bakgrundsgrafik

Arbetar alla dina anställda i samma riktning?

Att få alla medarbetare att arbeta i samma riktning kan vara en utmaning, och att få alla dina anställda att se att ditt företags mål i slutändan också är deras mål är inte alltid lätt. För hur kan vi förvänta oss att en anställd ska se att hens dagliga ansträngningar spelar in i företagets slutliga resultat, om vi inte visar hen? Och hur ofta tänker du egentligen på hur du ska arbeta för att nå de mål du tilldelades i januari?

Att arbeta aktivt med mål- och medarbetarutveckling börjar på toppen, och utan ett bra verktyg kan detta vara ett krävande jobb. Den goda nyheten är att genom enkla steg och en bra lösning sätter ni det både på agendan och motiverar era medarbetare. 

Se det själv: en lösning som låter dig ersätta både papper, Word, Excel och PowerPoint som ett uppföljningssystem. Ett toppmodernt system som guidar dig, dina chefer och dina medarbetare genom mål och utvecklingsprocessen, under hela året. En lösning som sätter kompetens på agendan och som gör att alla jobbar åt samma håll, hela året. Låter bra, eller hur?

ladda ner din guide här ❤️
Guide till motiverade medarbetare

Kända utmaningar inom mål- och medarbetarutveckling

  • Du saknar ett konsekvent systemstöd för processen.
  • Avsikten är god, men uppföljningen blir sporadisk och målen sätts undan.
  • Mål skrivna på papper eller inlästa i ett Excel-ark är svåra att följa upp.
  • Chefer utför processen olika eftersom de saknar en gemensam arbetsmetodik.
  • Få människor har den övergripande översikten över företagets mål, och det är svårt att se hur individens input kan spela roll i det.

När du använder Sap SuccessFactors Mål och medarbetarutveckling, har du möjlighet att skörda följande vinster:

  • 36% lägre omsättning
  • 10% ökat medarbetarengagemang
  • 25% högre resultat per anställd

Låter bra - eller hur?

Välj ett system som visar vägen

Bli av med pappers- och Excel-baserad medarbetarutveckling en gång för alla, samtidigt som du antar ett system som säkerställer att du följer GDPR:s sekretessregler. Välj ett system som låter dig sätta målarbete på dagordningen, varje dag under hela året, så att alla anställda arbetar i samma riktning. Välj också ett system som låter dig motivera och engagera dina anställda genom att ge dem kontinuerlig feedback om det jobb de gör. Se till att organisationens prestationer optimeras genom att få rätt personer att göra rätt saker på rätt sätt.

SAP SuccessFactors Mål och medarbetarutveckling är ett komplett verktyg för prestationshantering som hjälper dig att både ställa in och justera mål för alla anställda. Lösningen är både enkel och intuitiv och inkluderar både målsättning och måluppföljning. Dessutom är den anpassad för både feedback och coaching och hjälper dig att fokusera på målet under hela året, med kontinuerlig uppföljning.

Verktyget ger dig snabbt värdefulla insikter som du kan använda för att optimera prestation både på individnivå och på teamnivå - och för att göra måljusteringar för företaget som helhet. Kort sagt, ger SuccessFactors Performance and Goals dig verktyget så att du alltid vet att alla rör sig i samma riktning.

När du sätter upp nya mål ger verktyget dig rekommendationer om vad som är mest effektivt vid den aktuella tidpunkten. SuccessFactors Performance and Goals levereras med ett målbibliotek som innehåller mer än 500 specifika, mätbara, uppnåeliga och realistiska mål - samtidigt som du får kontinuerliga uppdateringar om medarbetarnas och teamens prestationer och framsteg.