Har du full kontroll på dine HR-masterdata?

ikon

Er HR-data lett tilgjengelige i en brukervennlig og intuitiv løsning?

Se

Er informasjonen du trenger lett tilgjengelig på mobil, nettbrett og pc?

ikon

Har din masterdataløsning enkle og brukervennlige prosesser for HR, slik at rett informasjon blir registrert en gang, og gjenbrukes automatisk der det trengs?

Smidig, brukervennlig og helintegrert? 

Det å ha et smidig, brukervennlig og helintegrert HR-masterdatasystem vil uten tvil gjøre arbeidshverdagen enklere for alle som jobber innen HR. Men har du tenkt på at dette også påvirker resten av bedriften?  

Vi ser ofte at bedrifter ikke har full oversikt over sine masterdata, og det er flere grunner til dette. Det er langt vanligere enn man skulle tro at ansattdata befinner seg i ulike systemer, og vi ser også at papirarkiver fortsatt er i bruk. Dette fører selvsagt til at det er vanskelig for ledere og HR å se hele bildet, og det å ta ut gode rapporter blir en tidkrevende og kronglete oppgave.

I tillegg er det ofte slik at ansatte ikke har oversikt over hvilke data som er lagret om seg selv, og de har heller ingen mulighet til å oppdatere dette på egenhånd. Når systemene også er lite brukervennlige og heller ikke tilgjengelige på mobil og nettbrett, gir dette en ekstra og unødvendig belastning på HR-avdelinger rundt om i landet. Ved å ta i bruk et solid HR-masterdatasystem vil du involvere hele organisasjonen, og frigi verdifull tid for din HR-avdeling og for dine ledere.

I stedet for å bruke tid på å administrere data, kan de ha fult fokus på det som virkelig er viktig; menneskene.

Kjente utfordringer knyttet til HR-masterdata
 • Ansattdata finnes i forskjellige systemer, noe som gir et manglende totalbilde
 • Leder har ikke full oversikt over data for sine ansatte
 • De ansatte vet ikke selv hvilke data som er registrert om seg selv
 • Tilgjengelig data kan ikke vises på mobil
 • Systemet som brukes er lite brukervennlig
 • Manglende grafisk fremstilling av organisasjonskartet gir et manglende helhetsbilde

Ved å samle all masterdata i et system vil du ta tak i selve roten av masterdataproblematikken.

Du får muligheten til å behandle store mengder data, samtidig som du hensyntar reglene for personvern. En annen effekt samlet masterdata gir, er høy datakvalitet som igjen vil gi deg et korrekt rapporteringsgrunnlag. Høres flott ut ikke sant? Alt i alt vil du sitte igjen med muligheten til å ta velinformerte beslutninger, beslutninger basert på oppdatert og korrekte ansattdata.

 • HR-data er lett tilgjengelige i brukervennlig løsning.
 • Leder kan enkelte både se og oppdatere data på sine ansatt via mobil, nettbrett eller pc.
 • Ansatt kan enkelt både se og oppdatere data om seg selv på mobil, nettbrett eller pc.
 • Enkle og brukervennlige prosesser for HR. Rett informasjon blir registrert en gang, og gjenbrukes automatisk der det trengs
 • Godkjenninger skjer elektronisk 
 • Godkjenninger logges
 • Systemet sender ut relevante påminnelser, slik at ting ikke blir glemt.

SAP SuccessFactors Employee Central – HR masterdatasystemet for fremtiden

SAP SuccessFactors Employee Central er en skybasert plattform som gir deg full kontroll over bedriftens masterdata. Her kan medarbeidere enkelt få oversikt over blant annet fravær, overtid, lønn og kontrakter, samtidig som de selv kan oppdatere personopplysninger uten å måtte gå via HR-avdelingen.

En annen stor fordel med SAP SuccessFactors Employee Central er at den gir deg fullt innsyn i hele arbeidsstokken, og at du kan kombinere ansattdata med finansiell og operasjonell informasjon fra eksterne systemer. Dette gir deg en helhetlig innsikt som gjør det enklere å ta gode beslutninger som skaper vekst.

Modulen har et svært brukervennlig grensesnitt og mange smarte funksjoner som blant annet bidrar til at HR-avdelingen får bedre oversikt og langt enklere rapporteringsmuligheter.

Disse gevinstene er lett tilgjengelig når du tar i bruk Employee Central:

 • Økt prestasjon med opptil 25 %
 • Økt engasjement med opptil 58 %
 • Redusert turnover med opptil 50 %
Bruker du allerede SAP HCM?

Da vet du at har du valgt et robust og driftssikkert HR-system. Vi i Sariba har jobbet med SAP HCM i over to tiår, og kan med hånden på hjertet si at vi er blant de aller beste innen dette fagfeltet. Vi hjelper deg mer enn gjerne med å både vedlikeholde og videreutvikle sitt SAP HCM system, og når du på et tidspunkt er klar for å ta steget over i skyen og til SAP SuccessFactors, kan du være trygg på at vi loser deg trygt i havn.

SAP HCM Personaladministrasjon kan integreres med alle de andre modulene under SAP-paraplyen, noe som gjør at relevant informasjon kan innhentes til flere ulike prosesser – uten at du trenger å registrere informasjonen flere ganger. Dette reduserer risikoen for både feilregistrering og manuelle feil, og bidrar til å gjøre bedriftens HR-prosesser mer strømlinjeformet.