Planerar du för framtiden?

Vad händer i din organisation när nyckelpersoner slutar? Det är förmodligen inget du tycker om att tänka på, men om du har en process för både successionshantering och personalutveckling kan du faktiskt öka dina anställdas motivation. Visste du att omsättningen i åldersgruppen under 35 år är cirka 20 procent och i åldersgruppen 35-49 år cirka 10 procent? Med dessa siffror i åtanke är det viktigt att göra upp en plan så att du inte är oförberedd den dag en nyckelperson går ut genom dörren för sista gången.

Mönster

Därför är successionsplanering och
personalutveckling något du bör investera i - redan idag.

Det finns många goda skäl till detta - här är några tydliga vinster som organisationer med framgångsrika successionsplaner lätt kan skörda:

1 1

1.7 gånger effektivare att behålla de som presterar bäst

2 1

2 gånger effektivare när det gäller att dela talanger i hela företaget

3 1

50% snabbare att uppnå produktivitet för interna kontra externa anställningar

Arvsplanering CTA-broschyr