Varför välja uppföljning av sjukfrånvaro från Sariba Care?

Smart

Du får en automatiserad lösning som guidar dig genom hela processen; steg för steg

Ikonen

Du får en beprövad, pedagogisk och användarvänlig lösning

Ikonen

Du får en lösning som uppdateras regelbundet enligt regeringens krav

Hur följer man upp sjukfrånvaro hos dig?

Det kommer alltid att vara så att anställda blir både sjuka och sjukskrivna, men har du tänkt på att din hantering av detta spelar en viktig roll för arbetsmiljön i ditt företag och att det även får ekonomiska konsekvenser?

Att ha bra koll på sjukfrånvarouppföljningen är därför en mycket viktig uppgift, men eftersom processen kan vara lång och upplevas som tung och krävande är det inte alltid att kvaliteten är så bra som den kunde ha varit. Vår erfarenhet pekar på att det finns mycket osäkerhet kring uppföljning av sjukskrivna; n år ska du börja? Vad ska du göra först? Vilka blanketter ska du skicka vart? Och inte minst när? En erfarenhet många har är att maxdatumet ibland kommer lite abrupt

Den goda nyheten är att det finns en lösning som automatiserar processen och guidar dig säkert genom alla steg. På så sätt ser du till att dina anställda återgår till arbetet snabbare och hälsosammare. Bra för medarbetaren, bra för ekonomin och bra för arbetsmiljön. Låter bra, eller hur?

Kända utmaningar i samband med uppföljning av sjukfrånvaro

 • Chefer känner inte till processen i samband med uppföljning av sjuka medarbetare tillräckligt bra
 • Chefer saknar verktyg för uppföljning av sjuka medarbetare
 • Uppföljningsverktyget för sjukfrånvaro har inga varningar om vad som ska följas upp när
 • HR har inte tillgång till de verktyg de behöver för att kontrollera uppföljningen och kan därför inte ge nödvändigt stöd till cheferna
 • Sjukfrånvaro medför stora kostnader för verksamheten
 • Sjukfrånvaro kan ha många orsaker

Välj ett system som ger dig fullständig kontroll. På hela processen.

Välj en lösning som guidar dig genom alla steg i sjukskrivningsprocessen, från A till Ö, och se till att medarbetaren känner sig omhändertagen under hela sjukfrånvaron. Välj en lösning som ger dig varningar så att du uppfyller deadlines och stöttar dina ledare i den viktiga och utmanande uppgiften, som sjukfrånvarouppföljning kan vara. 

Beräkningar gjorda av NHO visar att den genomsnittliga kostnaden för sjukdom är 2 900 NOK per dag och ersättningen från NAV efter arbetsgivarperioden är 2 400 NOK. Med en minskad sjukfrånvaro kommer ditt företag att uppnå stora kostnadsbesparingar

Välj därför den lösning som tar hand om alla inblandade parter, vilket skapar trygghet i processen, minskar sjukfrånvaro och därmed säkerställer kostnadsbesparingar i ditt företag.

Pusselhälsa - sjukfrånvarouppföljning

Sariba Care – din uppföljningslösning för sjukfrånvaro från A till Ö

Vi på Sariba har tagit fram en lösning som tar hand om just detta, nämligen Sariba Care. Målet är att medarbetaren ska bli väl omhändertagen under sjukperioden, få en bra återgång till arbetsplatsen och så kort sjuktid som möjligt. Bättre uppföljning av sjuka kollegor ger både en säkrare arbetsmiljö och ökat välbefinnande på arbetsplatsen.

Med Sariba Care ger du dina chefer ett mycket bra, skräddarsytt verktyg för att följa upp sina medarbetare under hela sjukdomsperioden. Sariba Care är den enda lösningen på marknaden med ett helautomatiskt rapporteringsverktyg. Lösningen vägleder dina chefer genom sjukskrivningsprocessen och säkerställer att allt sker i enlighet med myndigheternas krav, regler och tidsfrister. Eftersom Sariba Care är en helt integrerad molnlösning kommer du alltid att ha ett system som är uppdaterat enligt gällande lagar och förordningar.

När du använder Sariba Care kommer du att effektivisera sjukdomsuppföljningen i ditt företag, vilket både minskar sjukfrånvaroprocenten och sparar ditt företag betydande kostnader

Varför sjukfrånvaro uppföljning från Sariba Care? 

 

 • Bra och korrekt uppföljning minskar sjukfrånvaron
 •  Är ett beprövat, pedagogiskt och användarvänligt system byggt på SAP SuccessFactors dess plattform
 •  Är en solid lösning som uppfyller regler, lagstadgade krav deadlines, ansvar och uppgifter
 •  Påminner automatiskt chefer när en uppföljningspunkt närmar sig tidsfristen
 •  Är alltid uppdaterad i enlighet med regeringens krav
 •  Ger vägledning och bästa praxis för uppföljning och anpassning av sjukfrånvaro
 •  Stöder elektronisk inlämning av uppföljningsplan till NAV och allmänläkare
 •  Kan konfigureras efter ditt företags specifika behov
 •  Har förebyggande uppföljningsfunktion
 •  Använder frånvaro registrerad i SAP SuccessFactors som grund