kurser, men vem har gått kurserna? När var det, och hur gick det? Behöver kursen förnyas, och i så fall, hur följer vi upp detta?
  • Det finns inget samband mellan de anställdas roll och vilka kurser de ska gå.

Brist på tillgänglighet

  • Kurserna är inte tillgängliga på de plattformar som medarbetarna vill använda, vilket gör att det känns tidskrävande att gå och slutföra kurser
1 1
2 1
3 1

VÄLJ EN MODERN LÄRANDEPLATTFORM

Genom att välja en modern lärplattform gör du inlärningsprocessen enklare, mer relevant och personlig. Se till att dina medarbetare har tillgång till kurser, program och certifieringar som är viktiga för utvecklingen i deras roll i företaget och välj en lösning som gör kurser och kompetensutveckling tillgängliga på de plattformar som dina medarbetare använder.

Genom att välja rätt lärplattform ser du till att lärandet sker oftare och att resultaten faktiskt kan mätas.