Hvorfor Learning med SAP SuccessFactors? 

ikon

Intuitiv og smidig løsning

ikon

Tilgjengelig på mobil, nettbret, pc

ikon

Velprøvd, pedagogisk og brukervennlig

På tide å sette læring i fokus?

Læring. Hvilke assossiasjoner gir dette ordet deg? Er det kjedelig og traust, eller er det spennende og fult av muligheter? Å ha en god plan for læring støttet av et godt system, vil gi kompetanseutvikling en boost i din bedrift, og læring den oppmerksomheten den fortjener. Har du tenkt på hvor viktig læring er, for deg, dine medarbeidere og for videreutvikling av selskapet ditt? Organisasjoner som omfavner læring som en del av sin bedriftskultur, utklasser sine konkurrenter både ved å tiltrekke seg de beste talentene og ved å oppnå bedre resultater.

I tillegg er det slik at generasjon Z er på full fart inn i arbeidslivet, og denne generasjonen har helt andre forventinger til både hvordan læring skal foregå og hvilke utviklingsmuligheter de ønsker seg hos en arbeidsgiver. Hvis du ønsker å tiltrekke deg den nye generasjonen arbeidstakere er det viktig at du tilrettelegger for både deres ønsker og behov.

Så, hva sier du? Er det på tide å sette læring i fokus?

Kjente utfordringer knyttet til læring i bedrifter

De fleste er enige om at kompetanseutvikling er viktig, men det finnes likevel en rekke utfordringen knyttet til temaet: 

ikon

Manglende oversikt

 • Interne kurs befinner seg på flere ulike nettsteder, eller i flere systemer
 • Du mangler oversikt over kurs, programmer og sertifiseringer, og hvilke fordeler disse vil gi selskapet og den ansatte
ikon

Mangel på oppfølging:

 • Mange av dine ansatte har fullført kurs, men hvem har tatt kursene? Når var det, og hvordan gikk det? Må kurset fornyes, og hvordan følger vi i så fall opp dette?
 • Det er ingen sammenheng mellom rollen til de ansatte og hvilke kurs de bør ta. 
ikon

Manglende tilgjengelighet

 • Kursene er ikke tilgjengelig på de plattformene de ansatte ønsker å benytte, noe som fører til at det oppleves som tidkrevende å gjennomføre kurs

Velg et en moderne læringsplattform

Ved å velge en moderne læringsplattform gjør du læringsprosessen enklere, mer relevant og personlig. Sørg for at dine ansatte får tilgang til kurs, program og sertifiseringer som er viktig for utvikling i deres rolle i bedriften, og velg en løsning som gjør at kurs og kompetanseutvikling er tilgjengelig på de plattformene dine ansatte bruker.

Ved å velge den riktige læringsplattformen sørger du for at læring skjer oftere, og at resultatene faktisk kan måles.

HR-Tjenester

Slik vil en smidig læringsløsning påvirke din bedrift

Ledere får god oversikt
 • Hvilke kurs, program og sertifiseringer har mine medarbeidere deltatt på?
 • Hva ble resultatet?
 • Hvor mange sertifiserte har vi innen de ulike områdene?
 • Hvilke kurs må gjennomføres innen gitte frister?
Medarbeidere får kontroll på egen kompetanseutvikling
 • Hvilke kurs, program og sertifisering er tilgjengelige?
 • Hva passer for min rolle?
 • Hvilke kompetanse mangler jeg, og hvilke er jeg interessert i å videreutvikle
 • Har jeg sertifikater som utgår på dato?
Forenkle og reduser administrative kostnader

Knytt kurs, programmer og sertifiseringer til stillinger, til gitte deler av din organisasjon, til heltidsansatte, til deltidsansatte, eller til eksterne. På denne måten sørger du for at riktig person, får riktig kurs, til rett tid.

Et godt læringssystem hjelper deg med å tilordne kurs, programmer og sertifiseringer til de rette personene, og angir tidsfrister for når kurs skal gjennomføres. Ved å velge det rette læringssystemet kan du også sørge for at dette skjer automatisk – fantastisk, ikke sant?

SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Learning

SAP SuccessFactors Learning er løsningen som hjelper deg med å opprette en komplett læringsstrategi tilpasset deg og din bedrifts mål. På denne måten sikrer du kontinuerlig utvikling av de ansatte i din bedrift – uten at det krever uhensiktsmessig mye tid og ressurser. SuccessFactors Learning er et smart, pedagogisk og brukervennlig system, som håndterer hele din bedrifts kurstilbud og tilbyr støtte for både e-læring, klasseromsopplæring, virtuell instruktørundervisning, on-the-job training, programmer, sertifiseringer, samarbeid og nettverksbygging. SuccessFactors Learning gir deg også mulighet til å dele læring med samarbeidspartnere, kunder, franchisetakere og andre eksterne målgrupper, på en enkel og intuitiv måte. 

Når du tar i bruk løsningen, vil du kunne glede deg over reduserte kostnader knyttet til både innholdsforvaltning og administrasjon av kurstilbudet. Løsningen samler alle kurs på en og samme plattform, en plattform som er tilgjengelig på både pc, mobil og nettbrett. Det vil si at kursene er tilgjengelige for dine medarbeidere, der de er, og på de plattformene de foretrekker å bruke.

Trenger du å regulere, kvalifisere eller sertifisere ansatte i bedriften, sørger SAP SuccessFactors Learning for at du enkelt kan automatisere disse prosessene og samtidig sikre at all opplæring skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Løsningen kommer også med gode verktøy for analyse, slik at du tydelig kan se virkningen av dine læringsprogrammer. Løsningen er en del av SAP SuccessFactors HCM suite og kan brukes selvstendig eller som en integrert en del av din talentstyringsstrategi.

Disse gevinstene er lett tilgjengelig når du tar i bruk SAP SuccessFactors Learning:

 • 17 % høyere produktivitet
 • 20 % høyere salg
 • 21 % høyre lønnsomhet
 • 10 % bedre kundemåltall
Bruker du allerede SAP HCM?

Da vet du at har du valgt et robust og driftssikkert HR-system. Vi i Sariba har jobbet med SAP HCM i over to tiår, og kan med hånden på hjertet si at vi er blant de aller beste innen dette fagfeltet. Vi hjelper deg mer enn gjerne med å både vedlikeholde og videreutvikle sitt SAP HCM system, og når du på et tidspunkt er klar for å ta steget over i skyen og til SAP SuccessFactors, kan du være trygg på at vi loser deg trygt i havn.