Med mål- och medarbetarutveckling från SAP SuccessFactors får du:

Lära sig

En enkel och intuitiv lösning för mål- och måluppföljning

Ikonen

Tillgång till ett rikt målbibliotek

Ikonen

Tillgång till en väldokumenterad process som gör att du kan sätta målarbete på dagordningen under hela året

Arbetar alla dina anställda i samma riktning?

Att få alla medarbetare att arbeta i samma riktning kan vara en utmaning, och att få alla dina anställda att se att ditt företags mål i slutändan också är deras mål är inte alltid lätt. För hur kan vi förvänta oss att en anställd ska se att hens dagliga ansträngningar spelar in i företagets slutliga resultat, om vi inte visar hen? Och hur ofta tänker du egentligen på hur du ska arbeta för att nå de mål du tilldelades i januari?

Att arbeta aktivt med mål- och medarbetarutveckling börjar på toppen, och utan ett bra verktyg kan detta vara ett krävande jobb. Den goda nyheten är att genom enkla steg och en bra lösning sätter ni det både på agendan och motiverar era medarbetare. 

Se det själv: en lösning som låter dig ersätta både papper, Word, Excel och PowerPoint som ett uppföljningssystem. Ett toppmodernt system som guidar dig, dina chefer och dina medarbetare genom mål och utvecklingsprocessen, under hela året. En lösning som sätter kompetens på agendan och som gör att alla jobbar åt samma håll, hela året. Låter bra, eller hur?

Kända utmaningar inom mål- och medarbetarutveckling

  • Du saknar ett konsekvent systemstöd för processen.
  • Avsikten är god, men uppföljningen blir sporadisk och målen sätts undan.
  • Mål skrivna på papper eller inlästa i ett Excel-ark är svåra att följa upp.
  • Chefer utför processen olika eftersom de saknar en gemensam arbetsmetodik.
  • Få människor har den övergripande översikten över företagets mål, och det är svårt att se hur individens input kan spela roll i det.

Välj ett system som visar vägen

Bli av med pappers- och Excel-baserad medarbetarutveckling en gång för alla, samtidigt som du antar ett system som säkerställer att du följer GDPR:s sekretessregler. Välj ett system som låter dig sätta målarbete på dagordningen, varje dag under hela året, så att alla anställda arbetar i samma riktning. Välj också ett system som låter dig motivera och engagera dina anställda genom att ge dem kontinuerlig feedback om det jobb de gör. Se till att organisationens prestationer optimeras genom att få rätt personer att göra rätt saker på rätt sätt.

Det finns ett antal olika lösningar för mål- och medarbetarsamtal att välja mellan och vi har full förståelse för att det är en omfattande uppgift att sätta sig in i vad de olika systemen innehåller. Vi på Sariba har i över 20 år levererat HR-system till både stora och små företag, inom offentlig och privat sektor och har god erfarenhet av att ge råd till våra kunder. Självklart hjälper vi dig att välja den lösning som är skräddarsydd efter dina behov, både idag och i framtiden.

SAP SuccessFactors Mål och medarbetarutveckling är ett komplett verktyg för prestationshantering som hjälper dig att både ställa in och justera mål för alla anställda. Lösningen är både enkel och intuitiv och inkluderar både målsättning och måluppföljning. Dessutom är den anpassad för både feedback och coaching och hjälper dig att fokusera på målet under hela året, med kontinuerlig uppföljning.

Verktyget ger dig snabbt värdefulla insikter som du kan använda för att optimera prestation både på individnivå och på teamnivå - och för att göra måljusteringar för företaget som helhet. Kort sagt, ger SuccessFactors Performance and Goals dig verktyget så att du alltid vet att alla rör sig i samma riktning.

När du ska förbereda nya mål ger verktyget dig rekommendationer om vad som blir mest effektivt då och där. SuccessFactors Performance and Goals kommer med ett målbibliotek som innehåller mer än 500 specifika, mätbara, uppnåbara och realistiska mål – och samtidigt ger dig löpande uppdateringar om insatser och framsteg hos medarbetare och team. Lösningen är en del av SAP SuccessFactors HCM-svit och kan användas självständigt eller som en integrerad del av din talanghanteringsstrategi.

När du använder Sap SuccessFactors Mål och medarbetarutveckling, har du möjlighet att skörda följande vinster:

  • 36% lägre omsättning
  • 10% ökat medarbetarengagemang
  • 25% högre resultat per anställd

SAP SuccessFactors är ett modulbaserat HR-system. Det betyder att du kan använda den modul som du tror ger dig störst nytta i den situation du befinner dig i dag.

Du vet dock att implementering av flera av modulerna samtidigt kommer att kunna extrahera ännu större vinster än om du implementerar en och en. Ett exempel på detta är Mål- och medarbetaruppföljning och Utveckling och Successionsplanering modulerna. Detta är två olika discipliner, samtidigt som det är två sidor av samma sak.

Utvecklings- och successionsplanering är inte att underlätta för bra människor att sluta, utan att underlätta för dina allra bästa medarbetare att stanna, att de utvecklas och växer med företaget. Det handlar om att skapa en plan för vem som ska fylla kritiska roller i framtiden och det handlar om att motivera dina anställda genom att visa dem vilka karriärmöjligheter som faktiskt finns.

Genom att ha en successionsplan klargör du vilka färdigheter du måste ha för att kvalificera dig för dessa tjänster i framtiden, och genom att lägga till dessa kompetensmål i målarbetet ser du till att detta händer. När du antar Utvecklings- och successionsplanering får du tillgång till en lösning som gör att du kan ställa in mycket bra och riktade utvecklingsplaner med angivna utvecklingsmål för medarbetaren.

Genom att kombinera mål- och medarbetarutveckling med utvecklings- och successionsplanering gör du det möjligt för både ditt företag och dina medarbetare att växa och utvecklas, och att alla går i samma riktning.

Då vet du att du har valt ett robust och pålitligt HR-system. Vi på Sariba har arbetat med SAP HCM i över två decennier och kan med handen på våra hjärtan säga att vi är bland de allra bästa inom detta område. Vi hjälper dig mer än gärna att både underhålla och vidareutveckla ditt SAP HCM-system, och när du någon gång är redo att flytta din lösning till molnet och till SAP SuccessFactors kan du vara säker på att vi kommer att vägleda dig säkert in i hamn.

Ikonen

Ökad prestanda med upp till 25%

Ikonen

Ökat engagemang med upp till 58%

Ikonen

Minskad omsättning
med upp till
50 %

Ikonen

Upp till 59% i tidsbesparingar
i HR-processer