Genom att ha rätt lösning för skiftplanering kommer du att:

Ikonen

Kontrollera kostnader

Ikonen

Leverera det som dina kunder behöver när de behöver det

Ikonen

Öka produktiviteten

Ikonen

Involvera och engagera dina medarbetare

Skiftplanering – Rätt person, på rätt plats, till rätt kostnad

Hur ser arbetstidsmönstret ut i ditt företag? Arbetar alla medarbetare 08.00-16.00, eller har du medarbetare som arbetar i antingen skift- eller rotationsarrangemang? Och i så fall, hur många olika skift jobbar de? Finns det en rotation mellan dag, kväll och natt eller är det mer komplicerat än så?

När det gäller skiftarbete finns det mycket som ska klaffa så här gäller det att ha tungan rätt i mun. Lyckligtvis finns det en mycket bra lösning som stöder dig under hela processen och säkerställer att både skiftplanering och kompensationsutbetalningar är korrekta. Låter bra, eller hur?

Välj ett system som förenklar och moderniserar skiftplaneringen

Välj en lösning som låter dig schemalägga skift, oavsett om du har att göra med rotation, praktikplaner, kontinuerligt- eller flytande skift. Välj en lösning som förenklar och förbättrar ditt planeringsarbete, vilket minskar både lönefel och övertidskostnader. Välj en lösning som kan bevara dynamiken vid varierande behov vid olika tidpunkter. Välj en lösning som engagerar och inkluderar dina medarbetare i skiftplanering genom att ge dem tillgång till sig själva för att kunna välja extra skift som passar in i deras vardag. Välj en lösning som gör att chefen kan schemalägga skift i realtid och som gör att du kan simulera hur ledighet och frånvaro kommer att påverka dina leveranser både idag och kommande tid.

  • Du har många olika skift att hålla reda på
  • Du har inget system som stöder dig i processen och arbetet utförs i Excel
  • Det är svårt att få en överblick över bemanningen i förhållande till behoven
  • Det är svårt att veta vem som har kompetens att ersätta en frånvaro
  • Brist på överblick leder till höga övertidskostnader
  • Litet medarbetarengagemang
HR-tjänster

Vilken lösning ska du välja?

Det finns flera olika system för skiftplanering, och vi förstår fullt ut att det är en omfattande uppgift att förstå vad de olika systemen innehåller. Vi på Sariba har i över 20 år levererat HR-system till både stora och små företag, inom offentlig och privat sektor, och har god erfarenhet av att ge råd till våra kunder. Självklart hjälper vi dig att välja den lösning som är skräddarsydd efter dina behov, både idag och i framtiden.

Använder du redan SAP HCM?

Då vet du att du har valt ett robust och pålitligt HR-system. Vi på Sariba har arbetat med SAP HCM i över två decennier och kan med handen på våra hjärtan säga att vi är bland de allra bästa inom detta område. Vi hjälper dig mer än gärna att både underhålla och vidareutveckla ditt SAP HCM-system, och när du någon gång är redo att flytta din lösning till molnet och till SAP SuccessFactors kan du vara säker på att vi kommer att vägleda dig säkert in i hamn.

Två kvinnor pratar om Mål och medarbetarutveckling

SAP Tid och Frånvaro med WorkForce Dimensions by Kronos

SAP Tid och Frånvaro med WorkForce Dimensions ger dig en unik inblick i ditt företags skiftplanering, både idag och i framtiden. Genom att simulera olika variationer av frånvaro baserat på realtidsdata ser du hur detta kommer att påverka dina leveranser. Denna värdefulla insikt kommer att ge dig en mycket bra utgångspunkt när du gör planer för vem som ska vara på jobbet när, både gällande kapacitet och kompetens. På så sätt vill du öka noggrannheten i schemaläggningen, samtidigt som du minskar felen i löne- och övertidskostnader. Med hjälp av maskininlärning och avancerade algoritmer ger Workforce Dimension by Kronos dig mer exakta prognoser vid planering av skift. Med detta som bakgrund kan du enkelt planera rätt personal, på rätt plats, vid rätt tidpunkt.

SAP Tid och Frånvaro med WorkForce Dimensions är molnbaserad och hämtar enkelt medarbetarinformation som namn, avdelning och lönenivå. Dina chefer får den övergripande översikten och planerar enkelt morgondagens skift. Du engagerar och inkluderar dina anställda genom att låta dem välja vilka extra skift som bäst passar deras vardag. Enkelt och motiverande för medarbetaren, kostnadsbesparande och korrekt för dig.